• Zdjęcie z Urzędu Miasta Szostka Gmina
  Apel o pomoc dla miasta partnerskiego Szostka na Ukrainie
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Zapraszamy na bożonarodzeniowy jarmark!
  Czytaj więcej
 • 1 grudnia rozpoczynamy Aktywny Kalendarz Adwentowy Gmina
  Ależ to będzie piękny czas. Sprawdźcie nasz Aktywny Kalendarz Adwentowy!
  Czytaj więcej
Gmina

Takie są obecnie zasady wjazdu do Niemiec

14 maja 2021r.

 

Od 19 maja do Niemiec będzie można wjechać już bez testu. Jakie zasady obowiązują obecnie? Szczegóły poniżej.

 

Uwaga: Polska wymaga jednak testów od każdego przyjeżdżającego z Niemiec. Z testów zwolnieni są tylko pracownicy transgraniczni, zaszczepieni i ozdrowieńcy.

Prosimy zwrócić uwagę na następujący podział:

👉Grupa I

Osoby, które nie były w Polsce między 28 kwietnia a 8 maja (np. mieszkańcy Niemiec, którzy ostatnio nie przyjeżdżali do Polski).

👉Grupa II

Osoby, które były w Polsce, kiedy jeszcze Polska była obszarem wysokiej zachorowalności (np. mieszkańcy Polski albo osoby, które z różnych powodów były w Polsce między 28 kwietnia i 8 maja 2021).

📌Zasady obowiązujące dla grupy II od 13 maja do 18 maja 2021

Mały ruch graniczny (do 24 h w obie strony), wizyty u rodziny pierwszego stopnia do 72 h, pracownicy przygraniczni , studenci i uczniowie jeszcze potrzebują testu przed wjazdem do Niemiec (i do Polski do 5 czerwca).

Zaświadczenie o szczepieniu lub ozdrowieniu nie zwalnia jeszcze do 19 maja z obowiązku wykonania testu.

📌 Dla grupy I już od 13 maja, a dla grupy II od 19 maja 2021:

Zwolnione z kwarantanny i z obowiązku rejestracji i z testów będą osoby, które

1. przebywały w obszarze ryzyka przez mniej niż 24 godziny w ramach ruchu granicznego lub wjeżdżają do Niemiec na okres do 24 godzin w ramach ruchu granicznego (tzw. „mały ruch graniczny”),

2. z powodów zawodowych, studiów lub szkoły regularnie przekraczają granicę i przynajmniej raz na tydzień wracają do swojego miejsca zamieszkania w innym kraju niż pracują, studiują lub uczęszczają do szkoły

3. sprawują opiekę nad osobami z poprzedniego punktu, które zawożą lub odbierają te osoby z innego kraju niż miejsce zamieszkania,

4. przebywały do 72 h w Niemczech lub w obszarze ryzyka w związku z odwiedzinami krewnego pierwszego stopnia, małżonka lub konkubenta, który nie jest członkiem tego samego gospodarstwa domowego, lub w związku ze sprawowaniem wspólnej opieki lub wykonywaniem prawa do kontaktów z dzieckiem,

5. przejeżdżały tylko przez obszar ryzyka bez postoju (tranzyt przez obszar ryzyka),

6. wjeżdżają do Niemiec w celach tranzytowych i opuszczą Niemcy najszybszą trasą (tranzyt przez Niemcy),

7. wjeżdżają do Niemiec jako pracownicy transportu, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich zasad ochrony i higieny.

Powyżej przedstawione zostały najważniejsze z punktu widzenia Dwumiasta kategorie osób, których dotyczy przekraczanie granicy. W razie wątpliwości proszę zapoznać się z treścią § 6 rozporządzenia z 12 maja 2021 r..

Zwolnione tylko z kwarantanny, ale nie zwolnione z obowiązku rejestracji pobytu i testu (przy czym równoważne z testem jest posiadanie zaświadczenia o szczepieniu lub o statusie ozdrowieńca) będą osoby, które:

1. wjeżdżają do Niemiec w celu odwiedzin krewnych pierwszego stopnia (a także małżonka, konkubenta itd.) powyżej 72 h albo – niezależnie od czasu pobytu – krewnych drugiego stopnia,

2. wjeżdżają do Niemiec w celu wykonania pilnego zabiegu medycznego,

3. wjeżdżają do Niemiec w celu realizacji zadań związanych z udzielaniem wsparcia lub w związku z opieką nad osobami potrzebującymi ochrony lub pomocy,

4. wjeżdżają do Niemiec albo wyjeżdżają z Niemiec na okres do pięciu dni z powodów bezwzględnie koniecznych w związku z pracą, działalnością gospodarczą, studiami lub nauką z uwagi na sytuację niecierpiącą zwłoki (nie dającą się odsunąć w czasie),

5. inne grupy osób wymienione w § 6 ust. 2 rozporządzenia z 12 maja 2021 r.

Osoby te muszą się przetestować albo przedłożyć zaświadczenie o szczepieniu albo o byciu ozdrowieńcem w ciągu 48 h po przyjeździe do Niemiec.

📌Testy

Testy muszą być sporządzone w j. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim albo włoskim, w formie pisemnej albo cyfrowej. Test musi być przeprowadzony w instytucji uprawnionej według danego państwa (w Niemczech w centrach testowania dla obywateli albo w zakładzie pracy przez upoważniony personel) i musi być testem typu in vitro. Test wykonany przed wjazdem do Niemiec nie może być starszy niż 48 h (w przypadku testów PCR, PoC-PCR nie starszy niż 72 h).

📌Zaświadczenie o ozdrowieniu

Poświadczenie wcześniejszego zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim w formie pisemnej lub cyfrowej, o ile badanie zostało przeprowadzone

1) w ramach diagnostyki laboratoryjnej z zastosowaniem wykrywania kwasów nukleinowych (PCR, PoC-PCR lub innych metod technologii amplifikacji kwasów nukleinowych) oraz

2) co najmniej 28 dni i maksymalnie 6 miesięcy przed wjazdem do Niemiec.

📌Zaświadczenie o szczepieniu

Poświadczenie kompletnego otrzymania szczepienia ochronnego przeciwko SARS-CoV-2 w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim w formie pisemnej lub cyfrowej, jeżeli

1) szczepienie ochronne zostało przeprowadzone przy użyciu jednego z rodzaju szczepionek wymienionych pod adresem https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 oraz

2) podana została pełna liczba dawek wymaganych dla uzyskania pełnego ochrony pod warunkiem, że od ostatniej wymaganej dawki minęło co najmniej 14 dni albo

b) w przypadku ozdrowieńca, gdy podana została jedna dawka szczepionki.

Przepisy krajów związkowych o kwarantannie stają się bezprzedmiotowe – obowiązuje wyłącznie rozporządzenie federalne z 12 maja 2021.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaEinreiseV_Kabinett_120521.pdf

Przypominamy, że opisane powyżej zasady dotyczą tylko wjazdu do Niemiec. Do Polski z Niemiec nadal (do 5 czerwca) wymagany jest test (chyba że jest się pracownikiem transgranicznym albo osobą zaszczepioną albo ozdrowieńcem).

Fot. Artur Kozłowski