• Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8.00 do 16.00
  Czytaj więcej
 • Stypendyści gminy Gmina
  Do tych uzdolnionych uczniów powędrowały nagrody i stypendia burmistrza
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Blisko 1,6 mln zł na wakacyjne remonty w placówkach oświatowych
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Gmina dostanie blisko 2 mln zł na przebudowę ul. Witosa
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, że do do końca sierpnia Urząd Miejski w Słubicach jest otwarty od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Miejskie Święto Hanzy? Bawimy się dalej!
  Czytaj więcej
 • Lato kulturalne w Dwumieście Gmina
  To już w najbliższy weekend rozpoczynamy Miejskie Święto Hanzy!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wiele powodów do radości. Burmistrz dostał wotum zaufania od radnych i absolutorium
  Czytaj więcej
 • Festiwal piosenki w Gmina
  Ale nam się pięknie rozśpiewała “Jarzębinka”
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wszystkiego najlepszego kochane dzieci!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Superwiadomość! Dostaniemy prawie 15 mln zł na gminne inwestycje!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Jak ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Otwarciue sali przy SP3 Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Gminny Program Rewitalizacji

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

27 września 2019r.

W ramach trwających konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Słubice, Burmistrz Słubic zaprasza interesariuszy rewitalizacji gminy Słubice do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się 22 lutego 2017 r. (środa) o godz. 17:00 w sali Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach.

Celem środowego spotkania będzie omówienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Słubice i poznanie opinii uczestników spotkania na temat zapisów ww. projektu uchwały.

 

Czym jest obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji?

Według zapisów ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. za obszar zdegradowany uważa się obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu występowania na nim negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z co najmniej jednym z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Obszar rewitalizacji to z kolei taki, który cechuje się szczególną koncentracją tych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

W celu wyznaczenia przedmiotowych obszarów przeprowadzono diagnozę zjawisk kryzysowych występujących na terenie gminy Słubice i w oparciu o uzyskane wyniki wstępnie wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, których granice ostatecznie zostaną przyjęte w drodze uchwały Rady Miejskiej w Słubicach. Zanim jednak dojdzie do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice, z uwagi na istotność opinii społeczeństwa w tym zakresie, Burmistrz Słubic zobowiązany jest poddać projekt uchwały konsultacjom społecznym i zaprosić osoby upoważnione do wzięcia udziału
w konsultacjach do składania uwag i wyrażania swoich opinii.

W ostatnim czasie opracowano projekt ww. uchwały i od 7 lutego br. trwają konsultacje społeczne tego dokumentu, o których informowaliśmy wcześniej na stronie www.slubice.pl w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji” i na stronie www.bip.slubice.pl.

Podczas spotkania przedstawimy również plan działań związanych z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym również kolejne działania, które w swoim czasie będziemy z Państwem konsultować.

Liczymy na aktywny udział mieszkańców gminy w jutrzejszym spotkaniu poprzez zgłaszanie do konsultowanego dokumentu swoich propozycji i uwag.

Serdecznie zapraszamy!