• Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
 • Funał WOŚP - aukcje Gmina
  Tych licytacji podczas WOŚP nie można przegapić!
  Czytaj więcej
Inwestycje w Gminie

Umowa podpisana. ZUWŚ rozpoczyna oczekiwaną inwestycję!

3 października 2019r.

Z początkiem maja rozpocznie się inwestycja Zakładu Usług Wodno- Ściekowych, dzięki której część żeliwnych i stalowych rur wodociągowych, wchodzących w skład całego systemu wodociągowego w Słubicach, zostanie wkrótce wymieniona.
Remont prawie 8 km sieci wodociągowej, obejmujący 17 ulic w mieście, m.in. ul. Kopernika, Podchorążych, Mickiewicza, Sienkiewicza, Chrobrego, Chopina, Witosa, a także wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mieszka I i Wojska Polskiego oraz sieci wodociągowej w ulicy Mieszka I, Wojska Polskiego i Konstytucji 3 Maja, zostanie sfinansowany w głównej mierze przez Unię Europejską.

Najdłuższe odcinki prowadzonych robót budowlanych będą dotyczyły ulic: Wojska Polskiego i 1 Maja. W trakcie modernizacji zostaną zainstalowane nowe hydranty podziemne (15 szt. ) oraz wymienione hydranty ppoż. (58), zamontowane zostaną nowe zasuwy (ok.200), a w ulicy Mieszka I zostanie wybudowany nowy fragment sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Istniejąca sieć wodociągowa w Słubicach jest systematycznie modernizowana, jednak ulega awariom i wymaga, jak większość sieci na terenach miejskich, renowacji i wymiany. Najstarsze odcinki sieci wodociągowej pracują od początku XX wieku i nadal są wykorzystywane w całym słubickim systemie wodociągowym. Rury żeliwne, z których zbudowana jest m.in. sieć wodociągowa, są w znacznym stopniu zinkrustowane, co znacznie zmniejsza ich średnicę, utrudniając przepływ wody i tym samym wpływając na spadki ciśnienia w sieci wodociągowej. Dodatkowo z roku na rok przybywa w Słubicach odbiorców wody, zatem pobór wody ulega zwiększaniu.

Szansą na unowocześnienie infrastruktury wodociągowej i zapewnienie ciągłości dostaw wody o odpowiednich parametrach do mieszkańców jest realizowany projekt unijny, w ramach którego zostanie wykonana sieć wodociągowa z nowoczesnych, trwałych i wysokiej jakości materiałów. Modernizacja wodociągów na terenie miasta będzie kosztowała ponad 7 mln zł i wykona ją, wybrana w ramach postępowania przetargowego, firma GOREM Sp. z o.o. z Gdańska. Roboty budowlane mają rozpocząć się najpóźniej do 3 maja 2019 roku, a na ukończenie inwestycji wykonawca ma 15 miesięcy.

Prace budowlane przy renowacji wodociągu zaplanowano w taki sposób, by większą część odcinków rurociągu przeznaczonych do wymiany, wykonać metodą bezwykopową, w czasie trwania prac może jednak dochodzić do okresowych przerw w dostawie wody, zmiany jej zabarwienia, czy utrudnień na drogach, na których prace będą prowadzone. O wszystkich niedogodnościach Spółka będzie informowała na bieżąco, zgodnie z harmonogramem robót, przygotowanym przez wykonawcę.

Prace budowlane na sieci wodno-kanalizacyjnej, które mają uporządkować gospodarkę wodno-kanalizacyjną w mieście trwają od 2017 roku, od ubiegłego roku renowacji poddawana jest sieć kanalizacyjna. Prace docelowo obejmą swoim zakresem 21,5 km sieci, kanalizacyjnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków. Od grudnia 2018 roku trwa rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków. W ramach projektu niedługo wdrożony zostanie w spółce system informacji przestrzennej GIS – Geographic Information System w celu podniesienia jakości zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną, inwentaryzacji posiadanego majątku i utworzenia archiwum cyfrowego.

Dofinansowany zostanie również zakup samochodów technicznych, w tym pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia sieci i jej monitoringu. Cały projekt to koszt ponad 68,5 mln złotych, dotacja unijna wynosi ponad 35 mln złotych. ZUWŚ Sp. z o.o. pozyskał również na ten cel pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie.

Informację przygotował Zakład Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach