• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przebudowa drogi ulicy Kopernika w Słubicach wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kopernika – Etap I

18 sierpnia 2022r.

Zadanie pn. “Przebudowa drogi ulicy Kopernika w Słubicach wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kopernika – Etap I
zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

wartość inwestycji: 5 198 651,29 zł

wartość dofinansowania: 2 116 343,00 zł

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Kopernika w Słubicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizację (remont) skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kopernika. Inwestycja obejmuje w szczególności: modernizację (remont) ulicy na odcinku od 0km+0 do 0km+056 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza(koszt niekwalifikowany zadania), przebudowę ulicy na pozostałym odcinku, tj. od 0km+056 do 056+400 (koszt kwalifikowany), przebudowę jezdni wraz z podbudową, przebudowę chodników z kostki betonowej o zmiennej szerokości dopasowanej do przestrzeni między posesjami a jezdnią, przebudowę istniejących zjazdów, odwodnienie-kanalizację deszczową, wykonanie nowego oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Inwestycja została podzielona na 2 etapy realizacji:
– ETAP 1 – od km0+056 do km056+400 (od ul. Mickiewicza) – realizacja w 2022 r.
– ETAP 2 – od km0+400 do km0+836 (do ul. Szczecińskiej) – realizacja w 2022/2023 r.

Umowa na realizację Etapu I została podpisana w lutym 2022 r., termin realizacji zadania do 8.10.2022 r. Wykonawcą jest EUROKOP INVEST SP. Z O.O., z siedzibą ul. Żurawia 12, 69-100 Słubice.
Wartość umowy z wykonawcą robót to 5 116 651,29 zł