• Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8.00 do 16.00
  Czytaj więcej
 • Stypendyści gminy Gmina
  Do tych uzdolnionych uczniów powędrowały nagrody i stypendia burmistrza
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Blisko 1,6 mln zł na wakacyjne remonty w placówkach oświatowych
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Gmina dostanie blisko 2 mln zł na przebudowę ul. Witosa
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, że do do końca sierpnia Urząd Miejski w Słubicach jest otwarty od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Miejskie Święto Hanzy? Bawimy się dalej!
  Czytaj więcej
 • Lato kulturalne w Dwumieście Gmina
  To już w najbliższy weekend rozpoczynamy Miejskie Święto Hanzy!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wiele powodów do radości. Burmistrz dostał wotum zaufania od radnych i absolutorium
  Czytaj więcej
 • Festiwal piosenki w Gmina
  Ale nam się pięknie rozśpiewała “Jarzębinka”
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wszystkiego najlepszego kochane dzieci!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Superwiadomość! Dostaniemy prawie 15 mln zł na gminne inwestycje!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Jak ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Otwarciue sali przy SP3 Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Inwestycje w Gminie

Umowa podpisana. ZUWŚ rozpoczyna oczekiwaną inwestycję!

3 października 2019r.

Z początkiem maja rozpocznie się inwestycja Zakładu Usług Wodno- Ściekowych, dzięki której część żeliwnych i stalowych rur wodociągowych, wchodzących w skład całego systemu wodociągowego w Słubicach, zostanie wkrótce wymieniona.
Remont prawie 8 km sieci wodociągowej, obejmujący 17 ulic w mieście, m.in. ul. Kopernika, Podchorążych, Mickiewicza, Sienkiewicza, Chrobrego, Chopina, Witosa, a także wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mieszka I i Wojska Polskiego oraz sieci wodociągowej w ulicy Mieszka I, Wojska Polskiego i Konstytucji 3 Maja, zostanie sfinansowany w głównej mierze przez Unię Europejską.

Najdłuższe odcinki prowadzonych robót budowlanych będą dotyczyły ulic: Wojska Polskiego i 1 Maja. W trakcie modernizacji zostaną zainstalowane nowe hydranty podziemne (15 szt. ) oraz wymienione hydranty ppoż. (58), zamontowane zostaną nowe zasuwy (ok.200), a w ulicy Mieszka I zostanie wybudowany nowy fragment sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Istniejąca sieć wodociągowa w Słubicach jest systematycznie modernizowana, jednak ulega awariom i wymaga, jak większość sieci na terenach miejskich, renowacji i wymiany. Najstarsze odcinki sieci wodociągowej pracują od początku XX wieku i nadal są wykorzystywane w całym słubickim systemie wodociągowym. Rury żeliwne, z których zbudowana jest m.in. sieć wodociągowa, są w znacznym stopniu zinkrustowane, co znacznie zmniejsza ich średnicę, utrudniając przepływ wody i tym samym wpływając na spadki ciśnienia w sieci wodociągowej. Dodatkowo z roku na rok przybywa w Słubicach odbiorców wody, zatem pobór wody ulega zwiększaniu.

Szansą na unowocześnienie infrastruktury wodociągowej i zapewnienie ciągłości dostaw wody o odpowiednich parametrach do mieszkańców jest realizowany projekt unijny, w ramach którego zostanie wykonana sieć wodociągowa z nowoczesnych, trwałych i wysokiej jakości materiałów. Modernizacja wodociągów na terenie miasta będzie kosztowała ponad 7 mln zł i wykona ją, wybrana w ramach postępowania przetargowego, firma GOREM Sp. z o.o. z Gdańska. Roboty budowlane mają rozpocząć się najpóźniej do 3 maja 2019 roku, a na ukończenie inwestycji wykonawca ma 15 miesięcy.

Prace budowlane przy renowacji wodociągu zaplanowano w taki sposób, by większą część odcinków rurociągu przeznaczonych do wymiany, wykonać metodą bezwykopową, w czasie trwania prac może jednak dochodzić do okresowych przerw w dostawie wody, zmiany jej zabarwienia, czy utrudnień na drogach, na których prace będą prowadzone. O wszystkich niedogodnościach Spółka będzie informowała na bieżąco, zgodnie z harmonogramem robót, przygotowanym przez wykonawcę.

Prace budowlane na sieci wodno-kanalizacyjnej, które mają uporządkować gospodarkę wodno-kanalizacyjną w mieście trwają od 2017 roku, od ubiegłego roku renowacji poddawana jest sieć kanalizacyjna. Prace docelowo obejmą swoim zakresem 21,5 km sieci, kanalizacyjnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków. Od grudnia 2018 roku trwa rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków. W ramach projektu niedługo wdrożony zostanie w spółce system informacji przestrzennej GIS – Geographic Information System w celu podniesienia jakości zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną, inwentaryzacji posiadanego majątku i utworzenia archiwum cyfrowego.

Dofinansowany zostanie również zakup samochodów technicznych, w tym pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia sieci i jej monitoringu. Cały projekt to koszt ponad 68,5 mln złotych, dotacja unijna wynosi ponad 35 mln złotych. ZUWŚ Sp. z o.o. pozyskał również na ten cel pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie.

Informację przygotował Zakład Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach