• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Urząd Miejski w Słubicach szuka pracownika na zastępstwo do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa

14 czerwca 2021r.
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z charakterem pracy i zakresem obowiązków.

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji:
 1. przygotowywanie umów dla  planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych (szczegółowa analiza dokumentacji projektowej i kosztorysowej),
 2. przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,
 3. przekazanie placu budowy dla wykonawców,
 4. koordynacja  wykonawstwa robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo – rzeczowym,
 5. zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom,
 6. nadzór w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań,
 7. organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych,
 8. przeglądy gwarancyjne, rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,
 • Sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek gminy;
 • Przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami do biura zamówień na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na wykonawstwo robót budowlanych, w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych;
 • Opracowywanie sprawozdań i analiz z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • Rozliczanie kosztów realizowanych zadań obejmujących:
 1. zadania inwestycyjne i remontowe realizowane z własnych środków finansowych,
 2. zadania inwestycyjne i remontowe realizowane jako zadania wspólne z innymi podmiotami,
 3. przygotowanie dokumentacji umożliwiającej przejęcie na majątek zrealizowanego zadania.
 • Przygotowywanie sprawozdań i rozliczanie środków pomocowych otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych;