• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
 • Dzieci
  Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
  Czytaj więcej
 • Zwiedzaj z nami Dwumiasto! Gmina
  Zwiedzaj z nami Dwumiasto!
  Czytaj więcej
Gmina

Starasz się o wsparcie z Tarczy 5.0? Nie popełniaj tych błędów!

4 listopada 2020r.

Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. W wielu wnioskach są błędy- informuje ZUS.

Mogą one mieć negatywny wpływ na wypłatę „postojowego” bądź zwolnienie ze składek.

Najczęściej popełnianym błędem jest składanie wniosku mimo, że nie spełnia się warunków opisanych w ustawie. Dotyczy to zwłaszcza tych przedsiębiorców, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w ubiegłym roku albo prowadzili ją, ale pod innym PKD.

Dostali już „postojowe”, a chcą skorzystać z kolejnego

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek
i przewodnicy turystyczni. Rodzaj ich przeważającej działalność na dzień złożenia wniosku powinien być oznaczony kodem PKD 79.11.A i 79.90.A – jest to warunek konieczny.

Zgodnie z przepisami, mogą oni liczyć na świadczenie postojowe do trzech razy, jeżeli wcześniej nie skorzystali z tej formy pomocy. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy już trzykrotnie pobrali świadczenie na podstawie poprzednich wersji tarczy antykryzysowej, wyczerpali limit tej pomocy. Nie powinni wnioskować o kolejne „postojowe”. Jeśli spełniają ustawowe warunki mogą jednak  ubiegać się o dodatkowe świadczenie postojowe.

Nie prowadzili działalności w ubiegłym roku

Przedsiębiorca, który ubiega się o dodatkowe świadczenie postojowe lub zwolnienie
z opłacania składek z tarczy 5.0, we wniosku powinien podać kod PKD przeważającej działalności (na dzień złożenia wniosku) oraz spełnić pozostałe warunki wskazane
w przepisach. Należy wykazać m.in., że przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był co najmniej o 75 proc. niższy niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Przedsiębiorca, który w ubiegłym roku nie prowadził działalności, nie spełni więc warunku spadku przychodów.

Zmieniają kod PKD, żeby „załapać” się na pomoc z Tarczy

Do ZUS docierają sygnały, że niektórzy przedsiębiorcy tuż przed złożeniem wniosku
o pomoc z Tarczy 5.0 zmieniają kod PKD na taki, który obejmuje wsparcie. Z wyjaśnień Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że przy weryfikacji uprawnień
do pomocy należy brać pod uwagę, czy obecnie prowadzona jako przeważająca działalność wskazana we wniosku była również prowadzona w ubiegłym roku. Część firm, które zmieniły ostatnio kod PKD, nie spełni więc warunków do otrzymania pomocy, gdyż nie będą w stanie udowodnić spadku przychodów w porównaniu do ubiegłego roku.

Poprawnie wypełniony wniosek to szybsza decyzja i wypłata świadczenia

Pomoc przyznawana w ramach Tarczy opiera się na zaufaniu. Składając wniosek, wypełniamy oświadczenie. Dzięki temu przedsiębiorcy otrzymują wsparcie szybciej i bez zbędnych formalności. To nie oznacza jednak, że ZUS nie może i nie będzie weryfikować podanych informacji we wnioskach. Należy pamiętać, że osoby starające się o pomoc, powinny złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Należy również zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie bloku dotyczącego otrzymanej dotychczas pomocy publicznej.

Więcej informacji na ten temat oraz instrukcje jak krok po kroku wypełnić wnioski o pomoc z Tarczy 5.0 na stronie zus.pl

Źródło: Informacja prasowa lubuskiego oddziału ZUS