• Spis Rolny – Infolinia Spisowa Powszechny Spis Rolny
  Spis Rolny – Infolinia Spisowa
  Czytaj więcej
 • Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00 Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00
  Czytaj więcej
 • Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium Bez kategorii
  Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium
  Czytaj więcej
 • Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów! Gmina
  Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów!
  Czytaj więcej
 • Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać! Gmina
  Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać!
  Czytaj więcej
 • Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany! Gmina
  Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany!
  Czytaj więcej
Gmina

Rozkopane ulice w mieście? ZUWŚ wyjaśnia i uspokaja!

20 maja 2020r.

Mieszkańcy dopytują, jak długo jeszcze będą trwały utrudnienia w ruchu miejskim w związku z inwestycją  prowadzoną przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych? Poniżej informacja ZUŚW i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Informacja dotycząca robót wykonywanych na sieci wodociągowej  w ramach projektu pn.:
 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”

 

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi i modernizacyjnymi na sieci wodociągowej
na terenie Słubic występują utrudnienia w ruchu miejskim. Cały projekt obejmuje modernizację 8 km sieci wodociągowej na terenie miasta, w tym większość w jego centrum. Głównemu wykonawcy robót, firmie Gorem Sp. z o.o. z Gdańska do ukończenia całego zadania pozostało około 10% robót.

Jakie są utrudnienia i gdzie występują?

– Utrudnienia występują na ulicach, na których prowadzone są bezpośrednie roboty związane
z remontem lub budową wodociągów, są to wykopy, wycinki w asfalcie, ograniczanie dostępności poszczególnych fragmentów jezdni i chodników.

– Prace budowlane, ziemne i montażowe, prowadzone są zgodnie z ustalonym w ramach projektu harmonogramem.

– Obecnie prace prowadzone są na ulicy 1-go Maja w Słubicach. Do wymiany zostało tam 800 metrów starego wodociągu (wymieniono już 300 metrów).

– Do października 2020 roku prace będą prowadzone w obrębie centrum miasta, na ulicach: Chrobrego, Chopina, Seelowskiej, Podchorążych, Słowackiego, Dąbrówki, Mickiewicza, Kopernika, Konstytucji 3 Maja, Wojska Polskiego, 1-go Maja, Daszyńskiego, Narutowicza, Wojska Polskiego, Wawrzyniaka, Witosa,
pl. Wolności, pl. Bohaterów, Mieszka I. Na tej ostatniej ulicy w ramach prowadzonych prac dotychczas
nie tylko wybudowano nowy wodociąg, ale również kanalizację sanitarną.

– Ostatnim krokiem w pracach prowadzonych przy modernizacji sytemu wodociągowego w Słubicach będzie przełączenie do budynków mieszkańców Słubic ponad 300 przyłączy ze starej sieci wodociągowej na nową. Prace te wiążą się z koniecznością fizycznego przełączenia przyłączy i zamknięciem fragmentów starego wodociągu, a uruchomieniem nowego.

Metoda bezwykopowa z „wykopami”?

– Większość prac jest prowadzona metodą bezwykopową, polegającą na przewiercie sterowanym. Oznacza to, że większość prac odbywa się pod powierzchnią ziemi i prowadzona jest pod odpowiednim nadzorem ludzi i sprzętu. Jednak, żeby sprzęt mógł bezawaryjnie oraz zgodnie z opracowanym projektem budowlanym pracować, potrzebne są otwarte wykopy, tzw. komory, przez które urządzenia są wprowadzane. Dzięki temu w mieście nie pojawiają się ciągnące się wzdłuż wielu ulic wykopy, a jedynie rozmieszczone punktowo komory.

– Jeżeli jest to możliwe prace są prowadzone nocą, by minimalizować uciążliwości i ograniczenia w dostawach wody dla mieszkańców. Nie zawsze jednak zakres i charakter prac pozwala pracować w ograniczonej porą nocną widoczności.

– Wszelkie prace są prowadzone na „żywym organizmie”, to znaczy, że cały czas system wodociągowy pracuje w pełnym zakresie, woda odpowiedniej jakości (co potwierdzają prowadzone m.in. przez sanepid badania) jest dostarczana mieszkańcom. Jedynie w momentach przełączeń starego wodociągu na nowy lub w przypadku wystąpienia awarii (na które ani władze miasta, ani mieszkańcy, ani pracownicy wodociągów nie mają wpływu) konieczne jest okresowe, zazwyczaj krótkotrwałe, wstrzymanie dostaw wody.

Dlaczego wykopy (komory) nie są trwale zamykane?

– Dla wykonawcy robót bardzo istotne jest, by przez cały czas ich prowadzenia mieć możliwość dostępu do każdego miejsca związanego z siecią wodociągową.

– Tam, gdzie roboty były prowadzone metodą otwartych wykopów, nie ma możliwości (do zakończenia wszystkich prac na sieci wodociągowej) odtworzenia nawierzchni ani stałego, trwałego zabezpieczenia miejsca, ponieważ wykopy punktowe są konieczne do stałego nadzorowania prowadzonych prac, wprowadzania ewentualnych poprawek, czy też przełączania przyłączy ze starej sieci wodociągowej na nową.

Ile czasu potrwa remont wodociągów?

– Prace modernizacyjne i budowlane na sieci wodociągowej miały zakończyć się w lipcu, ale potrwają do października 2020 roku. Przesunięcie terminu zakończenia prac wiąże się m.in. z wystąpieniem stanu epidemii. Na wniosek wykonawcy oraz za zgodą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie termin wykonania wszystkich prac został wydłużony.

Czy ulice w mieście zostaną uporządkowane?

– Niezwłocznie po zakończeniu robót główny wykonawca będzie odtwarzał nawierzchnie ulic, przywracając ich stan do tego sprzed remontu. Obecnie stosowane są rozwiązania zastępcze, w postaci zabezpieczania otwartych wykopów barierami i specjalnym oznakowaniem, tymczasowego zasypywania powstających nierówności w asfalcie, układania kratki brukowej, zasypywania żwirem i piaskiem, ponieważ roboty w wielu miejscach wymagają ponownego szybkiego dostępu do wodociągu i przeprowadzania niezbędnych kontroli
i prac.

Za wszelkie utrudnienia mieszkańców Słubic serdecznie przepraszamy.

 

Informacja o projekcie:

Od 2017 roku Zakład Usług Wodno-ściekowych Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Słubice”, współfinansowany z funduszy unijnych – Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, który ma na celu poprawę
i zabezpieczenie dostaw wody oraz odbioru ścieków na terenie naszej gminy.

Projekt zgodnie z umową i aneksem zawartym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zakończy się w grudniu 2020 roku. Wszystkie prace (w tym poprawki, uzupełnienie, badania wody itd.) prowadzone na sieci wodociągowej mają potrwać do października 2020 roku. Koszt całego projektu to 68 mln zł, dofinansowanie unijne wynosi ponad 35 mln zł.


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ