• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Wspólne oświadczenie Urzędu Miejskiego w Słubicach Oraz Pani Natalii Duer – Certyfikowanego Inspektora Drzew

12 marca 2021r.

W związku z prowadzonymi obecnie pracami związanymi z wycinką i korektą drzew na terenie Gminy Słubice, w szczególności na terenie miasta oraz licznymi zapytaniami o powody niniejszych działań oświadczamy co następuje:

Gmina Słubice informuje, że prowadzona wycinka i korekta drzew na terenie gminy prowadzona jest corocznie i ma na celu usunięcie drzew suchych, stwarzających niebezpieczeństwo oraz zagrażających bezpieczeństwu publicznemu. Przed wycięciem drzew gmina musi uzyskać zezwolenie na wycinkę w formie decyzji, a jednocześnie drzewa rosnące przy drogach muszą być opiniowane prze Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Ostateczną decyzję o wycince drzew podjęła gmina ze względu na zachowanie bezpieczeństwa publicznego tak aby zminimalizować ryzyko narażenia na utratę zdrowia oraz zminimalizować uszkodzenie mienia a sporządzane opinie nie zwalniają gminy z odpowiedzialności w przypadku zaistnienia szkody. Jednocześnie gmina zamierza kontynuować prace niezbędne przy zachowaniu jak największej ilości drzew i zapewnia, że po przygotowaniu terenu w miejsca wyciętych drzew gmina planuje posadzić nowe.

Pani Natalia Duer, w wyniku przeprowadzonego w ubiegłym roku badania na Placu Bohaterów wyznaczyła do wycięcia trzy drzewa – dwa kasztanowce i jedną wierzbę. Co do drugiej wierzby Pani Duer zaleciła działania zmniejszające ryzyko oraz badanie specjalistyczne, dopuszczając jednocześnie jej ewentualne usunięcie decyzją Urzędu Miejskiego. Postanowiono o usunięciu obu wierzb, wnioskując o odpowiednie zezwolenie. Takie zezwolenie otrzymaliśmy. Przy dokonywaniu zaznaczania drzew do wycinki doszło do niewłaściwego oznaczenia i podczas prac wycinkowych doszło do usunięcia innego, zdrowego, nie wyznaczonego do wycięcia drzewa, z gatunku wierzba płacząca. Zatem wnioskowane drzewo nie zostało usunięte i w najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie dodatkowych badań pozostawionej wierzby tak aby mieć dokładną ekspertyzę jak postąpić z pozostawioną wierzbą i jakie zastosować środki zaradcze, a jednocześnie mieć na względzie bezpieczeństwo przebywających tam osób.

Pani Natalia Duer, jako Certyfikowany Inspektor Drzew, dokonała w 2020 roku pełnej inwentaryzacji (pomiaru, badania stanu i stwarzanego ryzyka, pełnego opisu każdego drzewa) drzew przy ulicy Mieszka I, w parku przy Alei Niepodległości, parku na Placu Bohaterów, parku na Placu Wolności oraz parku na Placu Przyjaźni, na zlecenie Gminy Słubice. Drzewa na pozostałych terenach nie były badane przez Panią Duer.

Na Placu Przyjaźni dokonano usunięcia kasztanowców, co było wynikiem decyzji podjętej przez Urząd Miejski. Drzewa nie zostały zakwalifikowane do usunięcia przez Panią Natalię. W wyniku badania, Pani Inspektor zaleciła wykonanie zabiegów zmniejszających ryzyko oraz badania specjalistyczne, które jednoznacznie dałyby odpowiedź na ryzyko wypadku z ich udziałem.

To samo dotyczy zabiegów wycięcia bądź korekty na innych terenach inwentaryzowanych przez Panią Natalię Duer – decyzje o wycięciu drzew podjął Urząd Miejski w Słubicach, nie były to zalecenia Pani Natalii.

Jednocześnie Pani Natalia Duer podkreśla, że stanu zdrowotnego ściętego drzewa nie da się ocenić dokonując oględzin pozostawionego pniaka lub innych części drzewa. Na tych częściach widać jedynie pewne cechy, które mogły, ale nie musiały stanowić podstawę do decyzji o jego usunięciu. Nie mówią o rzeczywistym stanie całego drzewa. Dlatego o zasadności decyzji o wycięciu można mówić jedynie w przypadku wcześniejszego zbadania tego drzewa.