• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
 • Dzieci
  Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
  Czytaj więcej
 • Zwiedzaj z nami Dwumiasto! Gmina
  Zwiedzaj z nami Dwumiasto!
  Czytaj więcej
Gmina

Są już plany uruchomienia miejskich fontann

20 maja 2020r.

W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z koronawirusem, gmina przygotowuje się do uruchomienia od 1 czerwca fontann w mieście. Dotychczas, zgodnie z zaleceniami Wojewody Lubuskiego i służb sanitarnych, ryzyko było zbyt duże.

Służby sanitarne zwracały głównie uwagę na to, że wokół fontann gromadzą się duże ilości osób, co może się wiązać z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Co zrobić, żeby bezpiecznie korzystać z tego typu atrakcji? To główne zalecenia!


• konieczność przestrzegania zasad dystansowania społecznego: utrzymywanie
wynoszącej min. 2 m odległości od innych uczestników rekreacji, unikanie gromadzenia
się i przebywania w zatłoczonych miejscach i w sąsiedztwie dużych liczebnie grup osób,
• noszenie maseczki, a ponadto noszenie jej we właściwy sposób (szczelne przyleganie,
zasłonięcie nosa i ust),
• dbałość o częste mycie i dezynfekcję rąk przeznaczonymi do tego celu środkami,
• zachowanie szczególnej ostrożności podczas kaszlu/ kichania,
• powstrzymanie się od odwiedzania tego rodzaju miejsc w razie objawów infekcji dróg
oddechowych.