• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Przedstawiciele lubuskich gmin dyskutowali w Słubicach o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

15 stycznia 2020r.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne, czyli forma współpracy m.in. samorządów z sektorem prywatnym, przy realizacji różnego rodzaju inwestycji, było tematem seminarium zorganizowanego, 15 stycznia w Collegium Polonicum, przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. Uczestniczył w nim m.in. burmistrz Mariusz Olejniczak.

Spotkanie prowadzili Bartosz Korbus z Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Paulina Kirschke z firmy Ingenis, która od ponad 10 lat pomaga samorządom i przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu funduszy na dalszy rozwój. Częścią seminarium były warsztaty dotyczące finansowania inwestycji drogowych, a także związanych z turystyką i rewitalizacją.

Partnerstwo Publiczno-Prawne, mocno promowane i wspierane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,  to element strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. W przypadku gmin działanie w ramach PPP ma na celu częściową prywatyzację sektora użyteczności publicznej. W praktyce oznacza to, że gminy niektóre swoje zadania związane z rozwojem lokalnej infrastruktury, mogą przekazać firmom prywatnym. Dotyczy to na przykład budowy, zarządzania i utrzymania dróg, linii kolejowych, szkół czy np. mieszkań komunalnych.  Taka realizacja wspólnego przedsięwzięcia oznacza, że gmina i prywatny przedsiębiorca dzielą się zarówno zyskiem z inwestycji, jak i odpowiedzialnością za podejmowaną działalność. Zasady i tryb współpracy podmiotów sektora publicznego, w tym w szczególności gmin, i partnera prywatnego w ramach PPP reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1420).

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej postawiło sobie za cel, żeby do końca 2020 roku zainicjowanych zostało 100 nowych projektów w formule PPP, współczynnik postępowań zakończonych sukcesem, czyli podpisaniem umowy, wzrósł z 25% do 40%, a wartość inwestycji PPP wzrosła do 5% nakładów w sektorze publicznym.