• Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8.00 do 16.00
  Czytaj więcej
 • Stypendyści gminy Gmina
  Do tych uzdolnionych uczniów powędrowały nagrody i stypendia burmistrza
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Blisko 1,6 mln zł na wakacyjne remonty w placówkach oświatowych
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Gmina dostanie blisko 2 mln zł na przebudowę ul. Witosa
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, że do do końca sierpnia Urząd Miejski w Słubicach jest otwarty od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Miejskie Święto Hanzy? Bawimy się dalej!
  Czytaj więcej
 • Lato kulturalne w Dwumieście Gmina
  To już w najbliższy weekend rozpoczynamy Miejskie Święto Hanzy!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wiele powodów do radości. Burmistrz dostał wotum zaufania od radnych i absolutorium
  Czytaj więcej
 • Festiwal piosenki w Gmina
  Ale nam się pięknie rozśpiewała “Jarzębinka”
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wszystkiego najlepszego kochane dzieci!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Superwiadomość! Dostaniemy prawie 15 mln zł na gminne inwestycje!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Jak ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Otwarciue sali przy SP3 Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Gmina

ZUS wyjaśnia, dlaczego nie wszyscy skorzystają z nowych tablic GUS

19 sierpnia 2021r.

W związku opublikowaniem nowych tablic średniego dalszego trwania życia, wielu emerytów składa do ZUS wnioski o przeliczenie świadczenia. Większość z tych wniosków nie ma jednak podstaw i zakończy się decyzją odmowną. Dlaczego tak się dzieje?
Zgodnie z tablicami Głównego Urzędu Statystycznego nastąpił spadek dalszego średniego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych. W tej sytuacji, obliczenie wysokości emerytury jest korzystniejsze niż w poprzednich latach. Nie oznacza to jednak, że wszyscy skorzystają z nowych tablic i mogą liczyć na korzystniejsze przeliczenie świadczenia.
Przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. Dzieje się tak na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne.

Do ZUS wpływają jednak wnioski o przeliczenia dotychczasowych emerytur w związku z nowymi tablicami od niepracujących emerytów z tzw. starego systemu oraz niepracujących osób, które mają emeryturę z tzw. nowego systemu i już wcześniej skorzystały z jej obliczenia według różnych tablic średniego dalszego trwania życia. Otrzymają oni decyzję odmowną, ponieważ w ich przypadku zastosowanie nowych tablic średniego dalszego trwania życia jest niemożliwe.

Publikowane przez Główny Urząd Statystyczny tablice średniego dalszego trwania życia są istotne przy wyliczaniu emerytur na tzw. nowych zasadach. Aktualne tablice, które obowiązują od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., mają zastosowanie tylko do części świadczeń. Chodzi o emerytury ustalane według tzw. nowych zasad dla osób, które spełnią warunki do uzyskania tego świadczenia (w tym warunek wieku emerytalnego) między kwietniem tego, a marcem przyszłego roku oraz osób, które warunki do takiej emerytury spełniły już wcześniej, ale dopiero tym okresie wystąpią o ustalenie emerytury.

Z nowych tablic skorzystają też osoby, które mają już ustalone prawo do tzw. nowej emerytury i podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po dniu, od którego przyznano im świadczenie. Jeżeli złożą wniosek między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r. to przy obliczeniu kwoty doliczenia składek, ZUS zastosuje średnie dalsze trwanie życia z aktualnych tablic. Taki wniosek można złożyć raz w roku lub po ustaniu ubezpieczenia.

Aktualnie obowiązujące tablice, ZUS zastosuje również w przypadku osoby, której ustalił już prawo do nowej emerytury, ale zostało ono zawieszone z powodu kontynuowania zatrudnienia u pracodawcy, u którego pracowała ona przed nabyciem prawa do emerytury i która między 1 kwietnia 2021 r., 31 marca 2022 r. zakończy zatrudnienie. Taka osoba nie miała ustalonej ostatecznej wysokości emerytury, gdyż to jest możliwe dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy i złożeniu wniosku o podjęcie wypłaty. Jeżeli wniosek o wypłatę emerytury w związku z zakończeniem zatrudnienia będzie złożony od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. to kwotę świadczenia ZUS obliczy z zastosowaniem tablic obowiązujących w dacie złożenia wniosku i porówna z tablicami obowiązującymi w dniu, w którym wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny, a następnie wybierze wariant korzystniejszy dla wnioskodawcy.

Informacja prasowa: lubuski oddział ZUS