• Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
    Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
    Czytaj więcej
  • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
    Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
    Czytaj więcej
  • Funał WOŚP - aukcje Gmina
    Tych licytacji podczas WOŚP nie można przegapić!
    Czytaj więcej
Bez kategorii

Wybieramy Lubuskie Wawrzyny

31 stycznia 2022r.

Gazeta Słubicka jest jednym z patronów medialnych konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki oraz Lubuski Wawrzyn Naukowy. Organizatorami są biblioteki w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. W tym roku konkurs wzbogacony został o ,,Nagrodę Czytelników’’. 

– Pierwszy raz w historii Lubuskich Wawrzynów proponujemy Państwu plebiscyt online Nagroda Czytelników – informują organizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Głosowanie w tym konkursie rozpoczyna się 31 stycznia 2022 roku, a zakończenie konkursu nastąpi 16 lutego 2022 roku. Możliwość oddania głosu na jedną spośród wszystkich zgłoszonych książek pojawi się na stronie internetowej konkursu www.wawrzyny.norwid.net.pl

Regulamin głosowania online dostępny jest pod adresem: Regulamin Nagroda Czytelników – online 2021 (1) (norwid.net.pl)

Głosowanie będzie miało formę online. Miłośnicy książek będą mogli wybrać ich zdaniem najlepszą publikację, która bierze udział w konkursie.

Wawrzyn Literacki jest przeznaczony dla autorów książek literackich związanych z województwem lubuskim, dawnym zielonogórskim lub dawnym gorzowskim, a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach.
Wawrzyn Naukowy ma natomiast na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego.

Komisja plebiscytowa głosowania czytelników:
1. dr Andrzej Buck – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze;
2. Sławomir Szenwald – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteka Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim;
3. Roman Wojciechowski – specjalista ds. wdrażania nowych technologii i idei bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Partnerem w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego jest Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze i Związek Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Partnerami w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego są: Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w ramach którego działa Collegium Polonicum w Słubicach), Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Filia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
Informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.wawrzyny.norwid.net.pl

Najlepsza książka otrzyma statuetkę oraz nagrodę finansową.