• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
    Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
    Czytaj więcej
  • Dzieci
    Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
    Czytaj więcej
Gmina

Rolniku! Na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej można dostać dofinansowanie

13 marca 2023r.

Zapraszamy prowadzących gospodarstwa rolne zlokalizowane na terenie gminy Słubice zainteresowanych usunięciem foli i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej do składania wniosków o sfinansowanie kosztów odbioru i utylizacji odpadów.

 

Program obejmuje odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych. Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw i owoców, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych.

Wnioski mogą składać właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości rolnych z gminy Słubice, na których znajdują się wyroby z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z prowadzonej przez nich działalności rolniczej.

Wnioski (wzór znajduje się w załączniku) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Słubicach do dnia 17 marca 2023 roku (data wpływu do Urzędu). Odpady będą zbierane w 2023 roku.

Szczegóły dotyczące realizacji zadania określa Regulamin finansowania kosztów odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z rolnictwa (folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag) z terenu Gminy Słubice z wykorzystaniem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na pokrycie kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Dane z wniosków są niezbędne do przeprowadzenia analizy możliwości pozyskania przez Gminę Słubice dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i określenia skali problemu związanego z odpadami rolniczymi na terenie gminy. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Słubice dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do wskazanego miejsca na terenie gminy Słubice.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/usuwanie-folii-rolniczych-i-innych-odpadow-pochodzacych-z-dzialalnosci-rolniczej-2021

Fot. Pixabay

Załączniki