• Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Wykazy - Nieruchomości przeznaczone do zbycia, dzierżawy, najmu i użyczenia

ZARZĄDZENIE NR 271/2020 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat

4 listopada 2020r.

Lp.

Położenie (miejscowość, ulica)

Nr działki

Pow. działki/terenu (m²)

Przeznaczenie terenu

Nr księgi wieczystej

Stawka czynszu z 

 tytułu najmu (netto)

Termin wnoszenia czynszu

1.

Słubice,

ul. Władysława Jagiełły

część działki 276/23

30

miejsce gromadzenia odpadów/pojemniki na odpady komunalne1

GW1S/00009444/2

317,43 zł – rocznie* + podatek VAT

płatny z góry za dany rok do 31 marca każdego roku

2

Słubice,

ul. Władysława Jagiełły

część działki 276/23

30

miejsce gromadzenia odpadów/pojemniki na odpady komunalne1

GW1S/00009444/2

317,43 zł – rocznie* + podatek VAT

płatny z góry za dany rok do 31 marca każdego roku

Załączniki