• Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8.00 do 16.00
  Czytaj więcej
 • Stypendyści gminy Gmina
  Do tych uzdolnionych uczniów powędrowały nagrody i stypendia burmistrza
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Blisko 1,6 mln zł na wakacyjne remonty w placówkach oświatowych
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Gmina dostanie blisko 2 mln zł na przebudowę ul. Witosa
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, że do do końca sierpnia Urząd Miejski w Słubicach jest otwarty od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Miejskie Święto Hanzy? Bawimy się dalej!
  Czytaj więcej
 • Lato kulturalne w Dwumieście Gmina
  To już w najbliższy weekend rozpoczynamy Miejskie Święto Hanzy!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wiele powodów do radości. Burmistrz dostał wotum zaufania od radnych i absolutorium
  Czytaj więcej
 • Festiwal piosenki w Gmina
  Ale nam się pięknie rozśpiewała “Jarzębinka”
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wszystkiego najlepszego kochane dzieci!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Superwiadomość! Dostaniemy prawie 15 mln zł na gminne inwestycje!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Jak ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Otwarciue sali przy SP3 Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Gmina

Woda w Słubicach, Kunowicach, Pławidle, Nowym Lubuszu i Kolonii Nowy Lubusz nadal do spożycia po przegotowaniu – informuje Zakład Usług Wodno-Ściekowych

4 sierpnia 2020r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 31.07.2020 roku (piątek) pobrano próbki wody z publicznego wodociągu w Słubicach, wyniki nie wykazały obecności bakterii z grupy coli i tym samym nie potwierdziły się wcześniejsze badania, świadczące o rzekomym wystąpieniu tej bakterii w sieci wodociągowej obejmującej miasto. Niewielkie przekroczenia parametrów bakteriologicznych odnotowano jednak w wodzie dostarczanej do wiosek. Dlatego też woda nadal nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

W celu wyeliminowania wszelkich możliwych zanieczyszczeń woda w publicznym wodociągu w Słubicach została poddana dezynfekcji, chlorowaniu oraz płukaniu sieci. Po przeprowadzeniu działań naprawczych zostały pobrane kolejne (trzecie) próbki wody. Czas oczekiwania na oficjalne wyniki badań wynosi kilka dni, dlatego też w tym czasie, w celu zapobieżenia ewentualnym niepożądanym skutkom spożycia wody, a także z daleko idącej ostrożności, podtrzymuje się obostrzenia dotyczące spożywania wody wprost z kranu.

W sytuacjach warunkowego dopuszczenia wody do spożycia przez sanepid, bezwzględnie obowiązują komunikaty wydane przez PPIS w Słubicach i konieczność stosowania się do wydanych w nich zaleceń.

W związku z licznymi zapytaniami i wypowiedziami mieszkańców (wyrażanymi najczęściej drogą telefoniczną,
za pomocą mediów społecznościowych, lokalnych oraz portali internetowych) dotyczącymi jakości wody w gminie Słubice informujemy, że nie jest prawdą, że woda dostarczana za pośrednictwem publicznego wodociągu
w Słubicach jest notorycznie niezdatna do spożycia, znajdują się w niej bakterie salmonelli czy nawet czerwonki.
Są to insynuacje, które nie mają nic wspólnego z jakością wody na terenie miasta.

Sytuacje związane z brakiem przydatności wody do spożycia są w ostatnich latach jedynie incydentalne
i krótkotrwałe (ostatnio woda była warunkowo dopuszczona do spożycia w 2019 roku). Są to zazwyczaj nieznaczne przekroczenia parametrów bakteriologicznych, a nie poważne skażenia czy „zatrucia” wody. ZUWŚ Sp. z o.o. pod nadzorem sanepidu prowadzi stały monitoring sieci wodociągowej. Dodatkowo za każdym razem w sytuacji wystąpienia awarii i po pracach prowadzonych na sieci wodociągowej (a tych w ostatnim roku w związku z modernizacją 8 km sieci wodociągowej jest bardzo dużo) woda poddawana jest badaniom.

Informujemy, że za każdym razem wiadomość o warunkowej przydatności wody do spożycia, a także remontach
i awariach przekazujemy niezwłocznie włodarzom miasta i mieszkańcom. W przypadku ostatnich nieprawidłowości stwierdzonych w badaniach próbek wody oficjalną, potwierdzoną informację o nieprawidłowym wyniku badań próbek wody ZUWŚ otrzymał w dniu 30.07.2020 roku ok. godz. 14.00. Niezwłocznie, po wydaniu komunikatu przez PPIS w Słubicach, informacja o zanieczyszczeniu wody trafiła na stronę internetową Spółki www.zuws.pl, a także (drogą e-mail) do burmistrza Słubic, zarządców budynków, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, szpitala oraz lokalnych mediów. Wraz z informacją ww. odbiorcom przekazano również skan komunikatu wydanego przez PPIS w Słubicach celem jak najszybszego udostępnienia mieszkańcom. Komunikat ten został w godzinach popołudniowych zaktualizowany przez sanepid i również jego ostateczna wersja trafiła do ww. podmiotów.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy. Każdego dnia Spółka dokłada wszelkich starań, aby jakość dystrybuowanej wody do prawie 20 tys. mieszkańców gminy była zgodna z obowiązującymi normami
i rozporządzeniem Ministra Zdrowia.