• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Umowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach podpisana!

11 stycznia 2023r.

Od 2017 roku Stowarzyszenie po PROstu prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Słubicach. Gmina przekazuje dotacje na ten cel ze środków będących w dyspozycji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na 2023 rok została podpisana umowa na kwotę 451,050 złotych.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest stworzenie warunków zapewniających dziewiętnaściorgu uczestnikom programu zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb społecznych, potrzeb poznawczych i życiowych, ukierunkowanych na podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia tych osób oraz na ich rozwój.

Praca z uczestnikami skupia się na kilku obszarach:

 • treningu funkcjonowania w codziennym życiu, w tym na nauce dbałości o wygląd zewnętrzny i utrzymywania higieny, na rozwijaniu zdolności kulinarnych, treningu umiejętności praktycznych, w tym gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 • treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów socjalnych i życiowych, w tym kształtowania pozytywnych relacji uczestnika programu z osobami bliskimi, z sąsiadami oraz z innymi osobami np. w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach czy w instytucjach kultury,
 • treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym rozwijania zainteresowań, udziału w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, wsparciu i poradnictwie psychologicznym i terapeutycznym,
 • pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym na uzgadnianiu terminów wizyt u lekarza i pilnowaniu ich, pomocy w zakupie leków, w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
  rehabilitacji społecznej,
 • terapii ruchowej, w tym na zajęciach sportowych, turystyce i rekreacji,
 • dożywiania uczestników w formie gotowych dań lub produktów żywnościowych do przygotowania posiłków przez uczestnika programu.

Cieszymy się z tego, że Stowarzyszenie po PROstu kolejny rok z rzędu podejmuje się prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, bo robi to z ogromnym sercem, z zaangażowaniem i profesjonalizmem.