• Spotkanie z Krzysztofem Zanussim Gmina
  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury
  Czytaj więcej
 • Głosujmy na przedszkole Dzieci
  Głosujmy na przedszkole “Jarzębinka”! Pomóżmy przedszkolakom wygrać ogródek warzywny
  Czytaj więcej
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym - przez biletomat Gmina
  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym
  Czytaj więcej
 • Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
Budowa polsko-niemieckiego przedszkola

Zaawansowanie robót na budowie przedszkola

8 listopada 2014r.

REALIZACJA OBIEKTÓW W RAMACH PROJEKTU PN” EDUKACJA BEZ GRANIC – STWORZENIE POLSKO – NIEMIECKIEGO SYSTEMU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ” WESZŁA W FAZĘ ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

Budowa obiektu przedszkola przy ul. Narutowicza w Słubicach znajduje się aktualnie w fazie robót wykończeniowych
Obiekt zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z wykonawcą został przygotowany do prowadzenia robót wewnętrznych wykończeniowych w okresie zimowym – do obiektu została doprowadzona energia cieplna z miejskiego systemu grzewczego.
Zakres aktualnie prowadzonych robót obejmuje:
– wykonanie okładzin ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi pomieszczeń sanitariatów
oraz zaplecza technologicznego: kuchnia, magazyny, pomieszczenia gospodarcze
– wykonanie stropu podwieszanego
– wykonanie posadzek z płytek ceramicznych: ciągi komunikacyjne, zaplecze kuchenne,
sanitariaty
– wyposażenie sanitariatów tzw. „biały montaż”
– roboty przygotowawcze do robót malarskich
W miesiącu lutym 2014 r planowane są prace:
– malowanie ścian i sufitów wg. projektu wystroju wnętrz
– układanie posadzek z płytek ceramicznych oraz wykładzin w salach do prowadzenia zajęć
– montaż urządzeń wyposażenia kuchni oraz zaplecza magazynowego
– prace porządkowe
– zagospodarowanie i wyposażenie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych w meble,
zabawki, urządzenia dydaktyczne

W dniu 13 stycznia 2014 r. został podpisany przez Burmistrza Słubic z Instytucją Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej – Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, aneks dotyczący dodatkowego dofinansowania projektu „Edukacja bez granic”
W ramach uzyskanego dodatkowego dofinansowania z Unii Europejskiej za sumę 913 tysięcy złotych zostaną wykonane w ramach zagospodarowania terenu n/w prace
– dodatkowy parking na 19 miejsc postojowych od strony ulicy Narutowicza usprawniający
dowóz dzieci do przedszkola
– utwardzenie terenu – wykonanie nawierzchni drogi łączącej ulicę Narutowicza z ulicą
Strzelecką (droga wzdłuż istniejących garaży – informacja graficzna na załączonym planie)
– dodatkowy plac zabaw wyposażony w nowoczesne urządzenia zabawowe oraz
wyposażony w urządzenia do zajęć dydaktycznych.
– wykonanie ekranów osłonowych od strony garaży, zieleń oraz dodatkowe oświetlenie
lampami solarnymi.
Termin wykonanie robót dodatkowych objętych dofinansowaniem planowany jest na dzień 31.05.2014 r.

W dniu 20 stycznia 2014 r na zaproszenia Beneficjenta Wiodącego projektu „Edukacja bez granic” budowę przedszkola przy ul. Narutowicza odwiedziła delegacja Partnera projektu Miasta Frankfurtu nad Odrą.
Realizowana w ramach projektu „Edukacja bez granic” modernizacja poddasza w przedszkolu Eurokita we Frankfurcie nad Odrą dobiega końca. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z harmonogramem planowany jest na miesiąc luty 2014 r.