• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
 • Dzieci
  Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
  Czytaj więcej
 • Zwiedzaj z nami Dwumiasto! Gmina
  Zwiedzaj z nami Dwumiasto!
  Czytaj więcej
Gmina

Trwa przegląd nieopłaconych grobów na cmentarzu

26 listopada 2021r.

Prosimy zapoznać się z komunikatem Burmistrza Słubic na temat nieopłaconych i opuszczonych grobów na cmentarzu komunalnym w Słubicach.

Burmistrz Gminy Słubice, przypomina, że odbywa się przegląd cmentarza komunalnego w Słubicach, celem zakwalifikowania do ponownego wykorzystania grobów opuszczonych i nieopłaconych.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich opiekunów grobów i rodzin osób pochowanych na cmentarzu komunalnym w Słubicach o uregulowanie zaległych opłat cmentarnych związanych z grobem lub zarezerwowanym miejscem tj. opłaty za miejsce na 20 lat.

Jeśli zaległe opłaty zostały dokonane prosimy o przedstawienie dowodów wpłat, faktur, rachunków itp.
Nieopłacone groby i rezerwacje uznawane są jako miejsca WOLNE, na których można dokonywać pochówków, bez względu na to czy jest postawiony pomnik, skrzynia, krzyż itd.
Wysokości opłat cmentarnych ustalone są Uchwałą NR L/387/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Słubicach dostępną w Urzędzie Miejskim w Słubicach oraz na stronach internetowych www.slubice.pl https://bip.slubice.pl/?a=11689 i www.bip.slubice.pl

Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego opisuje Regulamin cmentarza komunalnego w Słubicach dostępny w Urzędzie Miejskim w Słubicach i na stronie internetowej www.slubice.pl https://bip.slubice.pl/?a=8836 a także na cmentarzu komunalnym.
W powyższych sprawach kontakt z Urzędem Miejskim w Słubicach,
ul. Akademicka 1, pok. nr 202, tel. 95 737 20 32, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.