• Po 50 latach odnowili małżeńską przysięgę!
  Po 50 latach odnowili małżeńską przysięgę!
  Czytaj więcej
 • Uwaga! W piątek 14 lutego Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich czynny wyjątkowo od 8.00 do 10.00 Gmina
  Uwaga! W piątek 14 lutego Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich czynny wyjątkowo od 8.00 do 10.00
  Czytaj więcej
 • Tłusty Czwartek? Burmistrz zaprasza mieszkańców na pączki! Gmina
  Tłusty Czwartek? Burmistrz zaprasza mieszkańców na pączki!
  Czytaj więcej
 • Słubice czyste miasto? Od nas to zależy! Bez kategorii
  Słubice czyste miasto? Od nas to zależy!
  Czytaj więcej
 • Ferie w mieście wcale nie muszą być nudne! Gmina
  Ferie w mieście wcale nie muszą być nudne!
  Czytaj więcej
 • Konsonans nam śpiewa od 20 lat! Gmina
  Konsonans nam śpiewa od 20 lat!
  Czytaj więcej
 • Tej wystawy w galerii OKNO nie przegapcie! Gmina
  Tej wystawy w galerii OKNO nie przegapcie!
  Czytaj więcej
 • 184 tys. zł od słubiczan na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy! Dziękujemy! Gmina
  184 tys. zł od słubiczan na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy! Dziękujemy!
  Czytaj więcej
 • W Kunowicach będzie nowa szkoła. I to jaka! Bez kategorii
  W Kunowicach będzie nowa szkoła. I to jaka!
  Czytaj więcej
 • Gmina zagospodaruje park przy alei Niepodległości. Powstanie atrakcyjne miejsce do rekreacji! Gmina
  Gmina zagospodaruje park przy alei Niepodległości. Powstanie atrakcyjne miejsce do rekreacji!
  Czytaj więcej
 • W niedzielę zagra u nas Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wśród wspierających Łukasz Fabiański! Wśród kwestujących burmistrz i jego zastępczyni! Gmina
  W niedzielę zagra u nas Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wśród wspierających Łukasz Fabiański! Wśród kwestujących burmistrz i jego zastępczyni!
  Czytaj więcej
 • Wielka radość. Gmina ma nowy budynek z mieszkaniami socjalnymi! Gmina
  Wielka radość. Gmina ma nowy budynek z mieszkaniami socjalnymi!
  Czytaj więcej
 • W przyszłym roku ponad 22 mln zł na inwestycje! Gmina
  W przyszłym roku ponad 22 mln zł na inwestycje!
  Czytaj więcej
 • Harcerze przynieśli nam Betlejemskie Światełko Pokoju Gmina
  Harcerze przynieśli nam Betlejemskie Światełko Pokoju
  Czytaj więcej
 • Radni i burmistrz pogratulowali sukcesu słubickim bibliotekarzom Gmina
  Radni i burmistrz pogratulowali sukcesu słubickim bibliotekarzom
  Czytaj więcej
 • Burmistrz: Dziękuję, że jesteśmy razem! Gmina
  Burmistrz: Dziękuję, że jesteśmy razem!
  Czytaj więcej
 • Niepodległość świątowaliśmy także na sportowo Gmina
  Niepodległość świątowaliśmy także na sportowo
  Czytaj więcej
 • Miasto nam się zazieleni! Gmina
  Miasto nam się zazieleni!
  Czytaj więcej

Rybocice

Wieś rozciąga się na średniej wielkości płaskowyżu, którego zbocze w tym miejscu łagodnie opada w kierunku niziny Odry. Historyczne nazwy wzniesień, położonych na północ od wsi to: Wzgórza Czyżykowe (Zeisigberge), Wzgórza krzaczaste lub Bukowe (Büschenberge) oraz dębczak lub dębianki (Dübbenzberge). Nazwa miejscowości wskazuję być może na jej korzenne słowiańskie. 21 maja 1311 roku margrabia Waldemar przekazał klasztorowi w Neuzelle niemiecką osadę o powierzchni 50 łanów wraz z majątkiem sołtysa i jednym młynem. W 1437 roku magistrat miasta Frankfurt nabył Rybocice, a w 1588 roku dokupił do tego dwa położone po sąsiedzku gospodarstwa chłopskie, których wielkość i znaczenie dorównywały posiadłości rycerskiej, zakładając tu folwark. Kościół w Rybocicach pochodził prawdopodobnie już czasu, gdy obszar ten należał do klasztoru z Neuzelle. Kościół ten oraz inne nieruchomości zostały zniszczone przez wojska rosyjskie w następstwie bitwy pod Kurowicami w roku 1759, a następnie odbudowane w zmienionej formie przed rokiem 1775.

Już w latach 1535-1571 frakfurcki magistrat eksploatował w Rybocicach fabrykę papieru napędzaną wodą. W 1595 roku fabrykę tę z trzema biegami, położoną niedaleko od wsi „w przyjemnej okolicy na Ilanką”, oddano wraz z 35 małymi morgami gruntu w wieczystą dzierżawę. Powstanie fabryki było bezpośrednio związane ze wzrostem ilości książek drukowanych w uniwersyteckim Frankfurcie. W 1759 roku fabryka uległa spaleniu, a po odbudowie ponownie oddano ją w dzierżawę. W związku z rozwoje sukiennictwa we Frankfurcie w XVI wieku, w Rybocicach powstał folusz (blicharz sukna), napędzany wodami Ilanki, wybudowany najpóźniej w 1551 roku.


W końcu XVI wieku istniał jeszcze inny młyn – młyn miedzi, dzierżawiony przez kowala miedzi.
Rybocice były, nie tylko ze względu na posiadane młyny, jednym z najbardziej intratnych majątków Frankfurtu. Jeszcze w 1840 roku urząd skarbowy otrzymywał około 34000 talarów rocznie z tytułu dzierżawy swoich nieruchomości.


W Rybocicach oprócz wójta lennego, było 17 chłopów całkowicie uwłaszczonych, 18 całkowicie uwłaszczonych kmieciów, 18 budników, 9 komorników, kuźnia i gospodarstwo leśne o powierzchni ponad 3188 morgów raz wymienione już młyny. W 66 gospodarstwach domowych żuło 400 mieszkańców. Ponadto do Rybocic należała gospoda „Pod Prochownią”, powiązana z ekspozyturę poczty i leząca nieco na uboczu, przy tzw. kolei kamiennej z Frankfurtu do Krosna. Nazwa tej popularnej gospody wskazuje na wcześniejsze istnienie w tym miejscu młyna prochowego.
Spis ludności z 1939 roku wskazuję wyraźny wzrost liczby mieszkańców do 856 osób, co było być może wynikiem osiedlenia się tu ludności pochodzenia niemieckiego po powrocie z terenów Polski i Związku Radzieckiego. Wieś dysponuje wówczas obszarem o wielkości 1229,7 ha oraz bogatym majątkiem leśnym.


Spośród dawnych wsi skarbowych Frankfurtu Rybocice w największym stopniu zachowały swój pierwotny charakter. Przetrwał do dziś plac – nawsie, które rozciąga się wzdłuż krawędzi brzegu Ilanki oraz położony w jego najwyższym miejscu kościół z otaczającym go cmentarzem.
Od wschodniego krańca nawsia rozgałęzia się zabudowana odnoga uliczna, widoczna już na mapie z 1844 roku jako nowsze poszerzenie drogi i już wtedy zabudowana po obu stronach. Prawdopodobnie osiedlała się tu służba, która po zniesieniu pracy pańszczyźnianej potrzebna była do pracy w folwarku zlokalizowanym na północnym wschód od mostu przez Ilankę.


Droga wiejska przecinająca nawsie, zaprojektowana na częściowo jako aleja lipowa, posiadała brukową nawierzchnię, obok biegły trakty dla furmanek konnych. Istniejące tu zagrody chłopskie, zabudowane z trzech stron, odradzone są od ulicy skromnymi płotami ze sztachet, stojących na ceglanych podmurówkach. Bramy z kutego żelaza zawieszone są na ceglanych słupach. Reprezentacyjne budynki mieszkalne to przykład typowych form zabudowy, powszechnych w końcu XIX wieku. Wyraźnie odróżniające się od nich skromniejsze domy Budników i kmieciów.
Na północno-wschodnim krańcu wsi zachowały się zabudowania byłego folwarku, z mocno przekształconym domem dzierżawcy i podłużnymi budynkami stajennymi.


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ