• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Świetlica na os. Świerkowym gotowa! Dzieci będą zachwycone

31 marca 2021r.

 Nowoczesne sale do terapii i różnego rodzaju zajęć, wielka kuchnia do wspólnych posiłków, sala spotkań, sanitariaty także dla osób niepełnosprawnych…to już nie jest projekt, który prezentowaliśmy w ub. roku gdy burmistrz Mariusz Olejniczak podjął decyzję, żeby na osiedlu Świerkowym urządzić świetlicę socjoterapeutyczną. To miejsce jest już gotowe i w połowie kwietnia rozpocznie się kompletowanie kadry i nabór dzieci.

W ubiegłym tygodniu, podczas sesji Rady Miejskiej w Słubicach, podjęta została uchwała o utworzeniu Placówki Wsparcia Dziennego na os. Świerkowym, która będzie działać w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Placówka skupi się na dwóch formach działalności: opiekuńczo-wychowawczej i specjalistycznej, czyli terapii psychologicznej, pedagogicznej i socjoterapii. Utworzone zostaną dwie grupy wiekowe, w sumie dla 45 dzieci: młodsza- od 12 do 15 lat i starsza- powyżej 15 lat. Z każdą pracować będzie 2-3 terapeutów i pedagogów. 

Burmistrz Mariusz Olejniczak jest przekonany, że udało się stworzyć jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. – Prowadzone tam będą różnorodne zajęcia wychowawcze, terapeutyczne i artystyczne, które będą wspomagać rodziców w rozwiązywaniu indywidualnych problemów ich dzieci – mówi kierowniczka Biura Spraw Społecznych w słubickim Urzędzie Miejskim Sabina Matkowska, która współtworzyła projekt działania Placówki Wsparcia Dziennego. Na jej utworzenie, z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, przeznaczyliśmy 900 tys. zł.