• Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
 • Funał WOŚP - aukcje Gmina
  Tych licytacji podczas WOŚP nie można przegapić!
  Czytaj więcej
Gmina

Radni chwalili realizację budżetu i udzielili burmistrzowi absolutorium

25 czerwca 2020r.

– Dane z wykonania budżetu są imponujące  – powiedział dziś podczas sesji burmistrz Mariusz Olejniczak, co potwierdza opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ubiegły rok gmina zamknęła z nadwyżką blisko 3 mln zł.

 

Dochody wyniosły 107 mln zł, wydatki ponad 104 mln zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok burmistrz rozpoczął podczas sesji od informacji o inwestycjach, na które gmina wydała niebagatelną kwotę ponad 22 mln zł!

 

Na to czekali mieszkańcy

Od jesieni ub. roku mieszkańcy mogą się cieszyć z wyremontowanego, za 4,3 mln zł, placu Bohaterów z piękną fontanną, placem zabaw, nowymi alejkami i nasadzeniami, które dodały kolorów temu miejscu.

Wśród inwestycji, które służą rekreacji, jest też nowa ścieżka rowerowa, zbudowana na wale przeciwpowodziowym. 7 km odcinek od Nowego Lubusza do granicy z gminą Górzyca kosztował ok. 2,5 mln zł. Po liczbie osób uprawiających różnego rodzaju sporty w tym miejscu widać, jak ta inwestycja była oczekiwana. Dzięki niej, wsiadając na rower w centrum Słubic, można przejechać w bezpieczny i wygodny sposób w sumie 20 km.

Z zeszłorocznego budżetu 2,8 mln zł gmina przeznaczyła też na remonty dróg i chodników. Ponad pół mln złotych pozyskaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Mieliśmy też swój spory udział w remoncie drogi powiatowej z Nowych Biskupic do Rzepina. Przekazaliśmy na ten cel 1 mln zł.

W ubiegłym roku oddaliśmy także do użytku 19 nowych lokali socjalnych, przy ul. Krótkiej 12, na które gmina pozyskała ponad 1 mln zł dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego (w sumie inwestycja kosztowała 2,5 mln zł).

Gotowa jest już też hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2, szykujemy się do budowy hali przy Szkole Podstawowej nr 3. Mamy już pozwolenie na budowę i w tym roku ruszamy z pracami.

 

Działo się też w oświacie, kulturze i sporcie

Na inwestycje i remonty m.in. w przedszkolach oraz szkołach gmina wydała ponad 5,6 mln złotych. Dobra wiadomość jest też taka, że od nowego roku szkolnego 2020/21 ponad 400 uczniów gminnych szkół podstawowych z rocznika 2008- 2009 i ich 300 rówieśników z Frankfurtu nad Odrą weźmie udział w unijnym projekcie pt. „Język sąsiada w Dwumieście”. Jest to wspólne przedsięwzięcie gminy Słubice, Frankfurtu nad Odrą i stowarzyszenia RAA Brandenburg.

Unijne wsparcie pozwoliło nam też zrealizować, zakończony w grudniu ub. roku,  projekt „Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt nad Odrą & Słubice”, którego budżet wyniósł 1,2 mln euro. Przez trzy lata integrowaliśmy  mieszkańców oraz wzmacnialiśmy współpracę transgraniczną organizując m.in. pikniki organizacji pozarządowych, obozy letnie dla dzieci, transgraniczny Dzień Dziecka czy Jarmark Bożonarodzeniowy z wigilią miejską.

Nie sposób nie pochwalić się również unijnym projektem „ Kultura głupcze”, który realizuje Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. Przez 3 lata dzięki unijnemu dofinansowaniu (budżet projektu to 323 tys. euro, z czego 85 proc. daje Bruksela) zostanie przeprowadzonych 200 warsztatów artystycznych, związanych tematycznie z cyklicznymi imprezami organizowanymi przez dwumiasto, m.in. festiwalem TransVOCALE  czy lAbiRynT.  

Pewnie wszyscy pamiętamy też świetną zabawę podczas ubiegłorocznego Miejskiego Święta Hanzy, gdy w parku przy placu Przyjaźni powstało kosmiczne miasteczko czy atmosferę panującą podczas  „Preludium Bożonarodzeniowego”. Oba wydarzenia (kosmiczne miasteczko i preludium) zostały dofinansowane z Funduszu Małych Projektów.

 

Ponad 1 mln zł na organizacje pozarządowe…

Bliskie sercu burmistrza są organizacje pozarządowe (NGO), na działalność których w ubiegłym roku z budżetu poszło ok. 600 tys. zł, a ok. 412 tys. zł pozyskaliśmy z programów rządowych.  To w sumie ponad 1 mln zł , które poszło na m.in. na projekty obywatelskie w ramach gminnego programu Inicjatywa lokalna, a także działania na rzecz promowania ochrony zdrowia, aktywizację seniorów i osób niepełnosprawnych, warsztaty edukacyjne czy zajęcia sportowe. W grudniu, żeby jeszcze bardziej zjednoczyć działające na naszym terenie NGO, burmistrz zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych na wigilijne spotkanie w Collegium Polonicum.   

 

…i służby mundurowe

230 tys. zł znalazło się w budżecie gminy na nowoczesny samochód ratowniczo- gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, a 25 tys. zł na quada dla strażaków. 20 tys. zł dostała policja na dodatkowe służby, a za 9 tys. zł gmina kupiła narkotesty. Wsparcie od gminy, 6 tys. zł, otrzymała też Straż Graniczna.

Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Mariuszowi Olejniczakowi głosowało 13 radnych, jedna osoba się wstrzymała, jedna była przeciw.