• Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gminny Program Rewitalizacji

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

27 września 2019r.

W ramach trwających konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Słubice, Burmistrz Słubic zaprasza interesariuszy rewitalizacji gminy Słubice do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się 22 lutego 2017 r. (środa) o godz. 17:00 w sali Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach.

Celem środowego spotkania będzie omówienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Słubice i poznanie opinii uczestników spotkania na temat zapisów ww. projektu uchwały.

 

Czym jest obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji?

Według zapisów ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. za obszar zdegradowany uważa się obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu występowania na nim negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z co najmniej jednym z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Obszar rewitalizacji to z kolei taki, który cechuje się szczególną koncentracją tych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

W celu wyznaczenia przedmiotowych obszarów przeprowadzono diagnozę zjawisk kryzysowych występujących na terenie gminy Słubice i w oparciu o uzyskane wyniki wstępnie wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, których granice ostatecznie zostaną przyjęte w drodze uchwały Rady Miejskiej w Słubicach. Zanim jednak dojdzie do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice, z uwagi na istotność opinii społeczeństwa w tym zakresie, Burmistrz Słubic zobowiązany jest poddać projekt uchwały konsultacjom społecznym i zaprosić osoby upoważnione do wzięcia udziału
w konsultacjach do składania uwag i wyrażania swoich opinii.

W ostatnim czasie opracowano projekt ww. uchwały i od 7 lutego br. trwają konsultacje społeczne tego dokumentu, o których informowaliśmy wcześniej na stronie www.slubice.pl w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji” i na stronie www.bip.slubice.pl.

Podczas spotkania przedstawimy również plan działań związanych z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym również kolejne działania, które w swoim czasie będziemy z Państwem konsultować.

Liczymy na aktywny udział mieszkańców gminy w jutrzejszym spotkaniu poprzez zgłaszanie do konsultowanego dokumentu swoich propozycji i uwag.

Serdecznie zapraszamy!