• 4 czerwca Urząd Miejski w Słubicach będzie nieczynny Gmina
  4 czerwca Urząd Miejski w Słubicach będzie nieczynny
  Czytaj więcej
 • Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask Gmina
  Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask
  Czytaj więcej
 • Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
 • Straż graniczna szuka chętnych do pracy Bez kategorii
  Straż graniczna szuka chętnych do pracy
  Czytaj więcej
 • Wielka radość. Gmina buduje nową szkołę w Kunowicach! Bez kategorii
  Wielka radość. Gmina buduje nową szkołę w Kunowicach!
  Czytaj więcej
 • Narodowy Spis Powszechny - Rozpoczęty Narodowy Spis Powszechny
  Narodowy Spis Powszechny – Rozpoczęty
  Czytaj więcej
 • Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień Gmina
  Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień
  Czytaj więcej
 • Narodowy Spis Powszechny - Infolinia Spisowa - 22 279 99 99 Narodowy Spis Powszechny
  Narodowy Spis Powszechny – Infolinia Spisowa – 22 279 99 99
  Czytaj więcej
 • Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie! Gmina
  Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie!
  Czytaj więcej
 • InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach Gmina
  InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Słubiczanie dziękujemy! Mamy trzeci wynik w województwie lubuskim Gmina
  Słubiczanie dziękujemy! Mamy trzeci wynik w województwie lubuskim
  Czytaj więcej
 • Trzeba złożyć nowe deklaracje na wywóz odpadów Gmina
  Trzeba złożyć nowe deklaracje na wywóz odpadów
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić... Gmina
  Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić…
  Czytaj więcej
 • Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec Gmina
  Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec
  Czytaj więcej
 • Nowe stawki za odpady. Trzeba złożyć deklaracje
  Nowe stawki za odpady. Trzeba złożyć deklaracje
  Czytaj więcej
 • Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach! Gmina
  Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Wspólne oświadczenie Urzędu Miejskiego w Słubicach Oraz Pani Natalii Duer – Certyfikowanego Inspektora Drzew

12 marca 2021r.

W związku z prowadzonymi obecnie pracami związanymi z wycinką i korektą drzew na terenie Gminy Słubice, w szczególności na terenie miasta oraz licznymi zapytaniami o powody niniejszych działań oświadczamy co następuje:

Gmina Słubice informuje, że prowadzona wycinka i korekta drzew na terenie gminy prowadzona jest corocznie i ma na celu usunięcie drzew suchych, stwarzających niebezpieczeństwo oraz zagrażających bezpieczeństwu publicznemu. Przed wycięciem drzew gmina musi uzyskać zezwolenie na wycinkę w formie decyzji, a jednocześnie drzewa rosnące przy drogach muszą być opiniowane prze Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Ostateczną decyzję o wycince drzew podjęła gmina ze względu na zachowanie bezpieczeństwa publicznego tak aby zminimalizować ryzyko narażenia na utratę zdrowia oraz zminimalizować uszkodzenie mienia a sporządzane opinie nie zwalniają gminy z odpowiedzialności w przypadku zaistnienia szkody. Jednocześnie gmina zamierza kontynuować prace niezbędne przy zachowaniu jak największej ilości drzew i zapewnia, że po przygotowaniu terenu w miejsca wyciętych drzew gmina planuje posadzić nowe.

Pani Natalia Duer, w wyniku przeprowadzonego w ubiegłym roku badania na Placu Bohaterów wyznaczyła do wycięcia trzy drzewa – dwa kasztanowce i jedną wierzbę. Co do drugiej wierzby Pani Duer zaleciła działania zmniejszające ryzyko oraz badanie specjalistyczne, dopuszczając jednocześnie jej ewentualne usunięcie decyzją Urzędu Miejskiego. Postanowiono o usunięciu obu wierzb, wnioskując o odpowiednie zezwolenie. Takie zezwolenie otrzymaliśmy. Przy dokonywaniu zaznaczania drzew do wycinki doszło do niewłaściwego oznaczenia i podczas prac wycinkowych doszło do usunięcia innego, zdrowego, nie wyznaczonego do wycięcia drzewa, z gatunku wierzba płacząca. Zatem wnioskowane drzewo nie zostało usunięte i w najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie dodatkowych badań pozostawionej wierzby tak aby mieć dokładną ekspertyzę jak postąpić z pozostawioną wierzbą i jakie zastosować środki zaradcze, a jednocześnie mieć na względzie bezpieczeństwo przebywających tam osób.

Pani Natalia Duer, jako Certyfikowany Inspektor Drzew, dokonała w 2020 roku pełnej inwentaryzacji (pomiaru, badania stanu i stwarzanego ryzyka, pełnego opisu każdego drzewa) drzew przy ulicy Mieszka I, w parku przy Alei Niepodległości, parku na Placu Bohaterów, parku na Placu Wolności oraz parku na Placu Przyjaźni, na zlecenie Gminy Słubice. Drzewa na pozostałych terenach nie były badane przez Panią Duer.

Na Placu Przyjaźni dokonano usunięcia kasztanowców, co było wynikiem decyzji podjętej przez Urząd Miejski. Drzewa nie zostały zakwalifikowane do usunięcia przez Panią Natalię. W wyniku badania, Pani Inspektor zaleciła wykonanie zabiegów zmniejszających ryzyko oraz badania specjalistyczne, które jednoznacznie dałyby odpowiedź na ryzyko wypadku z ich udziałem.

To samo dotyczy zabiegów wycięcia bądź korekty na innych terenach inwentaryzowanych przez Panią Natalię Duer – decyzje o wycięciu drzew podjął Urząd Miejski w Słubicach, nie były to zalecenia Pani Natalii.

Jednocześnie Pani Natalia Duer podkreśla, że stanu zdrowotnego ściętego drzewa nie da się ocenić dokonując oględzin pozostawionego pniaka lub innych części drzewa. Na tych częściach widać jedynie pewne cechy, które mogły, ale nie musiały stanowić podstawę do decyzji o jego usunięciu. Nie mówią o rzeczywistym stanie całego drzewa. Dlatego o zasadności decyzji o wycięciu można mówić jedynie w przypadku wcześniejszego zbadania tego drzewa.


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ