• Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8.00 do 16.00
  Czytaj więcej
 • Stypendyści gminy Gmina
  Do tych uzdolnionych uczniów powędrowały nagrody i stypendia burmistrza
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Blisko 1,6 mln zł na wakacyjne remonty w placówkach oświatowych
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Gmina dostanie blisko 2 mln zł na przebudowę ul. Witosa
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, że do do końca sierpnia Urząd Miejski w Słubicach jest otwarty od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Miejskie Święto Hanzy? Bawimy się dalej!
  Czytaj więcej
 • Lato kulturalne w Dwumieście Gmina
  To już w najbliższy weekend rozpoczynamy Miejskie Święto Hanzy!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wiele powodów do radości. Burmistrz dostał wotum zaufania od radnych i absolutorium
  Czytaj więcej
 • Festiwal piosenki w Gmina
  Ale nam się pięknie rozśpiewała “Jarzębinka”
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wszystkiego najlepszego kochane dzieci!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Superwiadomość! Dostaniemy prawie 15 mln zł na gminne inwestycje!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Jak ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Otwarciue sali przy SP3 Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Gmina

Radni dwumiasta uchwalili plan działań na lata 2020-2030

13 grudnia 2019r.

Podczas wspólnej sesji rad miejskich Słubic i Frankfurtu, która odbyła się 12 grudnia w Collegium Polonicum, radni dwumiasta uchwalili plan działań w ramach Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania 2020-2030. Pracownicy Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji podsumowali także trzyletni projekt “Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Słubice-Frankfurt nad Odrą”. Minutą ciszy radni oraz władze obu miast uczcili zmarłego niedawno Jörga Gleisensteina, wieloletniego radnego z Frankfurtu, a ostatnio jednego z zastępców nadburmistrza Rene Wilke.

Słubicko-Frankfurcki Plan Działania 2020-2030 był już przedmiotem obrad radnych podczas wspólnej sesji 9 maja. Wówczas pozytywnie wypowiedzieli się na temat celów wpisanych do tego planu. Na wczorajszej sesji głosowali nad konkretnymi działaniami, które te cele pozwolą zrealizować.

Plan działania opiera się na kilku filarach: transgranicznym kształceniu, rozwoju gospodarki, przyciąganiu inwestorów, wspólnej infrastrukturze komunalnej, wspólnym rynku usług, kładzie duży nacisk na włączenie mieszkańców w proces integracji oraz tworzenie nowych płaszczyzn wymiany informacji.

Plan opracowało Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, za co dziękowali wczoraj obaj burmistrzowie: Mariusz Olejniczak i Rene Wilke podkreślając, że wymagało to ogromnego zaangażowania. Centrum Kooperacji tworząc plan chciało najpierw poznać opinię mieszkańców dwumiasta. W tym celu zorganizowało Słubicko-Frankfurckie Forum Pomysłów 2030, które odbyło się w Słubicach w końcówce ubiegłego roku. To wtedy mieszkańcy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, w jakim kierunku powinno rozwijać się dwumiasto i podsuwali pomysły wspólnych działań.

Podczas wczorajszej sesji pracownicy Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji podsumowali także trzyletni projekt “Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Słubice&Frankfurt nad Odrą”. Jego celem była m.in. organizacja wydarzeń, które służyły integracji mieszkańców Dwumiasta, wzmocnienie transgranicznej współpracy między wydziałami merytorycznymi obu administracji, zintensyfikowanie współpracy z instytucjami z dziedziny edukacji, kultury, sportu i turystyki, wzmocnienie transgranicznego charakteru wydarzeń i ofert, a także nauka języka sąsiada przez urzędników, radnych i pracowników instytucji samorządowych. O realizacji tego projektu przeczytacie Państwo w grudniowym wydaniu ” Gazety Słubickiej”, która się ukaże w przyszłym tygodniu.