• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Ważna informacja dla osób przekraczających granicę z Niemcami!

22 października 2020r.

Od 24 października, od godz. 0.00, cała Polska będzie według Instytutu Roberta-Kocha obszarem zwiększonego ryzyka zachorowania na Covid -19. Dlatego osoby wjeżdżające z Polski do Brandenburgii muszą odbyć 14-dniową kwarantannę lub mieć zaświadczenie, że nie są zarażone.

Do zaświadczenia lekarskiego muszą też być dołączone aktualne wyniki badań laboratoryjnych w języku niemieckim lub angielskim, potwierdzające, że osoby te nie mają oznak świadczących o występowaniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV 2.

Powyższe oznacza, że każdy, kto po 24 października  po godz. 0.00 wjedzie do Brandenburgii z Polski, będzie musiał odbyć kwarantannę lub przedłożyć wynik testu. Nie ma znaczenia, czy osoba przebywała w Polsce przez dzień, tydzień czy godzinę.

Według rozporządzenia obowiązującego w Brandenburgii, kwarantanna nie dotyczy osób, które:

1)      wyjeżdżają do Brandenburgii w celach zawodowych codziennie lub na okres do pięciu dni z powodów absolutnie koniecznych i nie dających się odsunąć w czasie lub

2)      wjeżdżają z Polski do Brandenburgii w celach związanych z edukacją, kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym.

Sytuacja powyższa będzie obowiązywać dopóty, dopóki Polska nie zostanie skreślona z listy obszarów zwiększonego ryzyka zachorowania na covid-19 albo z momentem uchylenia rozporządzenia. Na razie rozporządzenie w Brandenburgi obowiązuje do 8 listopada 2020 r.

Link na rozporządzenie BBG: https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_quarv

 

Uwaga! Regulacje powyższe dotyczą tylko Brandenburgii. Dla każdego landu należy sprawdzać przepisy.

BERLIN i inne landy

Berlin nie posiada regulacji zwalniającej pracowników przygranicznych z obowiązku kwarantanny. Z obowiązku odbycia kwarantanny zwalnia zaświadczenie lekarskie wraz z aktualnymi wynikami badań laboratoryjnych w języku niemieckim lub angielskim, potwierdzające, że osoby te nie mają oznak świadczących o występowaniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV 2.

Link na rozporządzenie w Berlinie (w j. polskim): https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/artikel.909952.pl.php