• Otwarciue sali przy SP3 Gmina
    Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
    Czytaj więcej
  • Gmina
    Już można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
    Czytaj więcej
  • Gmina
    Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
    Czytaj więcej
  • Gmina
    Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
    Czytaj więcej
  • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
    Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
    Czytaj więcej
  • Bez kategorii
    Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
    Czytaj więcej
  • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
    Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
    Czytaj więcej
  • Gmina
    Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
    Czytaj więcej
  • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
    Czytaj więcej
  • Gmina
    Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
    Czytaj więcej

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany Zarządzeniem Burmistrza Słubic Nr 154/06 z dnia 04 lipca 2006 roku na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)
W skład zespołu zostali powołani przedstawiciele następujących instytucji i służb: Prokuratury Rejonowej w Słubicach, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Kuratorów Społecznych, Komendy Powiatowej Policji, Kuratorów Sądowych. Koordynatorem z ramienia Burmistrza jest główny specjalista ds. rozwiązywania problemów społecznych Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Do zadań Zespołu należy:
• Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
• Kompleksowe zajmowanie się rodzinami w których dochodzi do przemocy.
• Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy a w szczególności organizowanie współpracy służb.
• Gromadzenie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
• Inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy .

Skład Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
Adam Grochoła- prokurator;
Sabina Matkowska- gł. specjalista ds. rozw. probl. społ. Urząd Miejski w Słubicach;
Alina Sierotko- pedagog, socjoterapeuta, kurator społeczny;
Sylwia Szary- policjant
Katarzyna Szot- Błażejewska – kurator
Monika Tutinas- pracownik socjalny


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00. USC i EL wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty

  • ewidencja ludności i dowodów osobistych  tel.  95 737 2071,
  • sprawy z zakresu usc
    tel. 95 737 2085

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ