• Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
 • Funał WOŚP - aukcje Gmina
  Tych licytacji podczas WOŚP nie można przegapić!
  Czytaj więcej
Gmina

Wody Polskie podpisały nowy kontrakt na wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej w Słubicach

21 lipca 2020r.

Za ponad 125 mln złotych zostaną dokończone prace nad rozbudową i budową nowych wałów przeciwpowodziowych wokół Słubic. Dziś we Wrocławiu doszło do podpisania umowy z firmą Budimex, która ma się wywiązać z zadania do IV kwartału 2022 roku.

 

Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga polega na wzmocnieniu i rozbudowie prawie 7 kilometrów istniejącego wału wokół Słubic oraz części istniejącego wału bocznego. Powstanie również nowy wał okrężny o długości niemal 6 kilometrów. Odbudowane zostaną koryta kanałów Racza Struga na długości 2 kilometrów i Czarny Kanał na długości 4 kilometrów.

Przypominamy, że pierwotnie zadanie miała wykonać firma Energopol Szczecin, ale ze względu na opóźnienia w harmonogramie prac Wody Polskie, w sierpniu 2019 roku, rozwiązały umowę ze spółką i ponownie ogłosiły przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Ochrona przed powodzią miasta Słubice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków budżetu państwa.

Umowę podpisał Mariusz Przybylski, dyrektor RZGW we Wrocławiu i Krzysztof Sokołowski, dyrektor rejonu firmy Budimex S.A.
Źródło: Wody Polskie Wrocław