• Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8.00 do 16.00
  Czytaj więcej
 • Stypendyści gminy Gmina
  Do tych uzdolnionych uczniów powędrowały nagrody i stypendia burmistrza
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Blisko 1,6 mln zł na wakacyjne remonty w placówkach oświatowych
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Gmina dostanie blisko 2 mln zł na przebudowę ul. Witosa
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, że do do końca sierpnia Urząd Miejski w Słubicach jest otwarty od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Miejskie Święto Hanzy? Bawimy się dalej!
  Czytaj więcej
 • Lato kulturalne w Dwumieście Gmina
  To już w najbliższy weekend rozpoczynamy Miejskie Święto Hanzy!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wiele powodów do radości. Burmistrz dostał wotum zaufania od radnych i absolutorium
  Czytaj więcej
 • Festiwal piosenki w Gmina
  Ale nam się pięknie rozśpiewała “Jarzębinka”
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wszystkiego najlepszego kochane dzieci!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Superwiadomość! Dostaniemy prawie 15 mln zł na gminne inwestycje!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Jak ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Otwarciue sali przy SP3 Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Gmina

Urząd Miejski w Słubicach szuka pracownika na zastępstwo do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa

8 czerwca 2021r.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z charakterem pracy i zakresem obowiązków.

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji:
 1. przygotowywanie umów dla  planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych (szczegółowa analiza dokumentacji projektowej i kosztorysowej),
 2. przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,
 3. przekazanie placu budowy dla wykonawców,
 4. koordynacja  wykonawstwa robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo – rzeczowym,
 5. zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom,
 6. nadzór w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań,
 7. organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych,
 8. przeglądy gwarancyjne, rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,
 • Sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek gminy;
 • Przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami do biura zamówień na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na wykonawstwo robót budowlanych, w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych;
 • Opracowywanie sprawozdań i analiz z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • Rozliczanie kosztów realizowanych zadań obejmujących:
 1. zadania inwestycyjne i remontowe realizowane z własnych środków finansowych,
 2. zadania inwestycyjne i remontowe realizowane jako zadania wspólne z innymi podmiotami,
 3. przygotowanie dokumentacji umożliwiającej przejęcie na majątek zrealizowanego zadania.
 • Przygotowywanie sprawozdań i rozliczanie środków pomocowych otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych;