• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
 • Dzieci
  Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
  Czytaj więcej
 • Zwiedzaj z nami Dwumiasto! Gmina
  Zwiedzaj z nami Dwumiasto!
  Czytaj więcej
Gmina

ZUS wyjaśnia kwestie związane z dodatkiem solidarnościowym

24 czerwca 2020r.

 

ZUS opracował zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące dodatku solidarnościowego.

 

 1. Czy w czasie pobierania dodatku solidarnościowego podlegam ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu?

 

Tak, płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego.

 

 1. Czy jeśli pobieram zasiłek dla bezrobotnych mogę otrzymać dodatek solidarnościowy?

 

Tak, jednak w takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczasowe świadczenie na okres pobierania dodatku solidarnościowego. Jeśli urząd pracy wypłaci zasiłek dla bezrobotnych w miesiącu, od którego przysługuje dodatek solidarnościowy, otrzymasz go w kwocie pomniejszonej o wypłacony już zasiłek.

 

 1. Ile będę czekać na wypłatę dodatku solidarnościowego?

 

Jeśli wszelkie warunki są spełnione a wniosek wypełniony poprawnie to pieniądze wypłacimy w ciągu 7 dni.

 

 1. Czy dodatek solidarnościowy otrzymam za 3 miesiące niezależnie od tego, kiedy złożę wniosek?

 

Dodatek solidarnościowy można otrzymywać  za 3 miesiące od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek. Np. jeśli złożyłeś wniosek w lipcu, to dodatek dostaniesz przez 2 miesiące (w lipcu i sierpniu).

 

 1. Czy wniosek mogę złożyć osobiście w ZUS lub wysłać pocztą?

 

Zgodnie z ustawą wniosek o dodatek solidarnościowy możesz złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – jest to wniosek o symbolu EDS. Dokument możesz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

 

 1. Gdzie na portalu PUE mogę sprawdzić czy został mi przyznany dodatek solidarnościowy?

 

Informację o przyznanym dodatku znajdziesz na profilu Ubezpieczonego w zakładce „Dokumenty i wiadomości”  w skrzynce odbiorczej.  Jeśli nie spełnisz warunków do przyznania tego dodatku to w tym samym miejscu zamieścimy dla Ciebie decyzję odmowną. Decyzję musisz podpisać podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) lub kwalifikowanym certyfikatem.

 

 1. Czy muszę podlegać ubezpieczeniom społecznym w 2020 r. nieprzerwanie przez 60 dni?

Nie musisz podlegać ubezpieczeniom społecznym w 2020 r. nieprzerwanie przez 60 dni. Musisz podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy  przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.

 

 1. W jakiej kwocie zostanie mi wypłacony dodatek solidarnościowy, jeśli w czerwcu pobrałem zasiłek dla bezrobotnych?

Jeśli w czerwcu pobrałeś zasiłek dla bezrobotnych, dodatek solidarnościowy wypłacimy Ci za ten miesiąc pomniejszony o wypłaconą kwotę zasiłku dla bezrobotnych.

 

 1. Obecnie mam zajęcie komornicze, czy komornik będzie mógł dokonać potrącenia z dodatku solidarnościowego?

Komornik nie będzie mógł dokonać potrącenia z dodatku solidarnościowego.

 

 1. W ustawie jest zapis, że przysługuje osobie, z którą po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem. Czy istotne jest z czyjej inicjatywy umowa została rozwiązana – pracodawcy, czy pracownika?

Tak, umowa o pracę musi być rozwiązana za wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę, a więc de facto z inicjatywy pracodawcy.

 

 1. Czy jeśli umowa o pracę zostanie rozwiązana w trakcie miesiąca, to za ten miesiąc będzie przysługiwał mi dodatek solidarnościowy w pełnej kwocie?

Jeśli umowa o pracę zostanie rozwiązana w trakcie miesiąca, to za ten miesiąc dodatek solidarnościowy nie przysługuje ponieważ w tym miesiącu osoba podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

 

 1. Osoba ma rozwiązaną umowę o pracę po 15 marca 2020 r., ale od razu jest na zasiłku chorobowym po ustaniu zatrudnienia – czy przysługuje jej dodatek solidarnościowy?

Tak, osobie tej przysługuje dodatek solidarnościowy. W związku z przyznaniem dodatku solidarnościowego nie przysługuje jej zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia.

 

 1. Jeśli w danym miesiącu osoba uzyska tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. od 15 sierpnia podejmie pracę) to będzie miała prawo do dodatku solidarnościowego za cały miesiąc?

Jeśli w danym miesiącu osoba taka uzyska tytuł do ubezpieczeń społecznych (np.  podejmie pracę) to nie będzie miała prawa do dodatku solidarnościowego za ten miesiąc.

Źródło: Agata Muchowska

regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego