• Sala sportowa przy Gmina
  Sala sportowa przy „dwójce”? Już ją prawie mamy!
  Czytaj więcej
 • Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać! Gmina
  Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać!
  Czytaj więcej
 • Od 4 maja zmiany w przyjęciu interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach Gmina
  Od 4 maja zmiany w przyjęciu interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Od czwartku będziemy musieli zakrywać usta i nos! Gmina
  Od czwartku będziemy musieli zakrywać usta i nos!
  Czytaj więcej
 • Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany! Gmina
  Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany!
  Czytaj więcej
 • Co trzeba wiedzieć o koronawirusie? Gmina
  Co trzeba wiedzieć o koronawirusie?
  Czytaj więcej
 • Blisko 900 tys. zł dostaną od gminy organizacje pozarządowe na projekty służące mieszkańcom! Gmina
  Blisko 900 tys. zł dostaną od gminy organizacje pozarządowe na projekty służące mieszkańcom!
  Czytaj więcej
 • Jakub Czak ze stypendium marszałka województwa. Wyróżnienie dostała też gmina! Gmina
  Jakub Czak ze stypendium marszałka województwa. Wyróżnienie dostała też gmina!
  Czytaj więcej
Inwestycje w Gminie

Umowa podpisana. ZUWŚ rozpoczyna oczekiwaną inwestycję!

3 października 2019r.

Z początkiem maja rozpocznie się inwestycja Zakładu Usług Wodno- Ściekowych, dzięki której część żeliwnych i stalowych rur wodociągowych, wchodzących w skład całego systemu wodociągowego w Słubicach, zostanie wkrótce wymieniona.
Remont prawie 8 km sieci wodociągowej, obejmujący 17 ulic w mieście, m.in. ul. Kopernika, Podchorążych, Mickiewicza, Sienkiewicza, Chrobrego, Chopina, Witosa, a także wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mieszka I i Wojska Polskiego oraz sieci wodociągowej w ulicy Mieszka I, Wojska Polskiego i Konstytucji 3 Maja, zostanie sfinansowany w głównej mierze przez Unię Europejską.

Najdłuższe odcinki prowadzonych robót budowlanych będą dotyczyły ulic: Wojska Polskiego i 1 Maja. W trakcie modernizacji zostaną zainstalowane nowe hydranty podziemne (15 szt. ) oraz wymienione hydranty ppoż. (58), zamontowane zostaną nowe zasuwy (ok.200), a w ulicy Mieszka I zostanie wybudowany nowy fragment sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Istniejąca sieć wodociągowa w Słubicach jest systematycznie modernizowana, jednak ulega awariom i wymaga, jak większość sieci na terenach miejskich, renowacji i wymiany. Najstarsze odcinki sieci wodociągowej pracują od początku XX wieku i nadal są wykorzystywane w całym słubickim systemie wodociągowym. Rury żeliwne, z których zbudowana jest m.in. sieć wodociągowa, są w znacznym stopniu zinkrustowane, co znacznie zmniejsza ich średnicę, utrudniając przepływ wody i tym samym wpływając na spadki ciśnienia w sieci wodociągowej. Dodatkowo z roku na rok przybywa w Słubicach odbiorców wody, zatem pobór wody ulega zwiększaniu.

Szansą na unowocześnienie infrastruktury wodociągowej i zapewnienie ciągłości dostaw wody o odpowiednich parametrach do mieszkańców jest realizowany projekt unijny, w ramach którego zostanie wykonana sieć wodociągowa z nowoczesnych, trwałych i wysokiej jakości materiałów. Modernizacja wodociągów na terenie miasta będzie kosztowała ponad 7 mln zł i wykona ją, wybrana w ramach postępowania przetargowego, firma GOREM Sp. z o.o. z Gdańska. Roboty budowlane mają rozpocząć się najpóźniej do 3 maja 2019 roku, a na ukończenie inwestycji wykonawca ma 15 miesięcy.

Prace budowlane przy renowacji wodociągu zaplanowano w taki sposób, by większą część odcinków rurociągu przeznaczonych do wymiany, wykonać metodą bezwykopową, w czasie trwania prac może jednak dochodzić do okresowych przerw w dostawie wody, zmiany jej zabarwienia, czy utrudnień na drogach, na których prace będą prowadzone. O wszystkich niedogodnościach Spółka będzie informowała na bieżąco, zgodnie z harmonogramem robót, przygotowanym przez wykonawcę.

Prace budowlane na sieci wodno-kanalizacyjnej, które mają uporządkować gospodarkę wodno-kanalizacyjną w mieście trwają od 2017 roku, od ubiegłego roku renowacji poddawana jest sieć kanalizacyjna. Prace docelowo obejmą swoim zakresem 21,5 km sieci, kanalizacyjnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków. Od grudnia 2018 roku trwa rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków. W ramach projektu niedługo wdrożony zostanie w spółce system informacji przestrzennej GIS – Geographic Information System w celu podniesienia jakości zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną, inwentaryzacji posiadanego majątku i utworzenia archiwum cyfrowego.

Dofinansowany zostanie również zakup samochodów technicznych, w tym pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia sieci i jej monitoringu. Cały projekt to koszt ponad 68,5 mln złotych, dotacja unijna wynosi ponad 35 mln złotych. ZUWŚ Sp. z o.o. pozyskał również na ten cel pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie.

Informację przygotował Zakład Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ