• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej

Transport drogowy

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1180) tj. do 31 grudnia 2022 r.

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2019.2377), na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia 2022 r.
PO TYM TERMINIE LICENCJE TE TRACĄ WAŻNOŚĆ.

Klikaj na poniższych wierszach by pobrać żądany dokument

Załączniki

KARTA USŁUG KU/WA/6 Licencja / zmiana licencji / dostosowanie licencji/ wydanie wypisu do licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
118.22 KB
Wniosek o udzielenie licencji / zmianę licencji / dostosowanie licencji / wydanie wypisu do licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
125.04 KB
Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
98.08 KB
Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
127.49 KB
Wykaz pojazdów
117.48 KB
KARTA USŁUG KU/WA/7 – Zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego osób
114.56 KB
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego osób
146.04 KB
Załącznik nr 1 – proponowany rozkład jazdy
14.08 KB
Instrukcja wypełnienia załącznika nr 1 – proponowanego rozkładu jazdy
204.75 KB
KARTA USŁUG KU/WA/8 – Wydanie decyzji o wygaśnięciu licencji / Zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego
111.19 KB
Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia licencji / zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego
124.31 KB
KARTA USŁUG KU/WA/9 – Zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką
128.00 KB
Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego taksówką
136.17 KB
KARTA USŁUG KU/WA/14 – Zmiana zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego osób
130.26 KB
Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego osób
139.90 KB

Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00. USC i EL wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty

 • ewidencja ludności i dowodów osobistych  tel.  95 737 2071,
 • sprawy z zakresu usc
  tel. 95 737 2088 / 95 737 2089
 • umawiania wizyt w celu nadania statusu UKR nr 95/737 2071

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ