• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gminny Program Rewitalizacji

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

27 września 2019r.

Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

We wrześniu ubiegłego roku Gmina Słubice rozpoczęła prace nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) w oparciu o zapisy ustawy o rewitalizacji. 20 lipca 2017 r. prace te zostały zakończone i w dniu następnym rozpoczęto konsultacje społeczne przedmiotowego projektu, które potrwają do 21 sierpnia br.
W ramach trwających konsultacji mieszkańcy będą mieli okazję uczestniczyć jeszcze w spotkaniu konsultacyjnym, na którym dowiedzą się jakie przedsięwzięcia zaplanowano do realizacji w ramach rewitalizacji, będą mogli również odwiedzić Punkt Konsultacyjny, w którym pogłębią swoją wiedzę na temat rewitalizacji i zapisów GPR. Ponadto, przez cały czas trwania konsultacji, mogą składać swoje uwagi na temat projektu GPR, dostępnego na stronach internetowych https://slubice.pl/pl/GmProRew?id=4140 i http://bip.slubice.pl/?c=803, za pomocą ankiety konsultacyjnej.
Szczegóły dotyczące wymienionych form konsultacji:
1.    Spotkanie konsultacyjne: 16 sierpnia br. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4.
2.    Punkt Konsultacyjny: czynny w każdą środę do końca trwania konsultacji
w godzinach 14:00 – 16:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach (II piętro).
3.    Ankieta konsultacyjna: dostępna na stronie internetowej gminy www.slubice.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim
w Słubicach oraz w lipcowym wydaniu Gazety Słubickiej.
Wypełnione ankiety można składać:
•    drogą elektroniczną na adres – marika.cembrowicz@slubice.pl,
•    w Urzędzie Miejskim w Słubicach,
•    w Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego otwarcia,
•    pocztą na adres – Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1,
69-100 Słubice.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach!