• Dwumiasto
  Dwumiasto „odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Mamy w Słubicach rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej Gmina
  Mamy w Słubicach rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
  Czytaj więcej
 • Inwestycji wodno-kanalizacyjnej o takim rozmiarze nie było w naszym mieście od początków jego istnienia Gmina
  Inwestycji wodno-kanalizacyjnej o takim rozmiarze nie było w naszym mieście od początków jego istnienia
  Czytaj więcej
 • To jest modelowe współdziałanie. Do gminy płyną kolejne unijne pieniądze Gmina
  To jest modelowe współdziałanie. Do gminy płyną kolejne unijne pieniądze
  Czytaj więcej
 • Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza bez głosu sprzeciwu Gmina
  Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza bez głosu sprzeciwu
  Czytaj więcej
 • Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask Gmina
  Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask
  Czytaj więcej
 • Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
 • Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień Gmina
  Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień
  Czytaj więcej
 • Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie! Gmina
  Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie!
  Czytaj więcej
 • InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach Gmina
  InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić... Gmina
  Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić…
  Czytaj więcej
 • Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec Gmina
  Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec
  Czytaj więcej
Gmina

ZUS wyjaśnia, dlaczego nie wszyscy skorzystają z nowych tablic GUS

19 sierpnia 2021r.

W związku opublikowaniem nowych tablic średniego dalszego trwania życia, wielu emerytów składa do ZUS wnioski o przeliczenie świadczenia. Większość z tych wniosków nie ma jednak podstaw i zakończy się decyzją odmowną. Dlaczego tak się dzieje?
Zgodnie z tablicami Głównego Urzędu Statystycznego nastąpił spadek dalszego średniego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych. W tej sytuacji, obliczenie wysokości emerytury jest korzystniejsze niż w poprzednich latach. Nie oznacza to jednak, że wszyscy skorzystają z nowych tablic i mogą liczyć na korzystniejsze przeliczenie świadczenia.
Przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. Dzieje się tak na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne.

Do ZUS wpływają jednak wnioski o przeliczenia dotychczasowych emerytur w związku z nowymi tablicami od niepracujących emerytów z tzw. starego systemu oraz niepracujących osób, które mają emeryturę z tzw. nowego systemu i już wcześniej skorzystały z jej obliczenia według różnych tablic średniego dalszego trwania życia. Otrzymają oni decyzję odmowną, ponieważ w ich przypadku zastosowanie nowych tablic średniego dalszego trwania życia jest niemożliwe.

Publikowane przez Główny Urząd Statystyczny tablice średniego dalszego trwania życia są istotne przy wyliczaniu emerytur na tzw. nowych zasadach. Aktualne tablice, które obowiązują od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., mają zastosowanie tylko do części świadczeń. Chodzi o emerytury ustalane według tzw. nowych zasad dla osób, które spełnią warunki do uzyskania tego świadczenia (w tym warunek wieku emerytalnego) między kwietniem tego, a marcem przyszłego roku oraz osób, które warunki do takiej emerytury spełniły już wcześniej, ale dopiero tym okresie wystąpią o ustalenie emerytury.

Z nowych tablic skorzystają też osoby, które mają już ustalone prawo do tzw. nowej emerytury i podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po dniu, od którego przyznano im świadczenie. Jeżeli złożą wniosek między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r. to przy obliczeniu kwoty doliczenia składek, ZUS zastosuje średnie dalsze trwanie życia z aktualnych tablic. Taki wniosek można złożyć raz w roku lub po ustaniu ubezpieczenia.

Aktualnie obowiązujące tablice, ZUS zastosuje również w przypadku osoby, której ustalił już prawo do nowej emerytury, ale zostało ono zawieszone z powodu kontynuowania zatrudnienia u pracodawcy, u którego pracowała ona przed nabyciem prawa do emerytury i która między 1 kwietnia 2021 r., 31 marca 2022 r. zakończy zatrudnienie. Taka osoba nie miała ustalonej ostatecznej wysokości emerytury, gdyż to jest możliwe dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy i złożeniu wniosku o podjęcie wypłaty. Jeżeli wniosek o wypłatę emerytury w związku z zakończeniem zatrudnienia będzie złożony od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. to kwotę świadczenia ZUS obliczy z zastosowaniem tablic obowiązujących w dacie złożenia wniosku i porówna z tablicami obowiązującymi w dniu, w którym wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny, a następnie wybierze wariant korzystniejszy dla wnioskodawcy.

Informacja prasowa: lubuski oddział ZUS


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ