• Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
 • Funał WOŚP - aukcje Gmina
  Tych licytacji podczas WOŚP nie można przegapić!
  Czytaj więcej
Gmina

Ustalono dodatkowy termin na zgłaszanie kandydatów na członków OKW

4 czerwca 2020r.

Kalendarz wyborczy ustalony dla wyborów Prezydenta RP 28 czerwca 2020 r. przewiduje, że do 12 czerwca 2020 r. można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Zostaną one utworzone do 15 czerwca 2020 r.

Dotychczasowe zgłoszenia dokonane w związku z wyborami planowanymi na 10 maja 2020 r. zachowują ważność i nie muszą być ponawiane.

Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej powinieneś zgłosić:

 • bezpośrednio do pełnomocnika wyborczego wybranego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach,
 • albo w urzędzie gminy – (zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy).

Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich adresy znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.pl

Uwaga!  Wyborcy, którzy samodzielnie zgłoszą swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, mogą być powołani w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców (gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej lub gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej).

Ponadto należy zauważyć, że:

 • samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.

 

Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Słubicach, 69-100 Słubice, ul. Akademicka 1, pok. 216 (II piętro) w godz. pracy urzędu, tj. od 8.00 do 16.00.

W zakresie zgłoszeń kandydatów do OKW informacji udziela naczelnik Wydziału Administracyjnego – Barbara Banaśkiewicz – tel. kom. 605 242 023.

W pozostałych sprawach z zakresu organizacji i przeprowadzenia wyborów informacji udziela urzędnik wyborczy – Monika Bojarska – tel. kom. 889 056 911   oraz koordynator wyborczy sekretarz gminy – Katarzyna Mintus-Trojan – tel. kom. 605 569 410.

Wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku.

Załączniki