• Zdjęcie z Urzędu Miasta Szostka Gmina
  Apel o pomoc dla miasta partnerskiego Szostka na Ukrainie
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Zapraszamy na bożonarodzeniowy jarmark!
  Czytaj więcej
 • 1 grudnia rozpoczynamy Aktywny Kalendarz Adwentowy Gmina
  Ależ to będzie piękny czas. Sprawdźcie nasz Aktywny Kalendarz Adwentowy!
  Czytaj więcej
Gmina

Trwa przegląd nieopłaconych grobów na cmentarzu

26 listopada 2021r.

Prosimy zapoznać się z komunikatem Burmistrza Słubic na temat nieopłaconych i opuszczonych grobów na cmentarzu komunalnym w Słubicach.

Burmistrz Gminy Słubice, przypomina, że odbywa się przegląd cmentarza komunalnego w Słubicach, celem zakwalifikowania do ponownego wykorzystania grobów opuszczonych i nieopłaconych.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich opiekunów grobów i rodzin osób pochowanych na cmentarzu komunalnym w Słubicach o uregulowanie zaległych opłat cmentarnych związanych z grobem lub zarezerwowanym miejscem tj. opłaty za miejsce na 20 lat.

Jeśli zaległe opłaty zostały dokonane prosimy o przedstawienie dowodów wpłat, faktur, rachunków itp.
Nieopłacone groby i rezerwacje uznawane są jako miejsca WOLNE, na których można dokonywać pochówków, bez względu na to czy jest postawiony pomnik, skrzynia, krzyż itd.
Wysokości opłat cmentarnych ustalone są Uchwałą NR L/387/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Słubicach dostępną w Urzędzie Miejskim w Słubicach oraz na stronach internetowych www.slubice.pl https://bip.slubice.pl/?a=11689 i www.bip.slubice.pl

Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego opisuje Regulamin cmentarza komunalnego w Słubicach dostępny w Urzędzie Miejskim w Słubicach i na stronie internetowej www.slubice.pl https://bip.slubice.pl/?a=8836 a także na cmentarzu komunalnym.
W powyższych sprawach kontakt z Urzędem Miejskim w Słubicach,
ul. Akademicka 1, pok. nr 202, tel. 95 737 20 32, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.