• Spotkanie z Krzysztofem Zanussim Gmina
  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury
  Czytaj więcej
 • Głosujmy na przedszkole Dzieci
  Głosujmy na przedszkole “Jarzębinka”! Pomóżmy przedszkolakom wygrać ogródek warzywny
  Czytaj więcej
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym - przez biletomat Gmina
  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym
  Czytaj więcej
 • Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
Organizacje pozarządowe

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych

7 marca 2023r.

Zachęcamy do zapoznania się z otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słubice na 2023 rok oraz do wzięcia udziału w pracach komisji konkursowej.

Burmistrz Słubic zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słubice w roku 2023 w obszarach:

 • Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym;
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja wypoczynku letniego;
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyka i krajoznawstwo.

 

Zdjęcie: Freddie Marriage, Unsplash

Załączniki