• Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie! Gmina
    Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie!
    Czytaj więcej
  • InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach Gmina
    InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach
    Czytaj więcej
  • Słubiczanie dziękujemy! Mamy trzeci wynik w województwie lubuskim Gmina
    Słubiczanie dziękujemy! Mamy trzeci wynik w województwie lubuskim
    Czytaj więcej
  • Trzeba złożyć nowe deklaracje na wywóz odpadów Gmina
    Trzeba złożyć nowe deklaracje na wywóz odpadów
    Czytaj więcej
  • Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić... Gmina
    Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić…
    Czytaj więcej
  • Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec Gmina
    Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec
    Czytaj więcej
  • Nowe stawki za odpady. Trzeba złożyć deklaracje
    Nowe stawki za odpady. Trzeba złożyć deklaracje
    Czytaj więcej
  • Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach! Gmina
    Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach!
    Czytaj więcej

Statystyka wydziału

STATYSTYKA          Dane kwartalne  – wg stanu na dzień 22 stycznia 2020 r.

WYDZIAŁU

Działalność gospodarcza

 Status wpisu w CEIDG

Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności w Gminie Słubice

Wykreślony

1488

 

Zawieszony

256

 

Aktywny

1615

 

Działalność nierozpoczęta (data rozpoczęcia działalności we wniosku jest datą przyszłą)

1

Nie rozpoczął działalności

 

15

Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

79

 

 

Działalność gospodarcza

 Status wpisu w CEIDG

Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w Gminie Słubice

Wykreślony

1366

 

Zawieszony

236

 

Aktywny

1450

 

Oczekuje na rozpoczęcie działalności

 

1

Nie rozpoczął działalności

 

17

Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółki cywilnej

73

 

Transport

 

Liczba wydanych

licencji / zezwoleń

Licencji uprawniających do wykonywania transportu drogowego – taksówką

 

68

Zezwoleń uprawniających do wykonywania transportu drogowego – przewozy regularne

 

6

 

Alkohole

 

Liczba wydanych

zezwoleń

Na sprzedaż napojów alkoholowych typu  A do 4.5% zawartości alkoholu

 

180

Na sprzedaż napojów alkoholowych typu   B pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu

 

135

Na sprzedaż napojów alkoholowych typu C pow. 18% zawartości alkoholu

139

 

Maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów przeznaczonych do spożycia ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr LII/411/2018 z dnia 24 maja 2018 r.:

  • w miejscu sprzedaży:
  • 135 zezwoleń o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
  • 80 zezwoleń o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 80 zezwoleń o zawartości powyżej 18% zawartości alkoholu;
  • poza miejscem sprzedaży:
  • 110 zezwoleń o  zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
  • 110 zezwoleń o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 110 zezwoleń o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ