• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Świadczenie dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przedłużone o kolejne 60 dni

26 maja 2022r.

W ramach nowelizacji ustawy regulującej pomoc obywatelom Ukrainy przedłużono okres, za który może być przyznane świadczenie dla osób zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 120 dni.

Okres ten jest liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy jest przyznawane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydłużenie okresu, za jaki może być przyznane świadczenie, to nie jedyna zmiana wynikająca z nowelizacji. Ważną informacją jest to, że od 30 kwietnia we wniosku o świadczenie pieniężne 40 zł trzeba podać numer PESEL obywatela Ukrainy.

Do wniosków złożonych do dnia wejścia w życie nowelizacji, stosuje się poprzednio obowiązujące przepisy. Obywatel Ukrainy nie musi więc mieć nadanego numeru PESEL, jeżeli wniosek złożono przed 30 kwietnia 2022 r.

Wysokość świadczenia pozostała bez zmian i wynosi 40 złotych za osobę dziennie.

Załączniki