• Sala sportowa przy Gmina
  Sala sportowa przy „dwójce”? Już ją prawie mamy!
  Czytaj więcej
 • Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać! Gmina
  Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać!
  Czytaj więcej
 • Od 4 maja zmiany w przyjęciu interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach Gmina
  Od 4 maja zmiany w przyjęciu interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Od czwartku będziemy musieli zakrywać usta i nos! Gmina
  Od czwartku będziemy musieli zakrywać usta i nos!
  Czytaj więcej
 • Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany! Gmina
  Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany!
  Czytaj więcej
 • Co trzeba wiedzieć o koronawirusie? Gmina
  Co trzeba wiedzieć o koronawirusie?
  Czytaj więcej
 • Blisko 900 tys. zł dostaną od gminy organizacje pozarządowe na projekty służące mieszkańcom! Gmina
  Blisko 900 tys. zł dostaną od gminy organizacje pozarządowe na projekty służące mieszkańcom!
  Czytaj więcej
 • Jakub Czak ze stypendium marszałka województwa. Wyróżnienie dostała też gmina! Gmina
  Jakub Czak ze stypendium marszałka województwa. Wyróżnienie dostała też gmina!
  Czytaj więcej
Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt nad Odrą & Słubice

Zapraszamy na III Słubicko-Frankfurckie Forum Kształcenia

5 listopada 2019r.

O wielojęzyczności w Dwumieście, języku sąsiada w szkołach, edukacji na pograniczu i celach na kolejne lata rozmawiać będą uczestnicy III Słubicko-Frankfurckiego Forum Kształcenia, które odbędzie się w poniedziałek, 25 listopada 2019 r., w godz. 10:30-16.00, w Collegium Polonicum w Słubicach, w ramach projektu”Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice”.

Jak podkreślają burmistrzowie: Mariusz Olejniczak i Rene Wilke nasze Dwumiasto postawiło sobie ambitne cele w obszarze kształcenia zgodnie z zapisem w Słubicko-Frankfurckim Planie Działania na lata 2020-2030. – Jesteśmy świadomi, że cele te możemy osiągnąć wyłącznie wspólnie. Wykład wprowadzający tegoroczne Forum Kształcenia poświęcony będzie kształceniu zawodowemu z perspektywy polsko-niemieckiej, tj. jednemu z kluczowych tematów najbliższych lat. Ponadto, chcielibyśmy wzmocnić znaczenie wielojęzyczności oraz języków sąsiada i wypracować instrumenty, dzięki którym byłyby uwzględnianie na różnych poziomach współpracy oraz życia w Dwumieście. Kolejnym celem jest włączenie szerokopojętego tematu Dwumiasta do procesu kształcenia – stwierdzili w zaproszeniu, które skierowali do mieszkańców.

Pozostałe grupy robocze będą zajmować się także metodami animacji językowej podczas polsko-niemieckich spotkań oraz współpracą z rodzicami imigrantów w przedszkolach i szkołach. Te tematy skierowane są w szczególności do nauczycieli i wychowawców.

Organizatorzy wystąpili z wnioskiem do Kraju Związkowego Brandenburgia o uznanie Forum Kształcenia jako formalnego szkolenia dla nauczycieli.

Osoby zainteresowane udziałem w tegorocznym Forum Kształcenia prosimy o zgłoszenia, na adres Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji ( Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum Bischofstr. 1a 15230 Frankfurt (Oder) E-Mail: mail@frankfurt-slubice.eu ) do 15 listopada 2019 r. wraz z podaniem wybranej grupy roboczej.

Szczegółowy program III Słubicko-Frankfurckiego Forum Kształcenia

Poniedziałek, 25.11.2019, godz. 10:30 – 16:00 Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

Moderacja: Sören Bollmann, Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji/ Biuro ds. Kształcenia

10:30 Przybycie uczestników

11:00 Powitanie Mariusz Olejniczak, burmistrz Słubic i René Wilke, nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą

11:15 Edukacja w Dwumieście . Wprowadzenie w temat z Arkadiuszem Ziętkiem, trener teatru improwizacyjnego

11:30 Spojrzenie w przeszłość i cele Forum Kształcenia  –  Milena Manns, zastępca nadburmistrza ds. Kultury, Edukacji, Sportu, Aktywności Obywatelskiej i Europy

11:40 Punkty styczne kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce i w Niemczech jako podstawa wspólnych projektów – dr Christiane Eberhardt, Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego, Thomas Hetzer/Aneta Koppernock, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

12:25 Wielojęzyczność w Dwumieście – analiza i koncepcja dla Dwumiasta – Katrin Becker, dr Joanna Pyrgiel, Natalia Majchrzak, Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji

12.45 Przerwa obiadowa – okazja do wymiany informacji

13:30 Grupy robocze

1. Koncepcja wielojęzyczności dla Dwumiasta

W ramach Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania 2020-2030 podjęto decyzję o opracowaniu Koncepcji wielojęzyczności dla Dwumiasta. Celem jest promowanie kompetencji językowych obywateli i wielojęzyczności w sferze publicznej.

– W jakich dziedzinach promowanie wielojęzyczności jest szczególnie przydatne?

– W jaki sposób wielojęzyczność może zostać uznana za temat przekrojowy w Dwumieście?

– W jaki sposób różne instytucje i obywatele mogą się aktywnie włączyć?

Moderacja: dr Anna Mróz, językoznawca, Uniwersytet w Greifswaldzie

2. Język sąsiada w szkole – metody w zakresie polsko-niemieckiej animacji językowej

Kompetencje w zakresie języka sąsiada i komunikacji międzykulturowej stanowią podstawę do wspólnego życia w Dwumieście i w Europie. Uczestnicy zapoznają się z metodami animacji językowej, które w formie zabawy można zintegrować z polsko-niemieckimi spotkaniami uczniów.

– W jaki sposób można zapewnić uczniom praktyczny dostęp do języka sąsiada i zmotywować ich do nauki?

– Jak można uczyć kompetencji międzykulturowych?

– Jakie materiały mogą być do tego użyte?

Prowadzenie: Małgorzata Bobrowska, HochDrei e. V. – Edukacja i Spotkania w Brandenburgii

3. Doradztwo i kształcenie zawodowe oparte na danych

Które sektory potrzebują wykwalifikowanych pracowników i jakie aspiracje zawodowe mają młodzi ludzie? Ilu uczniów decyduje się na kształcenie zawodowe, ilu na studia? A jakie są oferty orientacji zawodowej i studenckiej w Dwumieście? Z punktu widzenia monitoringu kształcenia, w tej grupie roboczej z uczestnikami będą omawiane cele, pytania oraz zainteresowanie wiedzą, aby na tej podstawie przygotować kolejny raport ds. kształcenia w Dwumieście na temat orientacji zawodowej i kształcenia zawodowego.

Moderacja: Malte Detlefsen, Transferagentur Brandenburg

4. Doświadczyć Dwumiasta – Włączenie tematyki Dwumiasta do procesu kształcenia

Dzięki założeniom projektu „Doświadczyć Dwumiasta“ powinno dość do wzmocnienia identyfikacji obywateli z regionem przygranicznym oraz polepszenia wiedzy na temat wspólnego regionu. Dzięki temu założenie to nawiązuje do celu zawartego w Słubicko-Frankfurckim Planie Działania 2020-2030. Po wprowadzeniu Petera Ulricha z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina uczestnicy będą próbowali znaleźć odpowiedź na następujące pytania: – W jaki sposób można jeszcze lepiej wykorzystać Dwumiasto jako miejsce kształcenia? – Jakie materiały i formaty interaktywne są odpowiednie do tego celu?

Moderacja: Marta Rusek, Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji

5. Współpraca z rodzicami imigrantów w przedszkolu i szkole

W Niemczech i innych krajach, dzieci ze środowisk migracyjnych mają mniejsze możliwości kształcenia niż dzieci nie pochodzące ze środowisk migracyjnych. Rodzice odgrywają centralną rolę. Wynika to z faktu, że instytucje mogą wspierać sukces edukacyjny dzieci, angażując ich rodziców i współpracując z nimi w sposób ukierunkowany. Uczestnicy rozwijają możliwości skutecznej współpracy z rodzicami.

Moderacja: Angela Fleischer/Christin Tesch, RAA Brandenburg

15:30 Ostatnie słowo uczestników. Ocena w drodze głosowania Public Voting

16:00 Zakończenie

Forum Kształcenia odbędzie się w języku niemieckim i polskim (z tłumaczeniem). Liczba uczestników jest ograniczona. Zgłaszając swój udział w Forum wymagane jest podanie wybranej grupy roboczej.

 

Autor: Beata Bielecka | 5 listopada 2019


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ