• Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
 • Funał WOŚP - aukcje Gmina
  Tych licytacji podczas WOŚP nie można przegapić!
  Czytaj więcej
Gmina

Uczniowie i pracownicy transgraniczni bez kwarantanny!

4 maja 2020r.

Po licznych apelach i protestach rząd zniósł obowiązek kwarantanny dla uczniów i pracowników transgranicznych. Od dziś mogą oni przekraczać granicę RP i nie muszą przez 14 dni być w kwarantannie.

Kogo to dotyczy?

* osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym

* uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym

Z obowiązku kwarantanny nie zostały zwolnione osoby wykonujące zawody medyczne i zatrudnione w ośrodkach pomocy społecznej.

Przepisy te mają zastosowanie wobec do osób przekraczających granicę Polski stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej, tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią.

Przekroczenie granicy w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli na granicy.