• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

W przyszłym roku ponad 22 mln zł na inwestycje!

19 grudnia 2019r.

Radni uchwalili 19 grudnia budżet gminy Słubice na 2020 rok. Spodziewane dochody mają wynieść ponad 111,6 mln zł, wydatki – 122,4 mln zł. – Budżet jest realny i uszyty na miarę naszych potrzeb i możliwości – ocenia burmistrz Mariusz Olejniczak. – Staraliśmy się w nim zawrzeć najważniejsze potrzeby naszego miasta i mieszkańców gminy. 22 mln zł przeznaczymy na inwestycje – podkreśla.

Jak mówi burmistrz kolejny rok z rzędu, w budżecie zapisano spore kwoty na inwestycje oświatowe. – 3,5 mln zł wydamy na dokończenie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, a 1,2 mln zł na termomodernizację budynku tej szkoły. Pół miliona złotych przeznaczymy też na pierwszy etap budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3, w przyszłym roku będzie wykonany projekt budowlany szkoły w Kunowicach i mam ogromną nadzieję, że uda się rozpocząć prace – dodaje burmistrz.

Burmistrz zwraca też uwagę, że ważną pozycją w budżecie na 2020 rok, są inwestycje drogowe, na które gmina przeznaczy ponad 5,3 mln zł. Wśród tych najważniejszych wymienia: modernizację skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja, Jagiełły i Mieszka I wraz z przebudową ul. Mieszka I oraz budową odwodnienia na tej ulicy. W planach jest też m.in. modernizacja ul. Sportowej i przebudowa drogi przy ul. Kopernika. Gmina zamierza również zlecić przygotowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej od ul. Sportowej do Drzecina. – Nie zamierzamy poprzestać na wybudowaniu 7 km ścieżki od Nowego Lubusza do granicy z gminą Górzyca. Będziemy przygotowywać koncepcje budowy kolejnych ścieżek, a pierwsza lokalizacja dotyczy właśnie drogi przez las do Drzecina – mówi burmistrz. Pół miliona złotych zarezerwowano w budżecie na dofinansowanie dokumentacji budowlanej obwodnicy Słubic.

– Kolejnym priorytetem jest dla mnie poprawa estetyki naszego miasta – podkreśla. – Chciałbym, żeby Słubice nabrały kolorów i zazieleniły się dlatego planujemy nowe nasadzenia drzew i kwiatów – zapowiada M. Olejniczak. – Ważne jest też dla mnie stworzenie nowych terenów rekreacyjnych dla rodzin. Przygotowujemy już koncepcję zagospodarowania parku przy al. Niepodległości – zapowiada burmistrz i dodaje, że chodzi o cały blisko 3 hektarowy teren, wraz z obecnym placem zabaw. – Będzie to spora inwestycja, którą podzielimy na etapy, na początku roku zdradzimy jak ten park ma wyglądać. Na razie powiem tylko tyle, że będzie tam mnóstwo nowych atrakcji dla różnych grup wiekowych, rodzin, dzieci niepełnosprawnych. Teren jest duży i chcemy go wykorzystać, co ważne – przy zachowaniu niemal całego drzewostanu – mówi M. Olejniczak.

Co jest jeszcze priorytetem?
– Na pewno współpraca z organizacjami pozarządowymi dlatego znacznie zwiększyliśmy środki w budżecie na realizację działań publicznych przez te organizacje. W przyszłym roku będzie to 700 tys. zł, w kolejnych trzech latach takie same kwoty. Wynika to z przyjęcia niedawno przez radę miejską Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023. W ciągu czterech lat organizacje pozarządowe dostaną od gminy w sumie 2,8 mln zł.

– Priorytetem jest też dla mnie rozwój naszych sołectw – mówi burmistrz i dodaje, że sołectwa nadal będą dysponować funduszami sołeckimi, co w praktyce oznacza, że same będą decydować, na co wydadzą pieniądze pochodzące z budżetu gminy. – W sumie dla sołectw na 2020 rok przeznaczono w budżecie na 2020 rok blisko ćwierć miliona złotych – podkreśla burmistrz i dodaje, że kolejne pół miliona złotych samorząd przeznaczy na poprawę infrastruktury drogowej na wsiach.

Radni zdecydowali też, że 100 tys. zł samorząd przeznaczy na dotację na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 137 w Kunowicach i 50 tys. zł na dotację na projekt budowy skrzyżowania os. Widok i os. Zielone Wzgórza z drogą 137.
700 tys. zł zapisano na modernizację gminnych dróg, 150 tys. zł na budowę i rozbudowę parkingów w mieście, 600 tys. zł na elewację budynku przy ul. Piłsudskiego, w którym działają organizacje pozarządowe, 120 tys. zł na projekt budowlany przedszkola przy ul. Klonowej w Słubicach. Ponad 420 tys. zł pójdzie na prace modernizacyjne i budowlane w przedszkolach. Gmina wesprze słubicki szpital, dotacją w wysokości 100 tys. zł na budowę drogi do lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (połowa potrzebnej kwoty), przekaże też 20 tys. zł na zakup sprzętu do fizjoterapii.

115 tys. zł zarezerwowano w budżecie na budowę oświetlenia: drogi w Nowym Lubuszu, ul. Północnej w Słubicach i modernizację oświetlenia ulicznego w innych miejscach.
Ponad 1,3 mln zł zapisano na wymianę tzw. kopciuchów, czyli nieekologicznych pieców. Gmina przystąpiła w tym roku do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski. Decyzji o otrzymaniu dofinansowania jeszcze nie ma, ale jeśli będzie pozytywna, łączna kwota dofinansowania i wkład własny gminy wyniesie ponad 1, 3 mln zł. Na liście przyszłorocznych inwestycji jest też budowa Wieży Kleista, na którą zarezerwowano 4,8 mln zł.

Za przyjęciem budżetu na 2020 rok głosowało 12 radnych, przeciwny był radny Piotr Gołdyn, a Daniel Szurka wstrzymał się od głosu.