• Spotkanie z Krzysztofem Zanussim Gmina
  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury
  Czytaj więcej
 • Głosujmy na przedszkole Dzieci
  Głosujmy na przedszkole “Jarzębinka”! Pomóżmy przedszkolakom wygrać ogródek warzywny
  Czytaj więcej
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym - przez biletomat Gmina
  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym
  Czytaj więcej
 • Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
Gmina

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

28 lutego 2023r.

Burmistrz Słubic ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Słubice na lata 2023-2025, które będą trwały do 20 marca 2023 roku.

Zapraszamy mieszkańców gminy Słubice oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych – do zgłaszania uwag odnośnie do planowanych działań i propozycji rozwiązań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Słubice na lata 2023-2025.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które będzie miało na celu przedyskutowanie tego dokumentu. Spotkanie odbędzie się 17 marca 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach przy pl. Wolności 17.

Plan przeprowadzenia konsultacje społecznych:

1. Przyjmowanie wniosków i uwag na formularzach konsultacji, które są dostępne wraz z przedstawionymi do konsultacji dokumentami:
• na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Słubicach, www.slubice.pl w zakładce Konsultacje społeczne;
• w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

2. Zamieszczenie informacji o konsultacjach społecznych na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach przy pl. Wolności 17F;

3. Organizacja otwartego spotkania dla mieszkańców gminy, które odbędzie się 17 marca 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach przy pl. Wolności 17.

Wnioski do projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Słubice na lata 2023-2025 są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach. Można przekazać je drogą elektroniczną (na adres sekretariat@opsslubice.pl), drogą korespondencyjną (na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach przy pl. Wolności 17), osobiście (w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach), a także podczas spotkania otwartego, które odbędzie się 17 marca 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

Wnioski i uwagi można składać według załączonego formularza konsultacji.

Konsultacje odbywają się na podstawie:

1. Ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40);
2. Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.);
3. Uchwały nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z 29 stycznia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice.

Przedmiotem konsultacji jest projekt aktu normatywnego, tj. Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Słubice na lata 2023-2025.

Załączniki