• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Straż Graniczna szuka chętnych do służby

6 grudnia 2022r.

Jakie wymogi musi spełnić kandydat do służby w Straży Granicznej, jakie złożyć dokumenty, jak wyglądają etapy rekrutacji – na te pytania znaleźć można odpowiedź w informacji poniżej.

Jeśli jesteś:
• obywatelem polskim o nieposzlakowanej opinii
• nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
• korzystasz z pełni praw publicznych
• posiadasz wykształcenie min. Średnie
• masz uregulowany stosunek do służby wojskowej (mężczyźni)
• posiadasz fizyczną i psychiczną zdolność do służby
• jesteś gotowy podporządkować się dyscyplinie
• dajesz rękojmię zachowania tajemnicy

WYMAGANE DOKUMENTY:
• podanie o przyjęcie do służby w SG
• wypełniony kwestionariusz osobowy
• dwie aktualne kolorowe fotografie
• kserokopie nw. dokumentów:
dowodu osobistego, książeczki wojskowej,
świadectw pracy z poprzedniego zatrudnienia, zaświadczenie o niekaralności,
dokumenty potwierdzające wykształcenie, odpis skróconego aktu urodzenia,
odpisu skróconego aktu małżeństwa (jeśli dotyczy), paszportu (jeśli posiadasz)

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

I ETAP składa się z :
Złożenia podania o przyjęcie do służby
Wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej
Weryfikacji danych kandydata
Badań psychologicznych
Badań psychofizjologicznych (wariograf)

II ETAP składa się z:
Testów pisemnych: wiedza ogólna, język obcy
Testu sprawności fizycznej
Rozmowy kwalifikacyjnej

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Skontaktuj się z nami lub odwiedź naszą stronę internetową
www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl
Placówka Straży Granicznej
w Świecku
skr. pocztowa 63
69-100 Słubice
Tel. 95 759 0202, 95 759 0224
e-mail: nabor.noosg@strazgraniczna.pl
Link do filmu o SG: https://www.youtube.com/channel/uchtG8q1NIRMXIwmS9fpUxnA…