• Spis Rolny – Infolinia Spisowa Powszechny Spis Rolny
  Spis Rolny – Infolinia Spisowa
  Czytaj więcej
 • Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00 Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00
  Czytaj więcej
 • Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium Bez kategorii
  Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium
  Czytaj więcej
 • Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów! Gmina
  Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów!
  Czytaj więcej
 • Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać! Gmina
  Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać!
  Czytaj więcej
 • Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany! Gmina
  Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany!
  Czytaj więcej
Gmina

Przedstawiciele lubuskich gmin dyskutowali w Słubicach o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

15 stycznia 2020r.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne, czyli forma współpracy m.in. samorządów z sektorem prywatnym, przy realizacji różnego rodzaju inwestycji, było tematem seminarium zorganizowanego, 15 stycznia w Collegium Polonicum, przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. Uczestniczył w nim m.in. burmistrz Mariusz Olejniczak.

Spotkanie prowadzili Bartosz Korbus z Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Paulina Kirschke z firmy Ingenis, która od ponad 10 lat pomaga samorządom i przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu funduszy na dalszy rozwój. Częścią seminarium były warsztaty dotyczące finansowania inwestycji drogowych, a także związanych z turystyką i rewitalizacją.

Partnerstwo Publiczno-Prawne, mocno promowane i wspierane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,  to element strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. W przypadku gmin działanie w ramach PPP ma na celu częściową prywatyzację sektora użyteczności publicznej. W praktyce oznacza to, że gminy niektóre swoje zadania związane z rozwojem lokalnej infrastruktury, mogą przekazać firmom prywatnym. Dotyczy to na przykład budowy, zarządzania i utrzymania dróg, linii kolejowych, szkół czy np. mieszkań komunalnych.  Taka realizacja wspólnego przedsięwzięcia oznacza, że gmina i prywatny przedsiębiorca dzielą się zarówno zyskiem z inwestycji, jak i odpowiedzialnością za podejmowaną działalność. Zasady i tryb współpracy podmiotów sektora publicznego, w tym w szczególności gmin, i partnera prywatnego w ramach PPP reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1420).

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej postawiło sobie za cel, żeby do końca 2020 roku zainicjowanych zostało 100 nowych projektów w formule PPP, współczynnik postępowań zakończonych sukcesem, czyli podpisaniem umowy, wzrósł z 25% do 40%, a wartość inwestycji PPP wzrosła do 5% nakładów w sektorze publicznym.


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ