• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
 • Dzieci
  Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
  Czytaj więcej
 • Zwiedzaj z nami Dwumiasto! Gmina
  Zwiedzaj z nami Dwumiasto!
  Czytaj więcej
Gmina

Seminarium dla osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich

10 czerwca 2022r.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)”.

Seminarium odbędzie się 24 czerwca 2022 r., o godz.: 11:00 w siedzibie LODR w Kalsku.

Seminarium skierowane jest dla:

rolników,
właścicieli gospodarstw agroturystycznych,
osób oferujących usługi społeczne i opiekuńcze dla różnych grup społecznych,
przedsiębiorców i osób fizycznych zainteresowanych prowadzeniem działalności opiekuńczej,
wolontariuszy zajmujących się osobami wymagającymi opieki,
przedstawicieli LGD związanych z tematyką usług opiekuńczych dla osób starszych,
przedstawicieli samorządu działających w obszarze polityki senioralnej,
przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób wymagających wsparcia,

 

Celem spotkania jest przedstawienie aspektów ekonomiczno-społecznych związanych z powstawaniem i prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich.

W programie:

1. Prezentacja projektu „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)”.

2. Potencjał Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych mieszkających na obszarach wiejskich, na podstawie badań ankietowych.

3. Wpływ zróżnicowania terytorialnego na uwarunkowania powstawania gospodarstw opiekuńczych, na podstawie badań fokusowych.

4. Potencjał w zakresie świadczenia usług społecznych i opiekuńczych dla osób starszych na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych. DYSKUSJA

5. Potrzeby i oczekiwania osób starszych w zakresie usług społecznych i opiekuńczych; analiza wyników badań ankietowych.

6. Opinie opiekunów osób starszych dotyczące potrzeb seniorów; analiza wyników badań ankietowych.

7. Rekomendacje dotyczące modelu gospodarstwa opiekuńczego na podstawie warsztatów przeprowadzonych w 16 województwach.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt z pracownikiem Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Joanna Kasprzak- Dąbrowska

Tel.: tel. 68 385 20 91, wew. 324,

tel. kom. 513 978 902

e-mail: j.kasprzak@lodr.pl

Fot. Pixabay