• Spotkanie z Krzysztofem Zanussim Gmina
  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury
  Czytaj więcej
 • Głosujmy na przedszkole Dzieci
  Głosujmy na przedszkole “Jarzębinka”! Pomóżmy przedszkolakom wygrać ogródek warzywny
  Czytaj więcej
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym - przez biletomat Gmina
  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym
  Czytaj więcej
 • Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
Gmina

Wymień stary piec na ekologiczny. Są na to rządowe dotacje!

25 października 2022r.

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Słubicach działa punkt konsultacyjny dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy w  ramach programu Czyste Powietrze, są zainteresowani wymianą starego pieca na ekologiczny.

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta oraz uzyskać informacje w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie i rozliczenie.

Punkt czynny jest codziennie w godzinach od 14:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty spotkania pod numerem telefonu: 95 737 2031 lub 512 966 464. Takie rozwiązanie wykluczy oczekiwanie na pomoc przy wypełnieniu wniosków.

Jeżeli nie mogą Państwo dotrzeć do punktu konsultacyjno – informacyjnego a potrzebują Państwo pomocy lub porady dotyczącej możliwości uzyskania dofinansowania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia wizyty u Państwa w domu.

Przypominamy, że Gmina Słubice uruchomiła też własny program wsparcia dla osób, które chcą pozbyć się tzw. kopciuchów i wymienić je na ekologiczne piece. Adresatem gminnego programu są właściciele mieszkań, rządowy program skierowany jest do właścicieli domów.

Do kogo skierowany jest Program Czyste Powietrze?

 • do właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • lub właścicieli wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W nowej wersji Programu obowiązują trzy poziomy dofinansowania:

 • podstawowy poziom dofinansowania – dotacja do 30% kosztów kwalifikowalnych (dochody roczne wnioskodawcy, nie mogą przekroczyć 100 000,00 zł),
 • podwyższony poziom dofinansowania – dotacja do 60% kosztów kwalifikowalnych (dla wnioskodawców, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza:

    – 1 564,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

    – 2 189,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 • najwyższy poziom dofinansowania – dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych (dla wnioskodawców, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza:

    –   900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

    – 1260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw klimatu (https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/) .

Uwaga! W Gminie Słubice zaświadczenia wydawane są przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach.

W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub socjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji oraz dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie przegród budowlanych).

Więcej informacji o programie uzyskać można na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/

WAŻNE STRONY: