• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Ważne informacje dla osób przekraczających granicę polsko-niemiecką

19 października 2020r.

Od 17 października określone regiony Polski uznano w Niemczech za obszary zwiększonego ryzyka zachorowania na Covid-19. Dotyczy to, wg stanu na dziś, następujących województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego.

 

Ponadto od 7 października 2020 w Brandenburgii obowiązuje regulacja, w myśl której, osoby  wjeżdżające z zagranicy na teren Brandenburgii drogą lądową, morską lub powietrzną, a w dowolnym momencie, w okresie 14 dni poprzedzających przyjazd do Brandenburgii, przebywały na obszarze  zwiększonego ryzyka zachorowania na Covid-19, są zobowiązane bezpośrednio po przyjeździe udać się do miejsca zamieszkania lub innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania i poddać się 14-dniowej kwarantannie, licząc ją od dnia przyjazdu.

Obowiązek ten nie dotyczy osób, którzy przyjeżdżają do Brandenburgii w celach zawodowych codziennie lub do pięciu dni, a ich przyjazd jest bezwzględnie konieczny i nie może być odłożony w czasie. Ponadto obowiązek kwarantanny nie dotyczy również osób, które wjeżdżają do Brandenburgii w celach związanych z edukacją, kształceniem, dokształcaniem lub doskonaleniem zawodowym.

Wobec powyższego np. turyści z województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego muszą się poddać w Brandenburgii kwarantannie albo przedłożyć zaświadczenie lekarskie w j. niemieckim lub angielskim, że nie wykazują oznak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Podstawa prawna:

Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 in Brandenburg (https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_quarv) – ostatnio zmienione 7.10.2020,

Lista obszarów zwiększonego ryzyka zachorowania na Covid-19: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.

A jak jest w przypadku Berlina?

Tam brak jest zwolnienia z obowiązku kwarantanny dla pracowników przygranicznych. Zatem również osoby przyjeżdżające do pracy z w/w województw muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie. Obowiązek kwarantanny nie dotyczy:

 • osób, które wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec lub do Berlina w celach tranzytowych;
 • osób, które ze względów zawodowych przewożą przez granicę drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną inne osoby, towary i dobra i przebywały w związku z tym poniżej 72 godziny na obszarze zwiększonego ryzyka lub przebywały w tym celu poniżej 48 godzin w Berlinie
 • osóby, które posiadają zaświadczenie lekarskie wraz z aktualnymi wynikami badań laboratoryjnych w języku niemieckim lub angielskim, potwierdzające, że nie mają oznak świadczących o występowaniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV 2.

Podstawa prawna:

Siódme rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania chorobie zakaźnej SARS-CoV-2 (w j. polskim na stronie:

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/artikel.909952.pl.php)