• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
    Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
    Czytaj więcej
  • Dzieci
    Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
    Czytaj więcej
Gmina

Wspólne zarządzanie terenami zieleni w Dwumieście

14 marca 2023r.

Pod koniec lutego 2023 roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Słubicach i Urzędu Miasta we Frankfurcie nad Odrą przeprowadzili wspólne oględziny wybranych terenów zieleni na obszarze Frankfurtu nad Odrą.

 

Tereny zieleni w Dwumieście powinny być dostosowane do obecnych warunków i nowych wyzwań. Z uwagi na porównywalne problemy po obu stronach, powinna mieć miejsce również bliska wymiana doświadczeń w tej materii.

Dr André-Benedict Prusa, kierownik Wydziału Rozwoju Miasta, Budownictwa i Środowiska stwierdził: „Wspólne podejście w projekcie postrzegamy jako dużą wartość dodaną, ponieważ naszym wspólnym celem jest projektowanie i zagospodarowanie terenów zieleni w Dwumieście w sposób zrównoważony i dostosowany do bieżących potrzeb. Chcemy ustanowić standardy dla koncepcji i działań na wszystkich etapach zarządzania miejskimi terenami zieleni i w ten sposób osiągnąć inteligentne cele. W tym kontekście centralnym pytaniem będzie, jaki wkład wnoszą tereny zieleni do mikroklimatu w Dwumieście i jakie efekty można osiągnąć.”

Tego typu wizyty służą jako podstawa wspólnego projektu, w ramach którego miałaby powstać ekologicznie i ekonomicznie zrównoważona koncepcja. Jej opracowanie miałoby zostać zrealizowane w ramach projektu unijnego.

Dr Marcin Krzymuski, ze Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji podsumował: „Podczas zwiedzania terenów zielonych mogliśmy zapoznać się z różnymi modelami zarządzania. Przyglądaliśmy się nasadzeniom w rejonie ulic, w parkach (Am Anger) i na terenach chronionych przyrodniczo na wyspie Ziegenwerder. Zaprezentowano nowoczesne metody katalogowania roślin, infrastruktury i terenów zieleni. Szczególnie interesująca była dyskusja na temat odpornych na klimat gatunków drzew oraz wymiana poglądów na temat rozwiązań w zakresie nawadniania nowych nasadzeń.”

Kolejna wizyta odbędzie się w Słubicach już za kilka tygodni. Po niej odbędą się warsztaty, podczas których zostaną określone potencjalne obszary współpracy i tematy.