• Uczniowie Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Już można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców. Gmina
  Już można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika! Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana! Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto
  Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Gminny Program Rewitalizacji

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

27 września 2019r.

Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

We wrześniu ubiegłego roku Gmina Słubice rozpoczęła prace nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) w oparciu o zapisy ustawy o rewitalizacji. 20 lipca 2017 r. prace te zostały zakończone i w dniu następnym rozpoczęto konsultacje społeczne przedmiotowego projektu, które potrwają do 21 sierpnia br.
W ramach trwających konsultacji mieszkańcy będą mieli okazję uczestniczyć jeszcze w spotkaniu konsultacyjnym, na którym dowiedzą się jakie przedsięwzięcia zaplanowano do realizacji w ramach rewitalizacji, będą mogli również odwiedzić Punkt Konsultacyjny, w którym pogłębią swoją wiedzę na temat rewitalizacji i zapisów GPR. Ponadto, przez cały czas trwania konsultacji, mogą składać swoje uwagi na temat projektu GPR, dostępnego na stronach internetowych https://slubice.pl/pl/GmProRew?id=4140 i http://bip.slubice.pl/?c=803, za pomocą ankiety konsultacyjnej.
Szczegóły dotyczące wymienionych form konsultacji:
1.    Spotkanie konsultacyjne: 16 sierpnia br. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4.
2.    Punkt Konsultacyjny: czynny w każdą środę do końca trwania konsultacji
w godzinach 14:00 – 16:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach (II piętro).
3.    Ankieta konsultacyjna: dostępna na stronie internetowej gminy www.slubice.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim
w Słubicach oraz w lipcowym wydaniu Gazety Słubickiej.
Wypełnione ankiety można składać:
•    drogą elektroniczną na adres – marika.cembrowicz@slubice.pl,
•    w Urzędzie Miejskim w Słubicach,
•    w Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego otwarcia,
•    pocztą na adres – Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1,
69-100 Słubice.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach!

Na skróty