• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
 • Dzieci
  Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
  Czytaj więcej
 • Zwiedzaj z nami Dwumiasto! Gmina
  Zwiedzaj z nami Dwumiasto!
  Czytaj więcej
Gmina

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza bez głosu sprzeciwu

24 czerwca 2021r.

– To był trudny, ale dobry rok. Cieszę się, że pomimo pandemii COVID-19 utrzymaliśmy nie tylko dyscyplinę finansową, ale też naprawdę sporo zrobiliśmy – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak, któremu radni udzielili dziś wotum zaufania i absolutorium za 2020r.

 

Burmistrz przypomniał, że w ubiegłym roku, sparaliżowanym przez COVID-19, gmina zrealizowała inwestycje na łączną kwotę ponad 15 mln zł. Wprawdzie plan był dużo ambitniejszy (ponad 21 mln zł), ale gdy powstawał nikt nie wiedział, że przyjdzie nam się mierzyć z pandemią.

5,3 mln zł na oświatę

– Cieszę się, ze wszystkich inwestycji, które służą mieszkańcom, ale najbardziej dumny jestem z tego, że budujemy nową szkołę w Kunowicach – podkreśla burmistrz. Przyznaje, że wiele osób z niedowierzaniem przyjęło wiadomość, że 1 września 2021 roku, raptem po kilku miesiącach od rozpoczęcia prac, zabrzmi tam pierwszy dzwonek. Szkoła już stoi i wkrótce nastąpi jej odbiór. Z ważnych inwestycji oświatowych, burmistrz wymienia także zakończenie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, rozpoczęcie budowy sali sportowej przy SP nr 3, na którą dostaliśmy ponad 2,9 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, i liczne remonty gminnych placówek oświatowych (900 tys. zł). Szkoła w Golicach ma nową instalację elektryczną, w przedszkolu „Jarzębinka” zmodernizowano część pomieszczeń, w „Misiu Uszatku” są nowe toalety, w SP 3 i w Golicach powstały gabinety socjoterapeutyczne, zmodernizowany został żłobek, doposażono szkolne stołówki. Z ubiegłorocznego budżetu gmina sfinansowała też koncepcję budowy przedszkola przy ul. Klonowej w Słubicach.

Ponad 3 mln zł na drogi

– Drogi są jak studnia bez dna, dlatego w każdym roku na ich modernizację przeznaczamy duże pieniądze – mówi M. Olejniczak. Oprócz mniejszych inwestycji drogowych (modernizacja dróg przy: pl. Wolności, ul. Chopina, Chrobrego, Daszyńskiego, Sienkiewicza w Słubicach oraz ul. Wodnej w Golicach, dwóch dróg w Kunicach, drogi w Nowych Biskupicach) burmistrz wymienia przebudowę ul. Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem z ul. Konstytucji 3 Maja i Jagiełły, na którym powstało rondo. – To droga do szkoły wielu dzieci dlatego bardzo mi zależało na poprawie bezpieczeństwa w tym miejscu – podkreśla burmistrz.

Mamy supernowoczesną świetlicę
-W ubiegłorocznym budżecie znalazły się też pieniądze na Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. – Dotychczas uczniowie, którzy potrzebują wsparcia i różnego rodzaju terapii korzystali z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych. Nie było tam jednak możliwości stworzenia im takich warunków, jakbyśmy chcieli. Dlatego byłem zdania, że w naszej gminie powinna powstać profesjonalna placówka wsparcia. Cieszę się, że radni podzielili moje zdanie i mamy obecnie prawdopodobnie najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce – mówi burmistrz. Na budowę świetlicy gmina przeznaczyła 1 mln zł. W 2020 roku rozpoczęliśmy też budowę wieży widokowej, przy której powstanie plac zabaw i ścieżka rowerowa (inwestycja rozłożona na 2 lata będzie kosztować 7, 1 mln zł), wyremontowaliśmy elewację budynku Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego (600 tys. zł), umieszczając na nim budki dla jerzyków. Na cmentarzu przybyło 55 lamp (koszt 210 tys. zł), 34 latarnie stanęły też przy ul. Północnej (191 tys. zł). Przy Urzędzie Miejskim zbudowaliśmy stację ładowania samochodów elektrycznych (153 tys. zł), a umieszczone na zadaszeniu panele fotowoltaiczne dostarczają zieloną energię do budynku magistratu. W trosce o ekologię gmina dofinansowuje też mieszkańcom wymianę tzw. kopciuchów na ekologiczne piece. W ubiegłym roku złożono wnioski na 104 tys. zł. – Kolejne ekologiczne działanie to ogród deszczowy, który powstał przy żłobku – mówi burmistrz i wyjaśnia, że z dachu budynku żłobka zbierane i wykorzystywane są wody opadowe. Dzięki temu zmniejsza się ilość deszczówki trafiającej do kanalizacji, a rośliny w naturalny sposób pomagają zagospodarować jej nadmiar. W gminie posadziliśmy też 200 drzew, każde zostało zaopatrzone w hydrobufor, specjalny nawadniający worek, który ułatwia ukorzenienie się drzewa. W dwóch miejscach w Słubicach: przy placu Bohaterów i przy bibliotece miejskiej stanęły recyklomaty, które gmina dostała w nagrodę za podejmowanie wielu różnorodnych działań w obszarze ekologii. Wśród ubiegłorocznych inwestycji była też budowa placu zabaw przy ul. Konstytucji 3 Maja, w całości sfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (296 tys. zł), nowy plac zabaw powstał również w Rybocicach (77 tys. zł), a miejsce do zabaw dla dzieci na os. Kwiatowym zostało zmodernizowane (69,6 tys. zł).

Gmina pomaga też innym

230 tys. zł przekazaliśmy Uniwersytetowi im. A. Mickiewicza na odbudowę spalonej auli i nie była to jedyna dotacja dla tej uczelni. – Wcześniej na ten sam cel przeznaczyliśmy 500 tys. zł – wspomina burmistrz. Dodaje też, że 1 mln zł gmina dołożyła również do budowy drogi powiatowej z Nowych Biskupic do Rzepina, a 120 tys. zł przekazała szpitalowi powiatowemu na budowę drogi dojazdowej do lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Blisko 900 tys. zł przeznaczyła gmina na działalność organizacji pozarządowych. Największe wsparcie ( 420 tys. zł) otrzymały organizacje upowszechniające sport , a 340 tys. zł przeznaczyliśmy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Co jeszcze przyniósł ubiegły rok?

Burmistrz Mariusz Olejniczak był inicjatorem powołania grupy G7, którą oprócz Słubic tworzą: Kostrzyn nad Odrą, Cybinka, Ośno Lubuskie, Rzepin, Górzyca i Słońsk. Włodarze liczą, że wspólnie gminy będą mogły skuteczniej ubiegać się o unijne środki przewidziane dla samorządów na lata 2021-2027.
W kwietniu ub. roku, z powodu pandemii, gmina przygotowała własną tarczę antykryzysową, m.in. obniżając o 90 proc. czynsze dzierżawne na targowiskach oraz w gminnych lokalach użytkowych.
Dzięki unijnemu projektowi „Język sąsiada w Dwumieście” (budżet wynosi 82 tys. euro- 85 proc. kwoty pochodzi z funduszy europejskich), od września 400 uczniów klas V i VI wszystkich gminnych szkół podstawowych, ma tygodniowo 4 godziny darmowych lekcji języka niemieckiego, a młodzi frankfurtczycy uczą się polskiego. We wszystkich słubickich szkołach podstawowych i szkole w Golicach powstały świetnie wyposażone gabinety terapeutyczne, które służą dzieciom niedowidzącym, niedosłyszącym i uczniom z różnego rodzaju potrzebami edukacyjnymi. Mamy już gotowy plan zagospodarowania 2, 5 hektarowego parku przy al. Niepodległości, który zamierzamy zmodernizować za kwotę ok. 7 mln zł, w Szkole Podstawowej nr 1 powstała klasa sportowa.

Ubiegłoroczny budżet zamknął się następującymi kwotami:
• Dochody ogółem wyniosły – blisko 120, 3 mln zł
• Wydatki – blisko 108, 8 mln zł
• Planowany deficyt – 6 mln zł, zamiast niego mamy nadwyżką w kwocie 11, 5 mln zł

Za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Mariusza Olejniczaka głosowało 13 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu.