• Zdjęcie z Urzędu Miasta Szostka Gmina
  Apel o pomoc dla miasta partnerskiego Szostka na Ukrainie
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Zapraszamy na bożonarodzeniowy jarmark!
  Czytaj więcej
 • 1 grudnia rozpoczynamy Aktywny Kalendarz Adwentowy Gmina
  Ależ to będzie piękny czas. Sprawdźcie nasz Aktywny Kalendarz Adwentowy!
  Czytaj więcej
Gmina

Seminarium dla osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich

10 czerwca 2022r.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)”.

Seminarium odbędzie się 24 czerwca 2022 r., o godz.: 11:00 w siedzibie LODR w Kalsku.

Seminarium skierowane jest dla:

rolników,
właścicieli gospodarstw agroturystycznych,
osób oferujących usługi społeczne i opiekuńcze dla różnych grup społecznych,
przedsiębiorców i osób fizycznych zainteresowanych prowadzeniem działalności opiekuńczej,
wolontariuszy zajmujących się osobami wymagającymi opieki,
przedstawicieli LGD związanych z tematyką usług opiekuńczych dla osób starszych,
przedstawicieli samorządu działających w obszarze polityki senioralnej,
przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób wymagających wsparcia,

 

Celem spotkania jest przedstawienie aspektów ekonomiczno-społecznych związanych z powstawaniem i prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich.

W programie:

1. Prezentacja projektu „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)”.

2. Potencjał Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych mieszkających na obszarach wiejskich, na podstawie badań ankietowych.

3. Wpływ zróżnicowania terytorialnego na uwarunkowania powstawania gospodarstw opiekuńczych, na podstawie badań fokusowych.

4. Potencjał w zakresie świadczenia usług społecznych i opiekuńczych dla osób starszych na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych. DYSKUSJA

5. Potrzeby i oczekiwania osób starszych w zakresie usług społecznych i opiekuńczych; analiza wyników badań ankietowych.

6. Opinie opiekunów osób starszych dotyczące potrzeb seniorów; analiza wyników badań ankietowych.

7. Rekomendacje dotyczące modelu gospodarstwa opiekuńczego na podstawie warsztatów przeprowadzonych w 16 województwach.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt z pracownikiem Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Joanna Kasprzak- Dąbrowska

Tel.: tel. 68 385 20 91, wew. 324,

tel. kom. 513 978 902

e-mail: j.kasprzak@lodr.pl

Fot. Pixabay