• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

ZUS wyjaśnia, dlaczego nie wszyscy skorzystają z nowych tablic GUS

19 sierpnia 2021r.

W związku opublikowaniem nowych tablic średniego dalszego trwania życia, wielu emerytów składa do ZUS wnioski o przeliczenie świadczenia. Większość z tych wniosków nie ma jednak podstaw i zakończy się decyzją odmowną. Dlaczego tak się dzieje?
Zgodnie z tablicami Głównego Urzędu Statystycznego nastąpił spadek dalszego średniego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych. W tej sytuacji, obliczenie wysokości emerytury jest korzystniejsze niż w poprzednich latach. Nie oznacza to jednak, że wszyscy skorzystają z nowych tablic i mogą liczyć na korzystniejsze przeliczenie świadczenia.
Przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. Dzieje się tak na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne.

Do ZUS wpływają jednak wnioski o przeliczenia dotychczasowych emerytur w związku z nowymi tablicami od niepracujących emerytów z tzw. starego systemu oraz niepracujących osób, które mają emeryturę z tzw. nowego systemu i już wcześniej skorzystały z jej obliczenia według różnych tablic średniego dalszego trwania życia. Otrzymają oni decyzję odmowną, ponieważ w ich przypadku zastosowanie nowych tablic średniego dalszego trwania życia jest niemożliwe.

Publikowane przez Główny Urząd Statystyczny tablice średniego dalszego trwania życia są istotne przy wyliczaniu emerytur na tzw. nowych zasadach. Aktualne tablice, które obowiązują od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., mają zastosowanie tylko do części świadczeń. Chodzi o emerytury ustalane według tzw. nowych zasad dla osób, które spełnią warunki do uzyskania tego świadczenia (w tym warunek wieku emerytalnego) między kwietniem tego, a marcem przyszłego roku oraz osób, które warunki do takiej emerytury spełniły już wcześniej, ale dopiero tym okresie wystąpią o ustalenie emerytury.

Z nowych tablic skorzystają też osoby, które mają już ustalone prawo do tzw. nowej emerytury i podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po dniu, od którego przyznano im świadczenie. Jeżeli złożą wniosek między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r. to przy obliczeniu kwoty doliczenia składek, ZUS zastosuje średnie dalsze trwanie życia z aktualnych tablic. Taki wniosek można złożyć raz w roku lub po ustaniu ubezpieczenia.

Aktualnie obowiązujące tablice, ZUS zastosuje również w przypadku osoby, której ustalił już prawo do nowej emerytury, ale zostało ono zawieszone z powodu kontynuowania zatrudnienia u pracodawcy, u którego pracowała ona przed nabyciem prawa do emerytury i która między 1 kwietnia 2021 r., 31 marca 2022 r. zakończy zatrudnienie. Taka osoba nie miała ustalonej ostatecznej wysokości emerytury, gdyż to jest możliwe dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy i złożeniu wniosku o podjęcie wypłaty. Jeżeli wniosek o wypłatę emerytury w związku z zakończeniem zatrudnienia będzie złożony od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. to kwotę świadczenia ZUS obliczy z zastosowaniem tablic obowiązujących w dacie złożenia wniosku i porówna z tablicami obowiązującymi w dniu, w którym wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny, a następnie wybierze wariant korzystniejszy dla wnioskodawcy.

Informacja prasowa: lubuski oddział ZUS