• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Rusza rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego na os. Świerkowym. Zajęcia już w maju!

15 kwietnia 2021r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach informuje, że od 16 kwietnia 2021 roku  prowadzić będzie nabór dzieci i młodzieży, które chcą uczestniczyć w zajęciach Placówki Wsparcia Dziennego. O przyjęciu decyduje kolejność złożonych wniosków.

Jak informuje OPS celem pracy realizowanej w Placówce jest stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonym demoralizacją lub uzależnieniem, przejawiającym zachowania problemowe oraz zapewnienie im pomocy specjalistycznej a także wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Grupą docelową jest łącznie 45 młodych mieszkańców gminy w wieku od 12 do 18 roku życia. Dzieci młodsze i starsze przyjmowane będą w szczególnych przypadkach, których zasadność będzie rozpatrywać Zespół Wychowawców Placówki.

Placówka Wsparcia Dziennego świadczy usługi dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w formie opiekuńczej (poprzez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań) oraz specjalistycznej (poprzez organizowanie terapii pedagogicznej, psychologicznej, socjoterapię, warsztaty umiejętności i inne zajęcia zgodnie z ustalonymi indywidualnymi programami korekcyjnymi podopiecznych). Zajęcia w placówce ruszają już w maju tego roku.

Wnioski o przyjęcie do placówki zgodne z załączonym wzorem należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Ośrodka.  Szczegółowych informacji na temat  rekrutacji  udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach  pod numerem telefonu : 95 758 23 94 w godzinach: poniedziałek 8.00– 16.00; wtorek –piątek 7.00 – 15.00

 

 

 

 

Załączniki