• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
    Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
    Czytaj więcej
  • Dzieci
    Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
    Czytaj więcej
Gmina

Woda dostarczana przez wodociąg w Słubicach jest już zdatna do picia

24 lutego 2023r.

Woda w Słubicach, Kunowicach, Pławidle, Nowym Lubuszu i Kolonii Nowy Lubusz nadaje się już do celów konsumpcyjnych – informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach.

Informujemy, że 24.02.2023 roku, po otrzymaniu pozytywnych wyników badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach wydał decyzję o przydatności wody do spożycia dostarczanej za pośrednictwem publicznego wodociągu w Słubicach. Dotyczy to mieszkańców Słubic, Kunowic, Pławidła, Nowego Lubusza i Kolonii Nowy Lubusz.

W próbkach wody pobranych 22.02.2023 roku, które poddano badaniu w akredytowanym laboratorium, nie stwierdzono przekroczeń żadnych parametrów, w tym bakteriologicznych.

Woda w Słubicach, Kunowicach, Pławidle, Nowym Lubuszu i Kolonii Nowy Lubusz odpowiada normom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i nadaje się do celów konsumpcyjnych, czyli do picia, przygotowywania posiłków itd.

Źródło: Zakład Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach