• Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach! Gmina
  Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach!
  Czytaj więcej
 • Dzieci potrzebujące wsparcia będą miały w tej świetlicy superwarunki! Gmina
  Dzieci potrzebujące wsparcia będą miały w tej świetlicy superwarunki!
  Czytaj więcej
 • Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00 Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00
  Czytaj więcej
 • Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium Gmina
  Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium
  Czytaj więcej
 • Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów! Gmina
  Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów!
  Czytaj więcej
 • Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać! Gmina
  Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać!
  Czytaj więcej
 • Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany! Gmina
  Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany!
  Czytaj więcej
Gmina

Ważne informacje dla osób przekraczających granicę polsko-niemiecką

19 października 2020r.

Od 17 października określone regiony Polski uznano w Niemczech za obszary zwiększonego ryzyka zachorowania na Covid-19. Dotyczy to, wg stanu na dziś, następujących województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego.

 

Ponadto od 7 października 2020 w Brandenburgii obowiązuje regulacja, w myśl której, osoby  wjeżdżające z zagranicy na teren Brandenburgii drogą lądową, morską lub powietrzną, a w dowolnym momencie, w okresie 14 dni poprzedzających przyjazd do Brandenburgii, przebywały na obszarze  zwiększonego ryzyka zachorowania na Covid-19, są zobowiązane bezpośrednio po przyjeździe udać się do miejsca zamieszkania lub innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania i poddać się 14-dniowej kwarantannie, licząc ją od dnia przyjazdu.

Obowiązek ten nie dotyczy osób, którzy przyjeżdżają do Brandenburgii w celach zawodowych codziennie lub do pięciu dni, a ich przyjazd jest bezwzględnie konieczny i nie może być odłożony w czasie. Ponadto obowiązek kwarantanny nie dotyczy również osób, które wjeżdżają do Brandenburgii w celach związanych z edukacją, kształceniem, dokształcaniem lub doskonaleniem zawodowym.

Wobec powyższego np. turyści z województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego muszą się poddać w Brandenburgii kwarantannie albo przedłożyć zaświadczenie lekarskie w j. niemieckim lub angielskim, że nie wykazują oznak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Podstawa prawna:

Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 in Brandenburg (https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_quarv) – ostatnio zmienione 7.10.2020,

Lista obszarów zwiększonego ryzyka zachorowania na Covid-19: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.

A jak jest w przypadku Berlina?

Tam brak jest zwolnienia z obowiązku kwarantanny dla pracowników przygranicznych. Zatem również osoby przyjeżdżające do pracy z w/w województw muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie. Obowiązek kwarantanny nie dotyczy:

 • osób, które wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec lub do Berlina w celach tranzytowych;
 • osób, które ze względów zawodowych przewożą przez granicę drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną inne osoby, towary i dobra i przebywały w związku z tym poniżej 72 godziny na obszarze zwiększonego ryzyka lub przebywały w tym celu poniżej 48 godzin w Berlinie
 • osóby, które posiadają zaświadczenie lekarskie wraz z aktualnymi wynikami badań laboratoryjnych w języku niemieckim lub angielskim, potwierdzające, że nie mają oznak świadczących o występowaniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV 2.

Podstawa prawna:

Siódme rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania chorobie zakaźnej SARS-CoV-2 (w j. polskim na stronie:

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/artikel.909952.pl.php)


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ