• W czasie wakacji nasz urząd czynny od 7.00 do 15.00 Gmina
  W czasie wakacji nasz urząd czynny od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium Bez kategorii
  Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium
  Czytaj więcej
 • Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów! Gmina
  Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów!
  Czytaj więcej
 • Sala sportowa przy Gmina
  Sala sportowa przy „dwójce”? Już ją prawie mamy!
  Czytaj więcej
 • Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać! Gmina
  Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać!
  Czytaj więcej
 • Od 4 maja zmiany w przyjęciu interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach Gmina
  Od 4 maja zmiany w przyjęciu interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Od czwartku będziemy musieli zakrywać usta i nos! Gmina
  Od czwartku będziemy musieli zakrywać usta i nos!
  Czytaj więcej
 • Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany! Gmina
  Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany!
  Czytaj więcej
 • Co trzeba wiedzieć o koronawirusie? Gmina
  Co trzeba wiedzieć o koronawirusie?
  Czytaj więcej
 • Blisko 900 tys. zł dostaną od gminy organizacje pozarządowe na projekty służące mieszkańcom! Gmina
  Blisko 900 tys. zł dostaną od gminy organizacje pozarządowe na projekty służące mieszkańcom!
  Czytaj więcej
 • Jakub Czak ze stypendium marszałka województwa. Wyróżnienie dostała też gmina! Gmina
  Jakub Czak ze stypendium marszałka województwa. Wyróżnienie dostała też gmina!
  Czytaj więcej
Gmina

Radni dwumiasta uchwalili plan działań na lata 2020-2030

13 grudnia 2019r.

Podczas wspólnej sesji rad miejskich Słubic i Frankfurtu, która odbyła się 12 grudnia w Collegium Polonicum, radni dwumiasta uchwalili plan działań w ramach Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania 2020-2030. Pracownicy Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji podsumowali także trzyletni projekt „Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Słubice-Frankfurt nad Odrą”. Minutą ciszy radni oraz władze obu miast uczcili zmarłego niedawno Jörga Gleisensteina, wieloletniego radnego z Frankfurtu, a ostatnio jednego z zastępców nadburmistrza Rene Wilke.

Słubicko-Frankfurcki Plan Działania 2020-2030 był już przedmiotem obrad radnych podczas wspólnej sesji 9 maja. Wówczas pozytywnie wypowiedzieli się na temat celów wpisanych do tego planu. Na wczorajszej sesji głosowali nad konkretnymi działaniami, które te cele pozwolą zrealizować.

Plan działania opiera się na kilku filarach: transgranicznym kształceniu, rozwoju gospodarki, przyciąganiu inwestorów, wspólnej infrastrukturze komunalnej, wspólnym rynku usług, kładzie duży nacisk na włączenie mieszkańców w proces integracji oraz tworzenie nowych płaszczyzn wymiany informacji.

Plan opracowało Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, za co dziękowali wczoraj obaj burmistrzowie: Mariusz Olejniczak i Rene Wilke podkreślając, że wymagało to ogromnego zaangażowania. Centrum Kooperacji tworząc plan chciało najpierw poznać opinię mieszkańców dwumiasta. W tym celu zorganizowało Słubicko-Frankfurckie Forum Pomysłów 2030, które odbyło się w Słubicach w końcówce ubiegłego roku. To wtedy mieszkańcy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, w jakim kierunku powinno rozwijać się dwumiasto i podsuwali pomysły wspólnych działań.

Podczas wczorajszej sesji pracownicy Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji podsumowali także trzyletni projekt „Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Słubice&Frankfurt nad Odrą”. Jego celem była m.in. organizacja wydarzeń, które służyły integracji mieszkańców Dwumiasta, wzmocnienie transgranicznej współpracy między wydziałami merytorycznymi obu administracji, zintensyfikowanie współpracy z instytucjami z dziedziny edukacji, kultury, sportu i turystyki, wzmocnienie transgranicznego charakteru wydarzeń i ofert, a także nauka języka sąsiada przez urzędników, radnych i pracowników instytucji samorządowych. O realizacji tego projektu przeczytacie Państwo w grudniowym wydaniu ” Gazety Słubickiej”, która się ukaże w przyszłym tygodniu.


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 15.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ