• Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
 • Funał WOŚP - aukcje Gmina
  Tych licytacji podczas WOŚP nie można przegapić!
  Czytaj więcej
Gmina

Radni uchwalili rekordowy budżet na 2021 rok

17 grudnia 2020r.

35 mln zł – tak dużej kwoty na gminne inwestycje jeszcze nie było! Burmistrz Mariusz Olejniczak przyznaje, że to ogromne wyzwanie, ale podkreśla, że w dobie kryzysu wywołanego przez koronawirusa inwestycje napędzają gospodarkę.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Słubicach radni uchwalili budżet na nadchodzący rok. Zdecydowali, że wydatki gminy wyniosą ponad 140 mln zł, dochody zaplanowano na ponad 114, 7 mln zł. Deficyt pokryty zostanie kredytami – 23, 2 mln zł oraz kwotą 2,9 mln zł, którą gmina dostała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przed głosowaniem uchwały budżetowej burmistrz zachęcał radnych: Nie bójmy się wyzwań!

13 spośród 14 radnych obecnych na sesji to wyzwanie podjęło i zagłosowało za ambitnym budżetem na przyszły rok. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Cholewczyński podkreślił, że burmistrz ma wizję rozwoju gminy, realizuje ją od początku kadencji dlatego on nie ma żadnych wątpliwości, żeby zagłosować na „tak”. W podobnym tonie wypowiadali się też inni radni.

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych na przyszły rok w mieście są:

 • budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach (12 mln zł)
 • sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 (2,9 mln zł)
 • park rekreacyjny przy al. Niepodległości (2 mln zł – 1 etap)
 • przebudowa drogi przy ul. Kopernika (600 tys. zł)
 • dofinansowanie wymiany tzw. kopciuchów na ekologiczne piece (400 tys. zł)
 • koncepcja ścieżki rowerowej od ul. Sportowej w Słubicach do Drzecina (50 tys. zł)
 • stacja ładowania samochodów elektrycznych (300 tys. zł)
 • budowa odprowadzenia wód opadowych przy ul. 1 Maja (150 tys. zł)
 • budowa skateparku (200 tys. zł)
 • stacja napraw rowerów – 11 tys. zł
 • modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków w Kunowicach ( 438 tys. zł)
 • budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach (70 tys. zł)
 • monitoring miasta Słubice (35 tys. zł)
 • projekt rewitalizacji obszaru pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja a Władysława Jagiełły (180 tys. zł)
 • doposażenie placów zabaw – 50 tys. zł

W sołectwach będą to następujące inwestycje:

 •  modernizacja świetlicy w Starych Biskupicach (150 tys. zł)
 • modernizacja świetlicy w Rybocicach (20 tys. zł – fundusz sołecki)
 • poprawę warunków w świetlicy w Lisowie(35 tys. zł)
 • projekt boiska w Drzecinie (40 tys. zł)
 • modernizacja dróg w Drzecinie, Lisowie, Nowych Biskupicach i budowa chodnika w Świecku (ponad 63 tys. zł)
 • modernizacja placu przy świetlicy w Kunowicach (40 tys. zł – fundusz sołecki)
 • siłownia pod chmurką w Starych Biskupicach (10 tys. zł – fundusz sołecki).

Najwięcej – blisko 18,7 mln zł zainwestujemy w przyszłym roku w oświatę, a ponad 4,7 mln zł wydamy na remonty dróg.

Wśród wydatków bieżących najwięcej środków przeznaczymy na:

1) oświatę i wychowanie (ponad 29,2 mln zł),

2) wsparcie rodzin, m.in. świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, zadania w zakresie wspierania rodziny i funkcjonowanie żłobka samorządowego „Bajka” w Słubicach ( ponad 28,7 mln zł),

3) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ( ponad 10,6 mln zł).