• Dwumiasto
  Dwumiasto „odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Mamy w Słubicach rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej Gmina
  Mamy w Słubicach rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
  Czytaj więcej
 • Inwestycji wodno-kanalizacyjnej o takim rozmiarze nie było w naszym mieście od początków jego istnienia Gmina
  Inwestycji wodno-kanalizacyjnej o takim rozmiarze nie było w naszym mieście od początków jego istnienia
  Czytaj więcej
 • To jest modelowe współdziałanie. Do gminy płyną kolejne unijne pieniądze Gmina
  To jest modelowe współdziałanie. Do gminy płyną kolejne unijne pieniądze
  Czytaj więcej
 • Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza bez głosu sprzeciwu Gmina
  Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza bez głosu sprzeciwu
  Czytaj więcej
 • Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask Gmina
  Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask
  Czytaj więcej
 • Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
 • Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień Gmina
  Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień
  Czytaj więcej
 • Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie! Gmina
  Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie!
  Czytaj więcej
 • InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach Gmina
  InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić... Gmina
  Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić…
  Czytaj więcej
 • Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec Gmina
  Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec
  Czytaj więcej
Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt nad Odrą & Słubice

Zapraszamy na III Słubicko-Frankfurckie Forum Kształcenia

5 listopada 2019r.

O wielojęzyczności w Dwumieście, języku sąsiada w szkołach, edukacji na pograniczu i celach na kolejne lata rozmawiać będą uczestnicy III Słubicko-Frankfurckiego Forum Kształcenia, które odbędzie się w poniedziałek, 25 listopada 2019 r., w godz. 10:30-16.00, w Collegium Polonicum w Słubicach, w ramach projektu”Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice”.

Jak podkreślają burmistrzowie: Mariusz Olejniczak i Rene Wilke nasze Dwumiasto postawiło sobie ambitne cele w obszarze kształcenia zgodnie z zapisem w Słubicko-Frankfurckim Planie Działania na lata 2020-2030. – Jesteśmy świadomi, że cele te możemy osiągnąć wyłącznie wspólnie. Wykład wprowadzający tegoroczne Forum Kształcenia poświęcony będzie kształceniu zawodowemu z perspektywy polsko-niemieckiej, tj. jednemu z kluczowych tematów najbliższych lat. Ponadto, chcielibyśmy wzmocnić znaczenie wielojęzyczności oraz języków sąsiada i wypracować instrumenty, dzięki którym byłyby uwzględnianie na różnych poziomach współpracy oraz życia w Dwumieście. Kolejnym celem jest włączenie szerokopojętego tematu Dwumiasta do procesu kształcenia – stwierdzili w zaproszeniu, które skierowali do mieszkańców.

Pozostałe grupy robocze będą zajmować się także metodami animacji językowej podczas polsko-niemieckich spotkań oraz współpracą z rodzicami imigrantów w przedszkolach i szkołach. Te tematy skierowane są w szczególności do nauczycieli i wychowawców.

Organizatorzy wystąpili z wnioskiem do Kraju Związkowego Brandenburgia o uznanie Forum Kształcenia jako formalnego szkolenia dla nauczycieli.

Osoby zainteresowane udziałem w tegorocznym Forum Kształcenia prosimy o zgłoszenia, na adres Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji ( Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum Bischofstr. 1a 15230 Frankfurt (Oder) E-Mail: mail@frankfurt-slubice.eu ) do 15 listopada 2019 r. wraz z podaniem wybranej grupy roboczej.

Szczegółowy program III Słubicko-Frankfurckiego Forum Kształcenia

Poniedziałek, 25.11.2019, godz. 10:30 – 16:00 Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

Moderacja: Sören Bollmann, Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji/ Biuro ds. Kształcenia

10:30 Przybycie uczestników

11:00 Powitanie Mariusz Olejniczak, burmistrz Słubic i René Wilke, nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą

11:15 Edukacja w Dwumieście . Wprowadzenie w temat z Arkadiuszem Ziętkiem, trener teatru improwizacyjnego

11:30 Spojrzenie w przeszłość i cele Forum Kształcenia  –  Milena Manns, zastępca nadburmistrza ds. Kultury, Edukacji, Sportu, Aktywności Obywatelskiej i Europy

11:40 Punkty styczne kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce i w Niemczech jako podstawa wspólnych projektów – dr Christiane Eberhardt, Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego, Thomas Hetzer/Aneta Koppernock, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

12:25 Wielojęzyczność w Dwumieście – analiza i koncepcja dla Dwumiasta – Katrin Becker, dr Joanna Pyrgiel, Natalia Majchrzak, Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji

12.45 Przerwa obiadowa – okazja do wymiany informacji

13:30 Grupy robocze

1. Koncepcja wielojęzyczności dla Dwumiasta

W ramach Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania 2020-2030 podjęto decyzję o opracowaniu Koncepcji wielojęzyczności dla Dwumiasta. Celem jest promowanie kompetencji językowych obywateli i wielojęzyczności w sferze publicznej.

– W jakich dziedzinach promowanie wielojęzyczności jest szczególnie przydatne?

– W jaki sposób wielojęzyczność może zostać uznana za temat przekrojowy w Dwumieście?

– W jaki sposób różne instytucje i obywatele mogą się aktywnie włączyć?

Moderacja: dr Anna Mróz, językoznawca, Uniwersytet w Greifswaldzie

2. Język sąsiada w szkole – metody w zakresie polsko-niemieckiej animacji językowej

Kompetencje w zakresie języka sąsiada i komunikacji międzykulturowej stanowią podstawę do wspólnego życia w Dwumieście i w Europie. Uczestnicy zapoznają się z metodami animacji językowej, które w formie zabawy można zintegrować z polsko-niemieckimi spotkaniami uczniów.

– W jaki sposób można zapewnić uczniom praktyczny dostęp do języka sąsiada i zmotywować ich do nauki?

– Jak można uczyć kompetencji międzykulturowych?

– Jakie materiały mogą być do tego użyte?

Prowadzenie: Małgorzata Bobrowska, HochDrei e. V. – Edukacja i Spotkania w Brandenburgii

3. Doradztwo i kształcenie zawodowe oparte na danych

Które sektory potrzebują wykwalifikowanych pracowników i jakie aspiracje zawodowe mają młodzi ludzie? Ilu uczniów decyduje się na kształcenie zawodowe, ilu na studia? A jakie są oferty orientacji zawodowej i studenckiej w Dwumieście? Z punktu widzenia monitoringu kształcenia, w tej grupie roboczej z uczestnikami będą omawiane cele, pytania oraz zainteresowanie wiedzą, aby na tej podstawie przygotować kolejny raport ds. kształcenia w Dwumieście na temat orientacji zawodowej i kształcenia zawodowego.

Moderacja: Malte Detlefsen, Transferagentur Brandenburg

4. Doświadczyć Dwumiasta – Włączenie tematyki Dwumiasta do procesu kształcenia

Dzięki założeniom projektu „Doświadczyć Dwumiasta“ powinno dość do wzmocnienia identyfikacji obywateli z regionem przygranicznym oraz polepszenia wiedzy na temat wspólnego regionu. Dzięki temu założenie to nawiązuje do celu zawartego w Słubicko-Frankfurckim Planie Działania 2020-2030. Po wprowadzeniu Petera Ulricha z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina uczestnicy będą próbowali znaleźć odpowiedź na następujące pytania: – W jaki sposób można jeszcze lepiej wykorzystać Dwumiasto jako miejsce kształcenia? – Jakie materiały i formaty interaktywne są odpowiednie do tego celu?

Moderacja: Marta Rusek, Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji

5. Współpraca z rodzicami imigrantów w przedszkolu i szkole

W Niemczech i innych krajach, dzieci ze środowisk migracyjnych mają mniejsze możliwości kształcenia niż dzieci nie pochodzące ze środowisk migracyjnych. Rodzice odgrywają centralną rolę. Wynika to z faktu, że instytucje mogą wspierać sukces edukacyjny dzieci, angażując ich rodziców i współpracując z nimi w sposób ukierunkowany. Uczestnicy rozwijają możliwości skutecznej współpracy z rodzicami.

Moderacja: Angela Fleischer/Christin Tesch, RAA Brandenburg

15:30 Ostatnie słowo uczestników. Ocena w drodze głosowania Public Voting

16:00 Zakończenie

Forum Kształcenia odbędzie się w języku niemieckim i polskim (z tłumaczeniem). Liczba uczestników jest ograniczona. Zgłaszając swój udział w Forum wymagane jest podanie wybranej grupy roboczej.

 

Autor: Beata Bielecka | 5 listopada 2019


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ