• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
    Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
    Czytaj więcej
  • Dzieci
    Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
    Czytaj więcej
Gmina

Słubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035

6 marca 2023r.

W środę 1 marca, w Collegium Polonicum odbyły się warsztaty na temat transgranicznego rozwoju miejskiego w Dwumieście. Głównym celem tego spotkania było wypracowanie skoordynowanych ram działań do rozwoju centrum miast po obu stronach Odry.

Jako europejskie miasto bliźniacze, Słubice i Frankfurt nad Odrą dążą do wspólnego kształtowania swojego rozwoju. W kontekście planistycznym omówione zostały m.in. kwestie wyzwań, jakie czekają na transgraniczne obszary miejskie, cele, jakie Dwumiasto stawia sobie na najbliższe 10 lat oraz formalne wymagania dokumentacyjne, których jedno i drugie miasto musi przestrzegać.

Na całodniowe wydarzenie zaproszeni zostali m.in. Cezary Wysocki, Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, który omówił wybrane aspekty planowania regionalnego, krajowego i europejskiego pod względem transgranicznym. Doktorzy Jürgen Neumüller oraz Hans-Joachim Stricker z Ministerstwa Infrastruktury i Planowania Krajowego nawiązali do kwestii rozwoju przestrzennego, transportu oraz finansowania obszaru planowania w kraju związkowym Brandenburgia.

Na spotkaniu obecni byli także włodarze obu miast, tj. burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak oraz nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą René Wilke, którzy we wspólnej prezentacji omówili, czym jest europejskie Dwumiasto, jakie działania wspólnie są w nim kreowane, i przed jakimi wyzwaniami jeszcze stoi. W warsztacie wzięli również udział pracownicy merytoryczni administracji zarówno Słubic, jak i Frankfurtu nad Odrą.

Po części oficjalnej odbyły się dwa równoległe warsztaty: pierwszy na temat mobilności przyjaznej dla klimatu i rozwoju transportu, drugi poruszał aspekty dotyczące transgranicznego obszaru śródmiejskiego.