• Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
 • Funał WOŚP - aukcje Gmina
  Tych licytacji podczas WOŚP nie można przegapić!
  Czytaj więcej
Bez kategorii

Propozycje do budżetu gminy na rok 2021? Złóż swoją!

26 sierpnia 2020r.

Propozycje należy kierować do Burmistrza Słubic w formie pisemnej w terminie do 11 września 2020 roku. Zaleca się aby, propozycja do projektu budżetu zawierała w szczególności nazwę zadania, miejsce realizacji zadania szacunkowy koszt zadania, szacowane skutki finansowe lat przyszłych związane z  zadaniem, charakterystyka (opis) wniosku (zadania, przedsięwzięcia) wraz z uzasadnieniem celowości realizacji. Można skorzystać ze specjalnie przygotowanego formularza dostępnego do pobrania pod informacją.

 

Kto może składać propozycje?

Uprawnionymi do zgłaszania propozycji są w szczególności: mieszkańcy gminy Słubice, Radni Rady Miejskiej w Słubicach, komisje Rady Miejskiej w Słubicach, sołtys i i rady sołeckie, organizacje pozarządowe  inne zainteresowane podmioty.

 

Szczegóły zarządzenia dostępne są pod adresem:

https://bip.slubice.pl/?a=14601

 

 

Załączniki