• Inwestycji wodno-kanalizacyjnej o takim rozmiarze nie było w naszym mieście od początków jego istnienia Gmina
  Inwestycji wodno-kanalizacyjnej o takim rozmiarze nie było w naszym mieście od początków jego istnienia
  Czytaj więcej
 • To jest modelowe współdziałanie. Do gminy płyną kolejne unijne pieniądze Gmina
  To jest modelowe współdziałanie. Do gminy płyną kolejne unijne pieniądze
  Czytaj więcej
 • Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza bez głosu sprzeciwu Gmina
  Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza bez głosu sprzeciwu
  Czytaj więcej
 • Zmienił się harmonogram szczepień w mobilnym punkcie przy Urzędzie Miejskim w Słubicach Gmina
  Zmienił się harmonogram szczepień w mobilnym punkcie przy Urzędzie Miejskim w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask Gmina
  Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask
  Czytaj więcej
 • Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
 • Straż graniczna szuka chętnych do pracy Bez kategorii
  Straż graniczna szuka chętnych do pracy
  Czytaj więcej
 • Wielka radość. Gmina buduje nową szkołę w Kunowicach! Bez kategorii
  Wielka radość. Gmina buduje nową szkołę w Kunowicach!
  Czytaj więcej
 • Narodowy Spis Powszechny - Rozpoczęty Narodowy Spis Powszechny
  Narodowy Spis Powszechny – Rozpoczęty
  Czytaj więcej
 • Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień Gmina
  Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień
  Czytaj więcej
 • Narodowy Spis Powszechny - Infolinia Spisowa - 22 279 99 99 Narodowy Spis Powszechny
  Narodowy Spis Powszechny – Infolinia Spisowa – 22 279 99 99
  Czytaj więcej
 • Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie! Gmina
  Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie!
  Czytaj więcej
 • InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach Gmina
  InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Słubiczanie dziękujemy! Mamy trzeci wynik w województwie lubuskim Gmina
  Słubiczanie dziękujemy! Mamy trzeci wynik w województwie lubuskim
  Czytaj więcej
 • Trzeba złożyć nowe deklaracje na wywóz odpadów Gmina
  Trzeba złożyć nowe deklaracje na wywóz odpadów
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić... Gmina
  Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić…
  Czytaj więcej
 • Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec Gmina
  Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec
  Czytaj więcej
 • Nowe stawki za odpady. Trzeba złożyć deklaracje
  Nowe stawki za odpady. Trzeba złożyć deklaracje
  Czytaj więcej
 • Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach! Gmina
  Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach!
  Czytaj więcej

Świecko

Co do genezy nazwy miejscowości Świecko podejrzewa związek ze słowiańskim wrażeniem „święty”, mogło oznaczać święte miejsce. Możliwe, że przekaz ten odnosi się również do nazwy „Schwetig”, miejsca po lewej stronie Odry, naprzeciw „Steile Wand” (Strona Ściana) koło Lossowa, która nazwana została mianem „Opferberg” (Góra Ofiarna).

Pierwsza historyczna wzmianka o tym miejscu, zasiedlonym już w okresie słowiańskim, pochodzi z 10 marca 1354 roku. Od XIV wieku Świecko znajdowało się w posiadaniu rodziny von Lossow. W 1345 roku zostaje nabyte przez magistrat miasta Frankfurt. W tym okresie we wsi zamieszkuje 17 chłopów i sześciu kmieciów na dwunastu łanach powierzchni. Ponadto na jednym łanie wolnym od danin gospodaruje wójt lenny. Świecko należało wtedy do parafii w Rybocicach.


Mapa z 1844 roku pozwala rozpoznać regularny układ miejscowości, sięgający prawdopodobnie czasów nienieckiego osadnictwa. Niewiele można się dowidzieć o losach jej mieszkańców, ani o jej zabudowie na przestrzeni wieków, prawdopodobnie początkowo mamy tu do czynienia ze skromnymi obiektami drewnianymi lub o konstrukcji szachulcowej, które ze względu na podmokły grunt nie mogły zbyt długo przetrwać. Podobnie jak i inne wsie skarbowe Frankfurtu również Świecko ucierpiało w wyniku nieszczęść dziejowych. Udokumentowane jest zajęcie wsi przez wojska Napoleona podczas jego ofensywy na Królewiec w Prusach Wschodnich. Długotrwałe kwaterowanie żołnierzy francuskich oraz obowiązek zaopatrywania oddziałów, ciągnących przez strome zbocza odrzańskiej doliny to zadania, którym wieś musiała sprostać. Obciążało to puste kasy gospodarstw chłopskich, które w wyniku działań wojennych żyły na poziomie minimum egzystencji.


13 czerwca 1855 roku straszna nawałnica ognia zniszczyła 20 domów mieszkalnych i prawie tyle samo stodół. Spis ludności przeprowadzonych w roku 1939 wykazał, że po znacznym przyroście liczby mieszkańców na początku XX i po I wojnie światowej w Świecko liczyło 621 mieszkańców żyjących w 186 gospodarstwach domowych.


W styczniu 1945 roku Świecko wraz z Kunowicami ogłoszone zostało twierdzą, a w ciągu następnym tygodniu znajdowało się w rejonie bezpośrednich walk. Na południe od Świecka wojska radzieckie utworzyły przyczółek na Odrze. W kilka tygodni później miejscowość została kompletnie zniszczona.
Tragiczny rozdział w historii Świecka rozpoczął się jednak już wcześniej, w 1940 roku, wraz z otwarciem tzw. „karnego obozu pracy wychowawczej” podlegającej tajnej policji Gestapo. W obozie tym do momentu jego ewakuacji pod koniec stycznia 1945 roku przebywało średnio 1100 – 1500 jeńców wojennych i robotników przymusowych różnych narodowości.


Początki obozu w Świecko sięgają drugiej połowy października 1940 roku. Zadanie „przemiany wychowania” przeniesiono z obozu przejściowego w Międzyrzeczu do obozu leżącego bliżej frankfurckiej centrali gestapo. Obóz ten znajdował się po lewej stronie szosy prowadzącej ze Świecka do Frankfurtu, na podmokłym terenie nadodrzańskiej niziny. Eksploatowane były również znajdujące się tu baraki dyrekcji berlińskiej firmy budowy autostrad. Część zachodnia z bramą wejściową oddalona była od Odry ok. 300 metrów. Na początku nad główną bramą znajdował się napis „Widok na Odrę”.
Znajdowały się tutaj baraki administracji i nadzoru obozu, kuchnia i stołówka, pralnia oraz jedno pomieszczenie specjalne, w którym karano więźniów. Część wschodnia obozu obejmowała osiem baraków więziennych leżących tuż obok porośniętej sosnami krawędzi wzgórz. Stąd droga wiodła do pobliskiej żwirowni. Dalsze baraki więzienne, sala chorych i psiarnie znajdowały się w południowej części obozu. Naprzeciw centralnego palcu apelowego znajdowały się stolarnia, magazyn z odzieżą oraz barak, w którym odwszawiano.


Więźniowie obozu, w znacznej liczbie Żydzi, zmuszani byli do pracy przy budowie autostrady, w obozowej żwirowni, nad rzeką, przy załadunku i wyładunku wagonów towarowych we Frankfurcie, w miejskiej elektrowni i gazowni., w fabryce konserw oraz w rolnictwie. Więźniów pochodzenia żydowskiego, którzy ponieśli śmierć, chowano początkowo na pobliskim frankfurckim cmentarzu żydowskim. O miejscu pochówku innych zmarłych nic nie wiadomo.


31 marca 1945 roku, gdy armia dowodzona przez marszałka Żukowa stała już obok Rzepina, obóz w Świecku został ewakuowany. Przed wyruszeniem transportu na zachód więźniowie musieli wykopać jeszcze okopy wokół Frankfurtu. W trakcie opuszczania obozu w baraku sanitarnym zamknięto około 100 osób chorych lub niezdolnych do dalszej wędrówki, a następnie barak spalono.


Po zakończeniu wojny w 1945 roku pamięć ofiar Obozu w Świecku przywoływał najpierw skromny obelisk. Dziś na tym terenie znajduje się murowany pomnik z białego granitu z przełamaną żelazną kratą. Tekst tablicy pamiątkowej brzmi: „Dla uczczenia pamięci więźniów obozu karnego w świecku, którzy byli torturowani i ginęli z rąk hitlerowskich faszystów w latach 1940 – 1945.


Mapa z 1844 roku pozwala rozpoznać regularny układ miejscowości, sięgający prawdopodobnie czasów nienieckiego osadnictwa. Niewiele można się dowidzieć o losach jej mieszkańców, ani o jej zabudowie na przestrzeni wieków, prawdopodobnie początkowo mamy tu do czynienia ze skromnymi obiektami drewnianymi lub o konstrukcji szachulcowej, które ze względu na podmokły grunt nie mogły zbyt długo przetrwać.


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ