• Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach! Gmina
  Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach!
  Czytaj więcej
 • Dzieci potrzebujące wsparcia będą miały w tej świetlicy superwarunki! Gmina
  Dzieci potrzebujące wsparcia będą miały w tej świetlicy superwarunki!
  Czytaj więcej
 • Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00 Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00
  Czytaj więcej
 • Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium Gmina
  Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium
  Czytaj więcej
 • Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów! Gmina
  Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów!
  Czytaj więcej
 • Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać! Gmina
  Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać!
  Czytaj więcej
 • Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany! Gmina
  Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany!
  Czytaj więcej
Gmina

Ważna informacja dla osób przekraczających granicę z Niemcami!

22 października 2020r.

Od 24 października, od godz. 0.00, cała Polska będzie według Instytutu Roberta-Kocha obszarem zwiększonego ryzyka zachorowania na Covid -19. Dlatego osoby wjeżdżające z Polski do Brandenburgii muszą odbyć 14-dniową kwarantannę lub mieć zaświadczenie, że nie są zarażone.

Do zaświadczenia lekarskiego muszą też być dołączone aktualne wyniki badań laboratoryjnych w języku niemieckim lub angielskim, potwierdzające, że osoby te nie mają oznak świadczących o występowaniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV 2.

Powyższe oznacza, że każdy, kto po 24 października  po godz. 0.00 wjedzie do Brandenburgii z Polski, będzie musiał odbyć kwarantannę lub przedłożyć wynik testu. Nie ma znaczenia, czy osoba przebywała w Polsce przez dzień, tydzień czy godzinę.

Według rozporządzenia obowiązującego w Brandenburgii, kwarantanna nie dotyczy osób, które:

1)      wyjeżdżają do Brandenburgii w celach zawodowych codziennie lub na okres do pięciu dni z powodów absolutnie koniecznych i nie dających się odsunąć w czasie lub

2)      wjeżdżają z Polski do Brandenburgii w celach związanych z edukacją, kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym.

Sytuacja powyższa będzie obowiązywać dopóty, dopóki Polska nie zostanie skreślona z listy obszarów zwiększonego ryzyka zachorowania na covid-19 albo z momentem uchylenia rozporządzenia. Na razie rozporządzenie w Brandenburgi obowiązuje do 8 listopada 2020 r.

Link na rozporządzenie BBG: https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_quarv

 

Uwaga! Regulacje powyższe dotyczą tylko Brandenburgii. Dla każdego landu należy sprawdzać przepisy.

BERLIN i inne landy

Berlin nie posiada regulacji zwalniającej pracowników przygranicznych z obowiązku kwarantanny. Z obowiązku odbycia kwarantanny zwalnia zaświadczenie lekarskie wraz z aktualnymi wynikami badań laboratoryjnych w języku niemieckim lub angielskim, potwierdzające, że osoby te nie mają oznak świadczących o występowaniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV 2.

Link na rozporządzenie w Berlinie (w j. polskim): https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/artikel.909952.pl.php

 

 

 


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ