• Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach! Gmina
  Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach!
  Czytaj więcej
 • Dzieci potrzebujące wsparcia będą miały w tej świetlicy superwarunki! Gmina
  Dzieci potrzebujące wsparcia będą miały w tej świetlicy superwarunki!
  Czytaj więcej
 • Spis Rolny – Infolinia Spisowa Powszechny Spis Rolny
  Spis Rolny – Infolinia Spisowa
  Czytaj więcej
 • Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00 Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00
  Czytaj więcej
 • Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium Gmina
  Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium
  Czytaj więcej
 • Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów! Gmina
  Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów!
  Czytaj więcej
 • Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać! Gmina
  Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać!
  Czytaj więcej
 • Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany! Gmina
  Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany!
  Czytaj więcej
Gminny Program Rewitalizacji

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

27 września 2019r.

W ramach trwających konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Słubice, Burmistrz Słubic zaprasza interesariuszy rewitalizacji gminy Słubice do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się 22 lutego 2017 r. (środa) o godz. 17:00 w sali Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach.

Celem środowego spotkania będzie omówienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Słubice i poznanie opinii uczestników spotkania na temat zapisów ww. projektu uchwały.

 

Czym jest obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji?

Według zapisów ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. za obszar zdegradowany uważa się obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu występowania na nim negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z co najmniej jednym z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Obszar rewitalizacji to z kolei taki, który cechuje się szczególną koncentracją tych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

W celu wyznaczenia przedmiotowych obszarów przeprowadzono diagnozę zjawisk kryzysowych występujących na terenie gminy Słubice i w oparciu o uzyskane wyniki wstępnie wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, których granice ostatecznie zostaną przyjęte w drodze uchwały Rady Miejskiej w Słubicach. Zanim jednak dojdzie do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice, z uwagi na istotność opinii społeczeństwa w tym zakresie, Burmistrz Słubic zobowiązany jest poddać projekt uchwały konsultacjom społecznym i zaprosić osoby upoważnione do wzięcia udziału
w konsultacjach do składania uwag i wyrażania swoich opinii.

W ostatnim czasie opracowano projekt ww. uchwały i od 7 lutego br. trwają konsultacje społeczne tego dokumentu, o których informowaliśmy wcześniej na stronie www.slubice.pl w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji” i na stronie www.bip.slubice.pl.

Podczas spotkania przedstawimy również plan działań związanych z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym również kolejne działania, które w swoim czasie będziemy z Państwem konsultować.

Liczymy na aktywny udział mieszkańców gminy w jutrzejszym spotkaniu poprzez zgłaszanie do konsultowanego dokumentu swoich propozycji i uwag.

Serdecznie zapraszamy!


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ