• Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Sięgnij po dotację na działania w obszarze turystyki regionalnej

6 lutego 2020r.

Kwota 100 tys. złotych czeka na organizacje pozarządowe, który mają pomysł na ciekawe projekty z zakresu turystyki regionalnej. Konkurs trwa do 20 lutego i do tego czasu Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze czeka na zgłoszenia. 

Na jakie zadania można otrzymać dofinansowanie?

Organizatorzy wyjaśniają: w szczególności poszukujemy projektów, które obejmują:

– rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,

– stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,

– rozwój i promocji lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,

– rozwój i promocji wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe województwa lubuskiego,

– rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.

Oferty należy złożyć w dwóch wersjach:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl,

2)  w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Oferty należy złożyć do dnia 20 lutego 2020 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.